Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/437/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-12-2022 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023 rok w brzmieniu ujętym w tabeli poniżej:

 

 

§ 2. Przyjmuje się plan pracy Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023 rok w brzmieniu ujętym w tabeli poniżej :

 

 

 

§ 3. Przyjmuje się plan pracy Komisji Gospodarczej, Finansowej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023 rok w brzmieniu ujętym w tabeli poniżej:

 

 

§ 4. Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Korfantowie zajmować będzie się w 2023 roku rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji składanych przez obywateli na działanie burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych oraz rozpatrywaniem innych spraw przydzielonych przez Radę. Organizacja posiedzenia Komisji zależna będzie od wpływu spraw będących w jej ustawowej kompetencji.
§ 5. Przyjmuje się plan komisji wspólnych Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023 rok w brzmieniu ujętym w tabeli poniżej:

 

 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym stałych Komisji Rady Miejskiej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII4372022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-12-2022 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w.pdf (225,03KB)