Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  zwołuję

LX  sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 20 września  2023  r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

Proponowany porządek obrad:   

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie uchwał:
 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
 3. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodarach;
 4. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ścinawie Małej;
 5. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Przechodzie;
 6. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Korfantowie;
 7. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Korfantów na lata 2023-2025;
 8. w sprawie przyznania dotacji dla Gminy Korfantów.

 

 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 4. Zamknięcie obrad.
   

 

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

                                                                                     /-/ mgr inż. Ryszard Duś

                                              
Korfantów, 12.09.2023 r.