Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów"

PDFInformacja o złożonych ofertach.pdf (259,80KB)

PDFInformacja o kwocie.pdf (240,71KB)


Strona postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c137371f-d228-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c137371f-d228-11ee-a3b5-e25d731b0da9


Zamawiający dokonał podziału niniejszego zamówienia na części wg następującej agregacji:

  • Część I – Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów - Budowa świetlicy w miejscowości Rzymkowice
  • Część II – Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów - Budowa świetlicy w miejscowości Piechocice

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.


PDF0. SWZ - Świetlice Rzymkowice oraz Piechocice_new.pdf (763,39KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu - 08dc344f-d146-8a77-4a48-7700015a7d4b.pdf (203,88KB)
PDFZarządzenie ZP.pdf (521,92KB)


DOCX1. Formularz ofertowy.docx (71,58KB)
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx (53,77KB)
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx (53,44KB)
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (59,57KB)
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx (54,18KB)
DOCX6. Wykaz ważniejszych realizacji.docx (54,85KB)
DOCX7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia.docx (59,20KB)

PDF8.1. Dokumentacja projektowa - Część 1.pdf (222,51KB)
PDF8.1.1.1. Projekt PZT AB _ Rzymkowice.pdf (13,43MB)
PDF8.1.1.2. Projekt Techniczny _ Rzymkowice.pdf (5,37MB)
PDF8.1.1.3. Projekt Wykonawczy _ Rzymkowice.pdf (1,88MB)
PDF8.1.1.4. Schemat instalacji odprowadzającej wod. opad. _ Rzymkowice.pdf (1,25MB)
PDF8.1.1.5. Opinia geotechniczna _ Rzymkowice.pdf (2,05MB)
ATH8.1.2.1. PRD - Rzymkowice B-A.ath (97,16KB)
PDF8.1.2.1. PRD - Rzymkowice B-A.pdf (391,87KB)
ATH8.1.2.2. PRD - Rzymkowice IS.ath (49,84KB)
PDF8.1.2.2. PRD - Rzymkowice IS.pdf (257,76KB)
ATH8.1.2.3. PRD - Rzymkowice IE_new.ath (61,83KB)
PDF8.1.2.3. PRD - Rzymkowice IE_new.pdf (258,86KB)
PDF8.1.3.1. STWIOR Rzymkowice B-A.pdf (5,82MB)
PDF8.1.3.2. STWIOR Rzymkowice IS.pdf (239,77KB)
PDF8.1.3.3. STWIOR Rzymkowice IE.pdf (379,54KB)
PDF8.1.4. Projekt kolorystyki i wykończeń _ Rzymkowice.pdf (195,71KB)

PDF8.2. Dokumentacja projektowa - Część 2.pdf (224,03KB)
PDF8.2.1.1. Projekt PB _ Piechocice.pdf (15,30MB)
PDF8.2.1.2. Projekt PT zamienny - ogrzewanie _ Piechocice.pdf (1,09MB)
PDF8.2.1.3. Projekt PT przyłącze wod. _ Piechocice.pdf (2,45MB)
PDF8.2.1.4. Projekt PW konstrukcja _ Piechocice.pdf (1,93MB)
ATH8.2.2.1. PRD - Piechocice B-A.ath (96,52KB)
PDF8.2.2.1. PRD - Piechocice B-A.pdf (399,07KB)
ATH8.2.2.2. PRD - Piechocice IS.ath (62,44KB)
PDF8.2.2.2. PRD - Piechocice IS.pdf (305,50KB)
ATH8.2.2.3. PRD - Piechocice IE_new.ath (58,20KB)
PDF8.2.2.3. PRD - Piechocice IE_new.pdf (246,58KB)
PDF8.2.3.1. STWIOR Piechocice Rzymkowice B-A.pdf (5,52MB)
PDF8.2.3.2. STWIOR Piechocice Rzymkowice IE.pdf (450,63KB)
PDF8.2.3.2. STWIOR Piechocice Rzymkowice IS.pdf (146,17KB)
PDF8.2.4. Projekt kolorystyki i wykończeń _ Piechocice.pdf (162,32KB)
PDF8.2.5. Dokumnetacja zdjęciowa _ Piechocice.pdf (7,99MB)

DOCX9.1. Wzór umowy _ Rzymkowice - Część I.docx (101,96KB)
XLSX9.1b. Harmonogram_Rzymkowice - Część I.xlsx (15,13KB)
DOCX9.2. Wzór umowy _ Piechocice - Część II.docx (102,41KB)
XLSX9.2b. Harmonogram_Piechocice - Część II.xlsx (14,90KB)
DOCX9a. Karta gwarancyjna.docx (54,50KB)
DOCX10. Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx (55,14KB)