Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/436/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-12-2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023  rok

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 uchwały Nr XLV/408/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 2941 ze zm. :Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz.3636) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII4362022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-12-2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w.pdf (247,93KB)

DOCXZałącznik nr XLVIII4362022.docx (7,08KB)