Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfy i regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Burmistrz zamieszcza poniżej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów na okres 3 lat ustalona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie i zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 9 marca 2022 roku.

W załączeniu Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.367.2021 z dnia 22 lutego 2022 r. zatwierdzająca ustaloną taryfę stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

PDFDecyzja WR.70.367.2021.pdf (612,71KB)

PDFRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów-zmiana.pdf (2,12MB)

PDFUchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów.pdf (285,99KB)

PDFRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (1,95MB) - nieaktualny