Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niesiebędowice

Informacja o złożonych ofertach:
PDFInformacja o złożonych ofertach.pdf

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia:
PDFInformacja o kwocie.pdf
 

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 4606069d-dafc-4bfe-9ad6-95271c03160a

UWAGA!
Zmiana SWZ oraz terminu składania ofert
Szczegóły na dole strony

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCX1. Formularz ofertowy.docx
DOCX10. Oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx
DOC11. wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizaci zamówienia.doc
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx
DOCX6. Wykaz ważniejszych realizacji.docx
DOCX7. Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia.docx
DOC9. Wzór umowy.doc
DOCXKARTA GWARANCYJNA.docx

PDF8. Dokumentacja projektowa.pdf
PDFDokumentacja budowlana.pdf
PDFDokumentacja zdjęciowa.pdf
ATHPrzedmiar robót - Niesiebędowice.ath - dokument nieaktualny
PRDPrzedmiar robót - Niesiebędowice.prd - dokument nieaktualny
PDFPrzedmiar robót - Niesiebędowice.pdf - dokument nieaktualny
PDFSSTWIOR..pdf
PDFUszczegółowienie zakresu robót.pdf
PDFUzgodnienie przebudowy włączenia z drogi powiatowej.pdf
PDFZgłoszenie robót budowlanych.pdf

PDFZmiana SWZ.pdf
PDFLokalizacja sieci i przyłącza gazu - Niesiebędowice.pdf
PDFPrzedmiar robót - Niesiebędowice_new.pdf   - dokument aktualny
PRDPrzedmiar robót - Niesiebędowice_new.prd   - dokument aktualny
ATHPrzedmiar robót - Niesiebędowice_new.ath  - dokument aktualny
PDFOgłoszenie o zmanie ogłoszenia, 17.06.2021r..pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia, 18.06.2021r..pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia, 23.06.2021r..pdf