Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".

UWAGA - TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO DNIA 08.02.2019 R. DO GODZINY 10:00

UWAGA - zmiana SIWZ w następującym zakresie:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Termin realizacji zamówienia
3. Termin składania ofert - przesunięty na dzień 25.01.2019 r.

 

W dniu 17.01.2019 r. zmieniono SIWZ w zakresie:
1. Warunki udziału w postępowaniu
2. Termin składania ofert - przesunięty na dzień 01.02.2019 r.

 

W dniu 22.01.2019 r. zmieniono SIWZ w zakresie:
1. Warunki udziału w postępowaniu
2. Termin składania ofert - przesunięty na dzień 05.02.2019 r.

 

W dniu 29.01.2019 r. zmieniono SIWZ w zakresie:
1. Termin składania ofert - przesunięty na dzień 08.02.2019 r.
2. Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

W dniu 05.02.2019 r. zmieniono SIWZ w zakresie wzoru umowy.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w dniu 06.02.2019 r. - zmieniono godzinę składana ofert na godzinę 10.00

Szczegóły na dole strony.

PDFZarządzenie.pdf (28,21KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (117,45KB)
PDFSIWZ.pdf (24,98MB)
DOCX1. Formularz ofertowy.docx (137,23KB) - dokument nieobowiązujący
DOCX1a. Tabela zbiorcza wartości kosztorysów ofertowych.docx (49,94KB)
DOCX2. Oświadczenie warunki udziału.docx (90,56KB)
DOCX3. Oświadczenie podstawy wykluczenia.docx (133,91KB)
DOCX4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (87,50KB)
DOCX5. Oświadczenie grupa kapitałowa.docx (129,81KB)
DOC6. Wykaz zrealizowanych robót.doc (105,50KB) - dokument nieobowiązujący
DOC7. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc (152,00KB) - dokument nieobowiązujący
DOC8. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - pozacenowe kryterium oceny ofert.doc (176,00KB) - dokument nieobowiązujący
DOC9. Wykaz elementów jakich użyje wykonawca do realizacji zadania.doc (438,50KB) - dokument nieobowiązujący
DOC10. Wzór umowy.doc (491,00KB) - dokument nieobowiązujący
DOCX10a. Wzór karty gwarancyjnej.docx (30,10KB)
XLSX11. Harmonogram RZECZOWO FINANSOWY.xlsx (70,17KB) - dokument nieobowiązujący
DOCX11a. Wytyczne do HARMONOGRAMU.docx (26,70KB) - dokument nieobowiązujący

PDFDokumentacja projektowa.pdf (2,32MB)
PDF1.1. CZĘŚĆ ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf (31,71MB)
PDF1.2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA.pdf (27,97MB)
PDF1.3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.pdf (24,79MB)
PDF1.4. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.pdf (4,06MB)
PDF1.5. CZĘŚĆ SANITARNA.pdf (3,33MB)
PDF2. STWIORB -OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.pdf (2,95MB)
PDF3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (1,58MB)
PDF4. Operat Wodno-Prawny.pdf (5,72MB)
PDF5. Raport odziaływania na środowisko.pdf (8,34MB)
PDF6. Dokumentacja geotechniczna.pdf (2,24MB)
PDF7. OŚWIADCZENIE projektanta technologii.pdf (120,77KB)
PDF8. Decyzja pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków.pdf (726,53KB)
PDF9. Zgłoszenie robót.pdf (2,46MB)
PDF10. Mapa poglądowa dot. placu manewrowego oraz dróg.pdf (3,93MB)
PDF11. Decyzja wodno-prawna.pdf (155,01KB)
PDF12. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej – istniejące przyłącze energetyczne.pdf (2,63MB)
PDF13. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej – schemat układu zasilania.pdf (2,16MB)
DOC14. Opis i wykaz wym. parametrów urządzeń i materiałów równoważnych.doc (950,00KB)
ODT15. Dokumentacja fotograficzna.odt (3,35MB)
Przedmiary robót:
PDF1. Dostawa Technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszcalni ścieków.pdf (175,28KB)
PDF2. Reaktory biologiczne.pdf (159,44KB)
PDF3. Pompownia ścieków surowych.pdf (118,00KB)
PDF4. Budynek mechanicznego oczyszczenia.pdf (180,24KB)
PDF5. Budynek techniczny.pdf (171,43KB)
PDF6. Studnia pomiarowa.pdf (113,71KB)
PDF7. Stacja zlewcza fek-pak.pdf (135,63KB)
PDF8. Taca najazdowa.pdf (107,58KB)
PDF9. Wiata osadu odwodnionego.pdf (109,74KB)
PDF10. Zbiornik osadu nadmiernego.pdf (145,14KB)
PDF11. Zbiorniki uśredniające.pdf (118,98KB)
PDF12. Wiata agregatu.pdf (153,96KB)
PDF13. Instalacje sanitarne wewnętrzne.pdf (173,71KB)
PDF14. Instalacje sanitarne zewnętrzne.pdf (120,95KB)
PDF15. Instalacje elektryczne wewnętrzne.pdf (185,49KB)
PDF16. Instalacje elektryczne zewnętrzne.pdf (163,75KB)
PDF17. Teren, zieleń ,ogrodzenie.pdf (159,20KB)
PDF18. Rozbiórki.pdf (121,38KB)
PDF19. Kolektor i wylot do rzeki.pdf (142,80KB)

Przedmiary  robót w wersji edytowalnej:
PRD1. Dostawa Technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszcalni ścieków.prd (86,22KB)
PRD2. Reaktory biologiczne.prd (71,65KB)
PRD3. Pompownia ścieków surowych.prd (57,40KB)
PRD4. Budynek mechanicznego oczyszczenia.prd (91,31KB)
PRD5. Budynek techniczny.prd (127,51KB)
PRD6. Studnia pomiarowa.prd (50,75KB)
PRD7. Stacja zlewcza fek-pak.prd (76,58KB)
PRD8. Taca najazdowa.prd (44,48KB)
PRD9. Wiata osadu odwodnionego.prd (48,21KB)
PRD10. Zbiornik osadu nadmiernego.prd (50,77KB)
PRD11. Zbiorniki uśredniające.prd (57,21KB)
PRD12. Wiata agregatu.prd (59,86KB)
PRD13. Instalacje sanitarne wewnętrzne.prd (81,15KB)
PRD14. Instalacje sanitarne zewnętrzne.prd (61,45KB)
PRD15. Instalacje elektryczne wewnętrzne.prd (96,15KB)
PRD16. Instalacje elektryczne zewnętrzne.prd (63,70KB)
PRD17. Teren, zieleń ,ogrodzenie.prd (58,55KB)
PRD18. Rozbiórki.prd (61,58KB)
PRD19. Kolektor i wylot do rzeki.prd (49,01KB)
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (29,82KB)
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji SIWZ 07.01.2019r..pdf (484,60KB)
DOCX1. Formularz ofertowy.docx (137,17KB) - dokument aktualny
XLSX11. Harmonogram RZECZOWO FINANSOWY.xlsx (69,67KB) - dokument aktualny
DOCX11a. Wytyczne do HARMONOGRAMU.docx (30,53KB) - dokument aktualny

Zmiany SIWZ z dnia 17.01.2019 r.
PDFOdpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 17.01.2019r..pdf (377,49KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (29,82KB)
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji treści SIWZ z dnia 17.012019r..pdf (369,77KB)
DOC6. Wykaz zrealizowanych robót.doc (105,50KB) - dokument aktualny
DOC7. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc (156,00KB) - dokument nieobowiązujący
DOC8. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - pozacenowe kryterium oceny ofert.doc (154,50KB) - dokument nieobowiązujący
DOC9. Wykaz elementów jakich użyje wykonawca do realizacji zadania.doc (396,50KB) - dokument aktualny
PDFrys. AK43.00 – pompownia ścieków surowych..pdf (502,73KB)
PDF12. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej – istniejące przyłącze energetyczne.pdf (3,82MB)

Zmiany SIWZ z dnia 22.01.2019 r.
PDFOdpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy 22.01.2019r..pdf (130,33KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.01.2019 r..pdf (65,83KB)
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji SIWZ 22.01.2019r..pdf (371,12KB)
DOC7. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc (156,50KB) - dokument nieobowiązujący
DOC8. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - pozacenowe kryterium oceny ofert.doc (149,50KB) - dokument nieobowiązujący

 

Zmiany SIWZ z dnia 29.01.2019 r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (244,31KB)
PDFZarządzeni w sprawie modyfikacji treści SIWZ z dn. 29.01.2019 r..pdf (4,02MB)
DOC7. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc (157,00KB) - dokument aktualny
DOC8. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia - pozacenowe kryterium oceny ofert.doc (151,50KB) - dokument aktualny

 

Zmiany SIWZ z dnia 05.02.2019 r.
PDFOdpowiedź na pytanie Wykonawcy, 05.02.2019 r..pdf (148,11KB)
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji SIWZ, 05.02.2019r..pdf (24,18KB)
DOC10-wzor-umowy 05.02.2019 R..doc (491,00KB) - dokument aktualny
 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.02.2019 r. - zmieniono godzinę składana ofert na godzinę 10.00
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.02.2019 r..pdf (21,18KB)