Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  zwołuję

LV  sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 24 maja 2023  r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

Proponowany porządek obrad:   

 1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Ocena funkcjonowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Gminie Korfantów za 2022 rok:
  1. przedstawienie informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez     Komendanta Powiatowego PSP w Nysie oraz Komendanta Gminnego OSP w Korfantowie;
  2. przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego w Gminie Korfantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Nysie i Komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie;
  3. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  4. dyskusja i pytania radnych;
  5. przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego za 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
  3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
  4. w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Korfantów" (Pan Andrzej Buła);
  5. w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Korfantów" (Pan Sławomir Kłosowski);
  6. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Pan Bogdan Bieda);
  7. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Państwo Gabriela i Mariusz Frankowscy);
  8. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Pan Piotr Krzywicki);
  9. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Pani Jolanta Misa);
  10. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Pani Gabriela Misztal);
  11. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Korfantowie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  12. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  13. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  14. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części północno – wschodniej miasta Korfantów;
  16. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

                                                                                      mgr inż. Ryszard Duś

                                              
Korfantów, 16.05.2023 r.