Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

UWAGA:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W/w informację należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, Sekretariat.

Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie wraz z ofertą, nie muszą go składać ponownie.

Poniżej załącznik nr 5 do SIWZ:

DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-05-2020
  przez: Jacek Tokarz
 • opublikowano:
  18-05-2020 14:57
  przez: Jacek Tokarz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 52
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl