Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów”

PDFInformacja o złożonych ofertach.pdf (266,21KB)

PDFInformacja o kwocie.pdf (240,88KB)


Strona postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc35b60e-7f4f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-cc35b60e-7f4f-11ee-9aa3-96d3b4440790UWAGA WYKONAWCY zmiany w postępowaniu:

 • Zmiany z dnia 29.11.2023 r.

PDFZmiana SWZ nr 2 _ 29.11.2023 r.pdf (273,47KB)
PDFZarządzenie ZP - zmiana nr 2.pdf (372,69KB)

 • Zmiany z dnia 21.11.2023 r.

PDFZmiana SWZ nr 1 _ 21.11.2023 r.pdf (279,60KB) - Uwaga: m.in. zmiana terminu składania ofert na dzień 4.12.2023 r.
PDFOgloszenie o zmianie ogłoszenia - 08dbea90-db7a-cdd7-1050-b400118e7974.pdf (36,51KB)
PDFZarządzenie ZP - zmiana nr 1.pdf (402,77KB)


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW:

PDFOdpowiedź nr 2 _ 29.11.2023 r.pdf (311,86KB)

PDFOdpowiedź nr 1 _ 21.11.2023 r.pdf (269,27KB)


Niniejsze zamówienie podzielone zostało na części wg następującego podziału:

 • Część I– niniejsza część zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
  • „Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie”;
 • Część II– niniejsza część zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
  • „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie”;
 • Część III – niniejsza część zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie”;
  • „Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie”
   * Uwaga: z zadania wyłączono zakres związany z budową sieci oraz przyłączy wodociągowych;
 • Część IV – niniejsza część zamówienia obejmuje realizację następującego zadania:
  • „Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym”;
 • Część V – niniejsza część zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
  • „Modernizacja przepompowni wody w Węży”;
  • „Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej”;
 • Część VI – niniejsza część zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
  • „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża”;
  • „Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży”;
  • „Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej”;

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub wszystkie części zamówienia.

PDFSWZ - Modernizacja infrastruktury wod.-kan. _KORF.pdf (943,52KB) - należy czytać łącznie z ww. zmianami
PDFOgłoszenie o zamówieniu - 08dbe173-bbb1-e7cb-c4e8-2a0011fb43ea.pdf (292,31KB)
PDFZarządzenie ZP.pdf (519,69KB)


DOCX1. Formularz ofertowy.docx (76,44KB)
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx (53,52KB)
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx (53,09KB)
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (59,47KB)
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx (53,88KB)
DOCX6. Wykaz ważniejszych realizacji.docx (54,15KB)
DOCX7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia.docx (58,78KB)
PDF8.1. Dokumentacja projektowa - Część I.pdf (263,87KB)
ZIP8.1. Dokumentacja projektowa - Część I zbiorczo.zip (9,13MB)
PDF8.2. Dokumentacja projektowa - Część II.pdf (262,30KB)
ZIP8.2. Dokumentacja projektowa - Część II zbiorczo.zip (6,37MB)
PDF8.3. Dokumentacja projektowa - Część III.pdf (270,84KB)
ZIP8.3. Dokumentacja projektowa - Część III zbiorczo.zip (20,79MB)
PDF8.4. Dokumentacja projektowa - Część IV.pdf (265,32KB)
ZIP8.4. Dokumentacja projektowa - Część IV zbiorczo.zip (38,04MB)
PDF8.5. Dokumentacja projektowa - Część V.pdf (266,12KB)
ZIP8.5. Dokumentacja projektowa - Część V zbiorczo.zip (6,88MB)
PDF8.6. Dokumentacja projektowa - Część VI.pdf (292,76KB)
ZIP8.6. Dokumentacja projektowa - Część VI zbiorczo.zip (42,55MB)
DOCX9.1. Wzór umowy - Część I.docx (200,68KB) - załącznik nieaktualny
DOCX9.1. Wzór umowy - Część I - zmiana.docx (200,54KB)
XLSX9.1.b. Harmonogram R-F - Część I.xlsx (12,65KB)
DOCX9.2. Wzór umowy - Część II.docx (198,42KB)
XLSX9.2.b. Harmonogram R-F - Część II.xlsx (13,70KB)
DOCX9.3. Wzór umowy - Część III.docx (199,96KB)
XLSX9.3.b. Harmonogram R-F - Część III.xlsx (15,07KB)
DOCX9.4. Wzór umowy - Część IV.docx (199,45KB)
XLSX9.4.b. Harmonogram R-F - Część IV.xlsx (14,23KB)
DOCX9.5. Wzór umowy - Część V.docx (193,97KB)
XLSX9.5.b. Harmonogram R-F - Część V.xlsx (14,74KB)
DOCX9.6. Wzór umowy - Część VI.docx (202,82KB)
XLSX9.6.b. Harmonogram R-F - Część VI.xlsx (15,39KB)
DOCX9a. Karta gwarancyjna.docx (54,43KB) - załącznik nieaktualny
DOCX9a. Karta gwarancyjna - zmiana.docx (54,43KB)
DOCX10. Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx (55,07KB)