Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów"

PDFInformacja o złożonych ofertach.pdf (260,66KB)

PDFInformacja o kwocie.pdf (240,04KB)


Strona postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0df34b96-c420-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Identyfikator postępowania: ocds-148610-0df34b96-c420-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1


UWAGA WYKONAWCY zmiany w postępowaniu:

  • Zmiany z dnia 09.02.2024 r.

PDFZmiana SWZ nr 1 _09.02.2024 r.pdf (278,21KB)
PDFZarządzenie ZP - zmiana nr 1.pdf (376,32KB)


Zamawiający dokonał podziału niniejszego zamówienia na części wg następującej agregacji:

  • Część I – Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów - Budowa świetlicy w miejscowości Rzymkowice
  • Część II – Budowa świetlic w Rzymkowicach oraz Piechocicach gmina Korfantów - Budowa świetlicy w miejscowości Piechocice

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.


PDFSWZ - Świetlice Rzymkowice oraz Piechocice.pdf (762,52KB) - należy czytać łącznie z ww. zmianami
PDFOgłoszenie o zamówieniu - 2024_BZP 00091970_01.pdf (205,35KB)
PDFZarządzenie ZP.pdf (290,66KB)


DOCX1. Formularz ofertowy.docx (71,60KB)
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx (53,62KB)
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx (53,29KB)
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (59,29KB)
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx (54,10KB)
DOCX6. Wykaz ważniejszych realizacji.docx (54,64KB)
DOCX7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia.docx (59,06KB)

PDF8.1. Dokumentacja projektowa - Część 1 _ new.pdf (263,45KB)
PDF8.1. Dokumentacja projektowa - Część 1.pdf (263,39KB) - załącznik nieaktualny
PDF8.1. Dokumentacja projektowa - Część 2.pdf (263,84KB)
PDF8.1.1.1. Projekt PZT AB _ Rzymkowice.pdf (13,43MB)
PDF8.1.1.2. Projekt Techniczny _ Rzymkowice.pdf (5,37MB)
PDF8.1.1.3. Projekt Wykonawczy _ Rzymkowice.pdf (1,88MB)
PDF8.1.1.4. Schemat instalacji odprowadzającej wod. opad. _ Rzymkowice.pdf (1,25MB)
PDF8.1.1.5. Opinia geotechniczna _ Rzymkowice.pdf (2,05MB)
ATH8.1.2.1. PRD - Rzymkowice B-A.ath (97,16KB)
PDF8.1.2.1. PRD - Rzymkowice B-A.pdf (391,87KB)
ATH8.1.2.2. PRD - Rzymkowice IS.ath (49,84KB)
PDF8.1.2.2. PRD - Rzymkowice IS.pdf (257,76KB)
ATH8.1.2.3. PRD - Rzymkowice IE.ath (52,30KB)
PDF8.1.2.3. PRD - Rzymkowice IE.pdf (265,29KB)
PDF8.1.3.1. STWIOR Rzymkowice B-A.pdf (5,82MB)
PDF8.1.3.2. STWIOR Rzymkowice IS.pdf (239,77KB)
PDF8.1.3.3. STWIOR Rzymkowice IE.pdf (379,54KB)
PDF8.1.4. Projekt kolorystyki i wykończeń _ Rzymkowice.pdf (195,71KB)
PDF8.2.1.1. Projekt PB _ Piechocice.pdf (15,30MB)
PDF8.2.1.2. Projekt PT zamienny - ogrzewanie _ Piechocice.pdf (1,09MB)
PDF8.2.1.3. Projekt PT przyłącze wod. _ Piechocice.pdf (2,45MB)
PDF8.2.1.4. Projekt PW konstrukcja _ Piechocice.pdf (1,93MB)
ATH8.2.2.1. PRD - Piechocice B-A.ath (96,52KB)
PDF8.2.2.1. PRD - Piechocice B-A.pdf (399,07KB)
ATH8.2.2.2. PRD - Piechocice IS.ath (62,44KB)
PDF8.2.2.2. PRD - Piechocice IS.pdf (305,50KB)
ATH8.2.2.3. PRD - Piechocice IE.ath (49,25KB)
PDF8.2.2.3. PRD - Piechocice IE.pdf (251,34KB)
PDF8.2.3.1. STWIOR Piechocice Rzymkowice B-A.pdf (5,52MB)
PDF8.2.3.2. STWIOR Piechocice Rzymkowice IE.pdf (450,63KB)
PDF8.2.3.2. STWIOR Piechocice Rzymkowice IS.pdf (146,17KB)
PDF8.2.4. Projekt kolorystyki i wykończeń _ Piechocice.pdf (162,32KB)
PDF8.2.5. Dokumnetacja zdjęciowa _ Piechocice.pdf (7,99MB)

DOCX9.1. Wzór umowy _ Rzymkowice - Część I.docx (101,96KB)
DOCX9.2. Wzór umowy _ Piechocice - Część II.docx (102,41KB)
DOCX9a. Karta gwarancyjna.docx (54,50KB)
XLSX9.2b. Harmonogram_Piechocice - Część II.xlsx (15,03KB)
XLSX9.1b. Harmonogram_Rzymkowice - Część I.xlsx (14,93KB)
DOCX10. Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx (54,98KB)