Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Na podstawie art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2023 r. poz. 924 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Mateusza Szymalskiego, 8 listopada 2023 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ok. 900 m gazociągu DN100 relacji Nysa – Prudnik, odg. Korfantów wraz z likwidacją ZZU OZ0602 i ZZU OZ0603.”

Ww. inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

  • obręb 0018 Ścinawa Mała, jednostka ewidencyjna 160703_5 Korfantów – obszar wiejski: 660/2 (OP1N/00065270/0), 589/1 (OP1N/00065789/1), 442/1 (OP1N/00082049/7), 349 (OP1N/00002520/9), 445/3 (OP1N/00002546/7), 442/2 (OP1N/00002546/7), 346 (OP1N/00039889/1), 597/1 (OP1N/00039990/2), 348 (OP1N/00002490/9), 347 (OP1N/00002489/9), 669 (OP1N/00076873/7), 646 (OP1N/00039990/2), 661 (OP1N/00039990/2), 658 (OP1N/00039990/2),
  • obręb 0019 Ścinawa Nyska, jednostka ewidencyjna 160703_5 Korfantów – obszar wiejski: 341/5 (OP1N/00065270/0), 46 (OP1N/00040117/9), 44 (OP1N/00082206/6), 42/1 (OP1N/00008234/9), 341/2 (OP1N/00065270/0), 348 (OP1N/00082225/5), 40 (OP1N/00022202/0), 42/2 (OP1N/00082097/8), 50 (OP1N/00045149/7), 51 (OP1N/00065322/0).

* w nawiasie nr księgi wieczystej

 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji pnb.pdf (156,57KB)