Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu

PLANY W OPRACOWANIU

WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów (dla obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-Maja i Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi)

 

 

 

UCHWAŁA
Nr L/378/2014
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
24 września 2014 r.

 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (277,68KB)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
 • termin wyłożenia: od 1 lipca 2021 r. do  30 lipca 2021 r.
 • dyskusja publiczna: 12 lipca 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
 • termin wyłożenia: od 22 grudnia 2021r. do 25 stycznia 2022 r.
 • dyskusja publiczna: 10 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

PDFKORFANTÓW - tekst planu.pdf (385,77KB)
PDFKORFANTÓW- rys. planu.pdf (937,22KB)
PDFKORFANTÓW - Prognoza środowiskowa- stan istniejący.pdf (2,48MB)
PDFKORFANTÓW - prognoza srodowiskowa - tekst.pdf (3,56MB)
PDFKORFANTÓW-ZAŁ. NR 2 do prognozy środowiskowej.pdf (937,37KB)
PDFPPIS.pdf (1,28MB)
PDFRDOŚ.pdf (1,43MB)
DOCUWAGI-druk.doc (31,00KB)
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian wprowadzonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

 • termin wyłożenia: od 24 marca 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.
 • dyskusja publiczna: 04 kwietnia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Korfantowa, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2022 r.

2.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna (dla obszaru ograniczonego od północy granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi i gminną drogą publiczną Nr 106606 O, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i gminną drogą publiczną Nr 106603 O, od południa drogami rolnymi, gminną drogą publiczną Nr 106601 O i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi oraz od północy linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od wschodu granicą administracyjną gminy Korfantów, od południa drogą rolną i granicą administracyjną gminy Korfantów, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości)

UCHWAŁA
Nr XXVIII/224/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
29 marca 2017 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (279,26KB)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna

 • termin wyłożenia: od 17 maja 2021 r. do  18 czerwca 2021 r.
 • dyskusja publiczna: 31 maja 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Uwagi do mpzp (wniosek):

UWAGI-druk.pdf

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna w zakresie wynikającym z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego IN.I.743.59.2021. AB z dnia 6 września 2021 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach pracy urzędu od 1 października 2021 r. do 29 października 2021 r.

 • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Korfantowa, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2021 r.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna w zakresie wynikającym z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego IN.I.743.59.2021. AB

 • w dniach pracy urzędu od 18 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.
 • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Korfantowa, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2022 r.

3.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla gruntów wsi Gryżów (dla obszaru ograniczonego od północy i zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy)

UCHWAŁA
Nr VI/53/2019
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 marca 2019 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (277,09KB)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Planowany termin wyłożenia ww. planu do publicznego wglądu - czerwiec 2021 r.

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie