Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu

PLANY W OPRACOWANIU

WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych

1.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla gruntów wsi Gryżów (dla obszaru ograniczonego od północy i zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy)

UCHWAŁA
Nr VI/53/2019
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 marca 2019 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (277,09KB)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Planowany termin wyłożenia ww. planu do publicznego wglądu - wrzesień 2023 r.

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie