Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)

w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy dla potrzeb ustalenia podatku leśnego:
1) informacji o lasach zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) deklaracji na podatek leśny zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.pdf (552,78KB)

PDFZalacznik1 XXXIV/283/2017.pdf (176,55KB)

PDFZalacznik2 XXXIV/283/2017.pdf (184,61KB)