Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  zwołuję

XLVI sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 26 października 2022 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

          Proponowany porządek obrad:                                                                    

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza Korfantowa o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 w tym o wynikach sprawdzianów ósmoklasistów:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. dyskusja i pytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4. w sprawie podatku od środków transportowych;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
  6. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

                                                                                                        /-/mgr inż. Ryszard Duś

 


Korfantów, 18.10.2022 r.