Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Informuję, że dnia 24 stycznia został ogłoszony nabór wniosków o udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2017 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa z dnia 24 stycznia 2017 r. wnioski będzie można składać od 1 lutego 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

Wszystkie dokumenty (Uchwała, Zarządzenie z załącznikami, wniosek z załącznikami) związane z udzielaniem dotacji na budowę oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie www.korfantow.pl w zakładce EKOLOGIA – Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2017.

            Jednocześnie informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.

Gdzie należy zgłaszać prace budowlane lub uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne:

Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział Architektury i Budownictwa przy ul. Parkowej 2 – zgłoszenia budowlane oraz pozwolenia na budowę.

Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Piastowskiej 33 – pozwolenia wodnoprawne.

Do zgłoszenia prac budowlanych potrzebne będą:

  1. druk wniosku (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa, również w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz na stronie internetowej gminy Korfantów),
  2. oświadczenie władania nieruchomością (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa, również w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz na stronie internetowej gminy Korfantów),
  3. dokument własności (nie wymagane ale warto mieć,
  4. mapka z lokalizacją oczyszczalni.

Starosta ma 21 dni na wypowiedzenie się czy wnosi sprzeciw!!!

Kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę oraz dla oczyszczalni ze zrzutem ścieków oczyszczonych poza teren nieruchomości, bez względu na przepustowość.

Należy pamiętać !!!

Z wnioskiem do Burmistrza Korfantowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy obowiązkowo złożyć:

  1. zgłoszenie prac budowlanych – zawierające datę wpływu do Starostwa oraz klauzulę – „NIE WNOSZĘ SPRZECIWU” z datą,
  2. pozwolenie na budowę – zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą,
  3. pozwolenie wodnoprawne – zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą.

DOCUchwała.doc (49,00KB)
PDFZarządzenie.pdf (2,32MB)
DOCXWniosek.docx (19,81KB)
DOCXUmowa.docx (22,42KB)
PDFOświadczenie - Prawo dysponowania nieruchomością.pdf (66,21KB)
PDFZgłoszenie brac budowlanych.pdf (35,58KB)
 

BURMISTRZ KORFANTOWA

 /-/ Janusz Wójcik