Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o udostępnieniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie wniosku złożonego do Burmistrza Korfantowa o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego

Korfantów, dnia 19 marca 2024 r.

 

IKI.II.6722.1.2024.JJ

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

o udostępnieniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie wniosku złożonego do Burmistrza Korfantowa o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz przekazanie przedmiotowego wniosku do Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 37eb ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam

o udostępnieniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie wniosku z dnia 14.03.2024 r. złożonego do Burmistrza Korfantowa o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego dla fragmentów obrębów Korfantów, Pleśnica, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Włostowa, w gminie Korfantów.

Jednocześnie informuję, iż ww. wniosek został przekazany do Rady Miejskiej w Korfantowie celem wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Przedmiotem projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego jest umożliwienie lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

                                                 Burmistrz

                                                      /-/ Janusz Wójcik

 

 

Załączniki:

1. PDFWniosek o sporządzenie ZPI.pdf (152,07KB)

2. PDFProjekt Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego ZPI.pdf (340,57KB)

3. PDFZałącznik nr 1 do Projektu ZPI.pdf (21,24MB)

4. PDFZałącznik nr 2 do Projektu ZPI.pdf (42,63MB)

5. PDFZałącznik nr 3 do Projektu ZPI.pdf (22,76MB)

6. PDFZałącznik nr 4 do Projektu ZPI.pdf (37,48MB)

7. GMLZałącznik nr 5 do Projektu ZPI - DANE APP.gml (23,31KB)