Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu

PLANY W OPRACOWANIU

WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

Nazwa planu

Procedura sporządzania MPZP

Terminy

1.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla gruntów wsi Gryżów

(dla obszaru ograniczonego od północy i zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy)

 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (277,09KB)

I.

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów

 

27 marca 2019 r.

II.

Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

28 sierpnia 2019 r.

Składanie wniosków do mpzp

20 września 2019 r.

III.

Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp

I kwartał 2020 r. - III kwartał 2024 r.

IV.

Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

 

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

 

Dyskusja publiczna

 

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

 

V.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

2.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego w części północno - wschodniej miasta Korfantów

 

I.

Dane przestrzenne:
APP (po przystąpieniu)

XMLAPP_NE.xml (10,38KB)

TIFMiasto_NE_przystapienie-zalacznik_19_05_2023_nowy.tif (12,47MB)

24 maja 2023 r.

II.

Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

30 maja 2023 r.

Składanie wniosków do mpzp

23 czerwca 2023 r.

III.

Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp

IV kwartał 2023 r. - III kwartał 2024 r.

IV.

Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

 

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

 

Dyskusja publiczna

 

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

 

Zarządzenie Burmistrza Korfantowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

 

V.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

3.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich

I.

Dane przestrzenne:
APP (po przystąpieniu)

XMLAPP_3_Maja.xml (10,55KB)

TIF3_Maja_przystapienie_zalacznik_19_05_2023_nowy.tif (12,47MB)

24 maja 2023 r.

II.

Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

30 maja 2023 r.

Składanie wniosków do mpzp

23 czerwca 2023 r.

III.

Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp

IV kwartał 2023 r. - III kwartał 2024 r.

IV.

Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

 

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

 

Dyskusja publiczna

 

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

 

Zarządzenie Burmistrza Korfantowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

 

V.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie