Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  zwołuję

LII  sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

Proponowany porządek obrad:            

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
  3. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Korfantowa;
  5. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice na lata 2023-2035;
  6. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczenia oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  7. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Korfantów ulicy Spacerowej oraz ulicy Parkowej na odcinku o długości 442 mb do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

                                                                                      /-/  mgr inż. Ryszard Duś

                                              
Korfantów, 14.02.2023 r.