Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2024 roku

Informuję, że od dnia 2 stycznia 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Korfantów w 2024 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 487/2023 Burmistrza Korfantowa z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wnioski będzie można składać

od 2 stycznia 2024 r. do 31 października 2024 r.

Wszystkie dokumenty (Uchwała, Zarządzenie z załącznikami, wniosek z załącznikami) związane
z udzielaniem dotacji na budowę oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie
www.korfantow.pl
w zakładce EKOLOGIA – Przydomowe oczyszczalnie ścieków Korfantów 2024.

            Jednocześnie informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych (obligatoryjnie), zgłoszenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane), a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.

Gdzie należy zgłaszać prace budowlane lub uzyskać pozwolenie na budowę oraz dokonywać zgłoszenia wodnoprawnego, pozwolenie wodnoprawne?

Zgłoszenia prac budowlanych oraz pozwolenie na budowę:

Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział                 
Architektury i Budownictwa
przy ul. Parkowej 2.

Zgłoszenie wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4,
48-300 Nysa.

 

Należy pamiętać !!!

Z wnioskiem do Burmistrza Korfantowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy obowiązkowo złożyć:

  1. zgłoszenie prac budowlanych – zawierające datę wpływu do Starostwa oraz klauzulę – „NIE WNOSZĘ SPRZECIWU” z datą jej nadania (warunek podpisania umowy),
  2. pozwolenie na budowę – zwierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania (warunek podpisania umowy) – jeżeli jest wymagane,
  3. pozwolenie wodnoprawne – zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania (warunek podpisania umowy) – jeżeli jest wymagane.

PDFZarządzenie Nr 487-2023 Burmistrza Korfantowa - oczyszczalnie.pdf (1,83MB)
DOCX2. Załącznik Nr 1 - Wniosek - 2024.docx (23,91KB)
DOCX3. Załącznik Nr 2 - Umowa 2024 - projekt z dokumentami do rozliczenia.docx (26,97KB)
DOC4. Zgłoszenie oczyszczalni.doc (34,00KB)