Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 1282 i poz. 1529)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy dla potrzeb ustalenia podatku rolnego:
1) informacji o gruntach zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) deklaracji na podatek rolny zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/195/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.pdf (938,36KB)

PDFZalacznik1 XXXIV/282/2017.pdf (322,35KB)

PDFZalacznik2 XXXIV/282/2017.pdf (464,25KB)