Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2023 roku

INFORMACJA !!!

            Informuję, że od dnia 2 stycznia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Korfantów w 2022 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Burmistrza Korfantowa z dnia 2 stycznia 2023 r.

Wnioski będzie można składać

od 2 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Wszystkie dokumenty (Uchwała, Zarządzenie z załącznikami, wniosek z załącznikami) związane z udzielaniem dotacji na budowę oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie www.korfantow.pl w zakładce EKOLOGIA – Przydomowe oczyszczalnie ścieków Korfantów 2023.

            Jednocześnie informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych, zgłoszenia wodnoprawnego, a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.

Gdzie należy zgłaszać prace budowlane lub uzyskać pozwolenie na budowę oraz dokonywać zgłoszenia wodnoprawnego, pozwolenie wodnoprawne?

Zgłoszenia prac budowlanych oraz pozwolenie na budowę –

Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział

Architektury i Budownictwa

przy ul. Parkowej 2.

Zgłoszenie wodnoprawne, pozwolenia budowlane –

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

 

Należy pamiętać !!!

Z wnioskiem do Burmistrza Korfantowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy obowiązkowo złożyć:

  1. zgłoszenie prac budowlanych – zawierające datę wpływu do Starostwa oraz klauzulę – „NIE WNOSZĘ SPRZECIWU” z datą jej nadania (warunek podpisania umowy),
  2. pozwolenie na budowę – zwierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania (warunek podpisania umowy) – jeżeli jest wymagane,
  3. pozwolenie wodnoprawne – zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania (warunek podpisania umowy) – jeżeli jest wymagane.

PDFZarządzenie - dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (5,47MB)
DOCX2. Wniosek - 2023.docx (21,59KB)
DOCX3. Umowa 2023 - projekt z dokumentami do rozliczenia.docx (23,82KB)
PDFUchwała - dotacje do oczyszczalni ścieków.pdf (246,47KB)
PDFZmiana uchwały.pdf (174,73KB)