Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.

Informuję, że dnia 14 stycznia 2019 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Korfantów w 2019 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa z dnia 14 stycznia 2019 r. wnioski będzie można składać

od 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Wszystkie dokumenty (Uchwała, Zarządzenie z załącznikami, wniosek z załącznikami) związane
z udzielaniem dotacji na budowę oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie www.korfantow.pl
w zakładce EKOLOGIA – Przydomowe oczyszczalnie ścieków Korfantów 2019.

            Jednocześnie informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych, a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.

Gdzie należy zgłaszać prace budowlane lub uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne?

Zgłoszenia prac budowlanych oraz pozwolenie na budowę – Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział                  
                                                                                                 Architektury i Budownictwa
                                                                                                 przy ul. Parkowej 2.

Pozwolenia budowlane – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie,  
                                         ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Do zgłoszenia prac budowlanych potrzebne będą:

 1. druk wniosku (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa),
 2. oświadczenie władania nieruchomością (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa),
 3. dokument własności (nie wymagane ale warto mieć),
 4. mapka z lokalizacją oczyszczalni.

 

Starosta ma 21 dni na wypowiedzenie się czy wnosi sprzeciw !!!

 

Kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę oraz dla oczyszczalni ze zrzutem ścieków oczyszczonych poza teren nieruchomości, bez względu na przepustowość.

 

Należy pamiętać !!!

 

Z wnioskiem do Burmistrza Korfantowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy obowiązkowo złożyć:

 1. zgłoszenie prac budowlanych – zawierające datę wpływu do Starostwa oraz klauzulę – „NIE WNOSZĘ SPRZECIWU” z datą jej nadania,
 2. pozwolenie na budowę – zwierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania,,
 3. pozwolenie wodnoprawne – zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni scieków

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2019
  przez: Piotr Wójcik
 • opublikowano:
  25-01-2019 13:57
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  28-01-2019 15:54
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 3451
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl