Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83672824888981010318210908884490864208184065929000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1115959395778557103078969771185121013628386271347709376657585826
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8848910228197157839237891376859681388629078645966358240196268
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6407377505935678325084612655497266910532981335942567141690770
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369743730844229450404655537119302743307732301335795006752367
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
209732232925136223963046022123236702944928210307223263530718
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99421732318929124881592317725193802279721802231552612622768
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000077240
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 146763
 2. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 128738
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 109625
 4. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 105037
 5. Zamówienia publiczne, przetargi
  Wyświetleń: 78554
 6. Zawiadomienia, ogłoszenia
  Wyświetleń: 64968
 7. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 51887
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 37332
 9. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 28599
 10. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 28287
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 26585
 12. Spis wydziałów
  Wyświetleń: 25350
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 24890
 14. Sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 21626
 15. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 19439
 16. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 17100
 17. Rada Miejska w Korfantowie
  Wyświetleń: 15800
 18. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 15498
 19. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 15367
 20. Burmistrz Korfantowa
  Wyświetleń: 14511
 21. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 14297
 22. Budżet Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 13653
 23. Wybory Burmistrza Korfantowa i Rady Miejskiej w 2014 roku
  Wyświetleń: 12465
 24. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12423
 25. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 12203
 26. Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2020 rok
  Wyświetleń: 11356
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11249
 28. Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 11104
 29. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 10379
 30. Procedura opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10314
 31. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 10047
 32. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9930
 33. Statut Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 9846
 34. Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 9759
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9588
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9411
 37. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 8663
 38. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8631
 39. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 8602
 40. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 8597
 41. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 8539
 42. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 8479
 43. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - lata 2017-2019
  Wyświetleń: 8362
 44. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi lata 2012-2015
  Wyświetleń: 8174
 45. Majątek gminy
  Wyświetleń: 8120
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7976
 47. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 7902
 48. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 7887
 49. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7821
 50. Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7653
 51. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 7144
 52. 1.3 Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa
  Wyświetleń: 7026
 53. 1.4 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 6995
 54. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 6953
 55. Wyniki losowania składów Obwodowych Komisji ds Referendum
  Wyświetleń: 6884
 56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 6790
 57. Wybory parlamentarne 25 października 2015 roku
  Wyświetleń: 6526
 58. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 r.
  Wyświetleń: 6441
 59. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6426
 60. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2014
  Wyświetleń: 6372
 61. Petycje
  Wyświetleń: 6316
 62. 2.5 Udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 6273
 63. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 6235
 64. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2017 i starsze
  Wyświetleń: 6229
 65. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.
  Wyświetleń: 6030
 66. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 5979
 67. Wyjaśnienia PKW - finansowanie kampanii
  Wyświetleń: 5889
 68. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5869
 69. 1.7 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 5855
 70. 2.4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5777
 71. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 5744
 72. Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów na okres 3 lat
  Wyświetleń: 5695
 73. 2.2. Wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5647
 74. 1.5 Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów
  Wyświetleń: 5616
 75. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2013
  Wyświetleń: 5610
 76. 1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5587
 77. 4.5. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 5559
 78. 1.1 Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 5545
 79. Powołanie komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 5542
 80. Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 5534
 81. 1.8 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 5487
 82. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5486
 83. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 5464
 84. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 5358
 85. 4.3. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 5323
 86. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 5308
 87. 3.9. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 5304
 88. 1.2 Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 5262
 89. Elektroniczna skrzyna podawcza
  Wyświetleń: 5254
 90. Dotacje oświatowe
  Wyświetleń: 5164
 91. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śl. do ul. Słowackiego łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego ...
  Wyświetleń: 5099
 92. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 5073
 93. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016
  Wyświetleń: 5058
 94. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2012
  Wyświetleń: 4961
 95. 1.9 Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 4958
 96. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 4907
 97. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4894
 98. Rok 2011
  Wyświetleń: 4893
 99. Informacje dla głosujących w wyborach
  Wyświetleń: 4879
 100. Rok 2012
  Wyświetleń: 4810
 101. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2015, 2016, 2017 rok
  Wyświetleń: 4787
 102. 3.3. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 4759
 103. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015
  Wyświetleń: 4753
 104. 2.1 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
  Wyświetleń: 4744
 105. Rok 2010
  Wyświetleń: 4730
 106. Protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4721
 107. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 4691
 108. Rok 2007
  Wyświetleń: 4668
 109. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4657
 110. Lata 2002-2004
  Wyświetleń: 4656
 111. Rok 2009
  Wyświetleń: 4588
 112. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4577
 113. Rok 2008
  Wyświetleń: 4564
 114. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 4555
 115. Rok 2005
  Wyświetleń: 4530
 116. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 4516
 117. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 4506
 118. 2.3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4503
 119. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017
  Wyświetleń: 4490
 120. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 4475
 121. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na wykonanie dostaw oleju opałowego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4457
 122. 3.6. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 4441
 123. 3.1. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 4426
 124. Protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4425
 125. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4425
 126. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2010
  Wyświetleń: 4418
 127. Ogłoszenie o wynikach zam. publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
  Wyświetleń: 4385
 128. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 4363
 129. Rok 2006
  Wyświetleń: 4361
 130. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4345
 131. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 4341
 132. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot. dostawy licencji na oprogramowanie biurowe
  Wyświetleń: 4341
 133. Karty informacyjne
  Wyświetleń: 4331
 134. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 4314
 135. Protokoły z 2017 roku
  Wyświetleń: 4310
 136. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2009
  Wyświetleń: 4306
 137. Informacja o losowaniu składów obwodowych komisjido spraw referendum
  Wyświetleń: 4295
 138. 3.4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 4273
 139. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 4268
 140. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4260
 141. Publiczne Przedszkole w Korfantowie
  Wyświetleń: 4257
 142. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2008
  Wyświetleń: 4254
 143. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 4251
 144. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 4251
 145. Wykaz środków trwałych - część VII
  Wyświetleń: 4237
 146. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4223
 147. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 4218
 148. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 4218
 149. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 4210
 150. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 4196
 151. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 4171
 152. Wybory Samorządowe 2018 - informacje
  Wyświetleń: 4170
 153. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Borek, Włodary, Gryżów, Przydroże Wielkie, Rynarcice, Ścinawa Mała, Węża, Puszyna, Korfantów
  Wyświetleń: 4161
 154. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4151
 155. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 4127
 156. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie
  Wyświetleń: 4126
 157. Raporty z konsultacji OOŚ OF PN 2020
  Wyświetleń: 4120
 158. 12.1 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
  Wyświetleń: 4117
 159. Akty normatywne
  Wyświetleń: 4117
 160. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 4113
 161. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 4094
 162. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 4062
 163. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej uzbrojenia terenów..."
  Wyświetleń: 4045
 164. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 4028
 165. 3.5. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 4027
 166. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 4018
 167. 9.2. Wynajem lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4003
 168. Wykaz środków trwałych - część VI
  Wyświetleń: 3993
 169. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3993
 170. Protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 3992
 171. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część II
  Wyświetleń: 3981
 172. Rok 2008
  Wyświetleń: 3977
 173. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 3974
 174. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju OFPN 2020
  Wyświetleń: 3955
 175. Rok 2012
  Wyświetleń: 3950
 176. Ogłoszenia dot. komunalizacji działek Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3948
 177. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2007
  Wyświetleń: 3948
 178. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2011
  Wyświetleń: 3944
 179. Rok 2011
  Wyświetleń: 3934
 180. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Wyświetleń: 3913
 181. Wykaz środków trwałych - część IV
  Wyświetleń: 3913
 182. Zaproszenie ponowne do złożenia ofert cenowych na realziację projektu pn. Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sporotwo-zabawowych
  Wyświetleń: 3909
 183. Rok 2010
  Wyświetleń: 3890
 184. 3.7. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 3870
 185. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3867
 186. Ogłoszenie II o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3865
 187. 3.8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3863
 188. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2006
  Wyświetleń: 3856
 189. Wykaz środków trwałych - część II
  Wyświetleń: 3854
 190. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3850
 191. Wykaz środków trwałych - część III
  Wyświetleń: 3834
 192. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3834
 193. Wykaz środków trwałych - część I
  Wyświetleń: 3827
 194. Wykaz środków trwałych - część V
  Wyświetleń: 3811
 195. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 3804
 196. 5.1. Pomoc materialna dla uczniów
  Wyświetleń: 3801
 197. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2005
  Wyświetleń: 3792
 198. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 3789
 199. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3783
 200. 6.7. Zatwierdzenie podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 3779
 201. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3778
 202. 4.7. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 3774
 203. 6.6. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3773
 204. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2004
  Wyświetleń: 3772
 205. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
  Wyświetleń: 3764
 206. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 3761
 207. Protokoły z 2016 roku
  Wyświetleń: 3755
 208. Rok 2009
  Wyświetleń: 3751
 209. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 3746
 210. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3738
 211. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3728
 212. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I
  Wyświetleń: 3721
 213. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny
  Wyświetleń: 3717
 214. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3714
 215. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 3712
 216. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 3705
 217. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 3690
 218. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 3689
 219. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020
  Wyświetleń: 3675
 220. Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3674
 221. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3672
 222. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Włodarach, Węży, Rynarcicach, Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3672
 223. 11.3. Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia terenu zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3671
 224. 6.9. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu na wniosek
  Wyświetleń: 3671
 225. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3664
 226. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3655
 227. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3645
 228. Wyjaśnienia i informacje PKW część VI - zgłaszanie kandydatów do sejmików województwa
  Wyświetleń: 3642
 229. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3629
 230. Petycja z dnia 11.10.2016r.
  Wyświetleń: 3625
 231. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3618
 232. 6.8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 3596
 233. 7.3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3595
 234. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3594
 235. Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3591
 236. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3591
 237. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Rynku Pracy OFPN 2020
  Wyświetleń: 3589
 238. Informacja dotycząca decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3588
 239. Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3582
 240. 7.2. Zezwolenie dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości itd...
  Wyświetleń: 3575
 241. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3565
 242. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3565
 243. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 3560
 244. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3556
 245. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3550
 246. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce, Włodarach i Węży
  Wyświetleń: 3544
 247. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 3542
 248. 11.2. Postanowienie w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 3533
 249. Ogłoszenie o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3532
 250. Ogłoszenie o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3530
 251. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu relacji Prudnik - Nysa o dł. 500m"
  Wyświetleń: 3530
 252. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna
  Wyświetleń: 3527
 253. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.
  Wyświetleń: 3516
 254. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OFPN 2020
  Wyświetleń: 3515
 255. 6.5. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3513
 256. Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego z układem wodnym
  Wyświetleń: 3513
 257. 10.1. Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
  Wyświetleń: 3510
 258. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3510
 259. Rok 2006
  Wyświetleń: 3507
 260. 5.4 Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3504
 261. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3503
 262. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3503
 263. 8.1. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 3501
 264. 6.1. Sprzedaż przetargowa nieruchomości
  Wyświetleń: 3500
 265. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3498
 266. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 3498
 267. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 3497
 268. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy - Etap II
  Wyświetleń: 3491
 269. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3485
 270. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3481
 271. 4.2. Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości podatku od posiadania psów
  Wyświetleń: 3474
 272. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3471
 273. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3464
 274. 5.5 Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 3462
 275. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru budowalnego na inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu grupowego KORFANTÓW w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3453
 276. 4.9. Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa (fizycznej i przeliczeniowej)
  Wyświetleń: 3452
 277. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3444
 278. Rok 2007
  Wyświetleń: 3442
 279. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3441
 280. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3439
 281. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3436
 282. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3432
 283. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3431
 284. Ogłoszenie o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3419
 285. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” - UWAGA unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie oceny
  Wyświetleń: 3415
 286. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 3406
 287. 10.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3405
 288. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3405
 289. 4.1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 3403
 290. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3398
 291. Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3398
 292. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Przechodzie
  Wyświetleń: 3395
 293. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3394
 294. Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
  Wyświetleń: 3386
 295. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3381
 296. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3371
 297. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika- wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie z siedzibą w Przechodzie
  Wyświetleń: 3369
 298. Komunikat
  Wyświetleń: 3368
 299. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 3366
 300. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 3365
 301. Zawiadomienie o XLIX uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3360
 302. 5.6 Wydawanie zaświadczeń w sprawach funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3358
 303. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 3358
 304. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 3354
 305. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3352
 306. Wyniki naboru na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3350
 307. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 3347
 308. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3346
 309. Konkurs wojewódzki Lady D. im Krystyny Bochenek i projekt systemowy pt. “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3345
 310. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3343
 311. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3343
 312. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży
  Wyświetleń: 3343
 313. 4.4. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 3339
 314. Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3330
 315. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3330
 316. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3322
 317. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3322
 318. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3320
 319. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3320
 320. Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3316
 321. Obwieszczenie o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 3315
 322. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3314
 323. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3313
 324. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 1/WMH/2015
  Wyświetleń: 3312
 325. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 3312
 326. Obwieszczenia Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko strategii opracowywanych w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3310
 327. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 335/1
  Wyświetleń: 3310
 328. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Targowa w Korfantowie
  Wyświetleń: 3309
 329. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3307
 330. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie - działka Nr 202/3
  Wyświetleń: 3306
 331. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3304
 332. Zawiadomienie o XI uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3304
 333. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3300
 334. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 3291
 335. 3.2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3286
 336. 9.1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 3286
 337. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 3285
 338. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3284
 339. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
  Wyświetleń: 3283
 340. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3283
 341. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3280
 342. Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3280
 343. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem...”
  Wyświetleń: 3280
 344. 6.3. Zamiana nieruchomości
  Wyświetleń: 3279
 345. 5.3 Zgłoszenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 3278
 346. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3276
 347. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3271
 348. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3270
 349. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3268
 350. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3267
 351. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3262
 352. 5.2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 3261
 353. 9.3. Wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych
  Wyświetleń: 3258
 354. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Jegielnicy
  Wyświetleń: 3258
 355. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 3255
 356. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 3254
 357. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3252
 358. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3250
 359. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3250
 360. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Szkolna, Kilińskiego, Piastowska
  Wyświetleń: 3250
 361. 6.4. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 3245
 362. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy
  Wyświetleń: 3237
 363. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 3235
 364. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3234
 365. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3234
 366. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3228
 367. 6.2. Sprzedaż lokalu użytkowego lub mieszkalnego w trybie pierszeństwa na rzecz jego najemcy
  Wyświetleń: 3225
 368. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3216
 369. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W ROKU 2016
  Wyświetleń: 3212
 370. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3209
 371. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3200
 372. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 3196
 373. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3190
 374. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3188
 375. 11.1. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3187
 376. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3184
 377. Zaproszenie do złożenia ofert na zakup drewna
  Wyświetleń: 3173
 378. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub najmu
  Wyświetleń: 3172
 379. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3172
 380. Warsztaty "Parasol"
  Wyświetleń: 3170
 381. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 3164
 382. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 3160
 383. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III
  Wyświetleń: 3159
 384. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3158
 385. 4.6. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego
  Wyświetleń: 3157
 386. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 3157
 387. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 3155
 388. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3151
 389. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów i naklejek promocyjnych
  Wyświetleń: 3151
 390. Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3150
 391. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3146
 392. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3146
 393. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3144
 394. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór - protokół z wyboru oferty
  Wyświetleń: 3144
 395. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3141
 396. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3139
 397. Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych
  Wyświetleń: 3133
 398. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3131
 399. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 3131
 400. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3127
 401. 10.6. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3125
 402. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rączce - działka Nr 60
  Wyświetleń: 3125
 403. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3124
 404. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3123
 405. Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3122
 406. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3119
 407. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3109
 408. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3106
 409. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3106
 410. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy/miasta
  Wyświetleń: 3101
 411. Projekt zmian uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 3099
 412. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł”
  Wyświetleń: 3094
 413. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 3091
 414. 12.2 Zgłoszenie zgromadzenia organizowanego na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3090
 415. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Włodarach
  Wyświetleń: 3089
 416. Zestawienie złożonych ofert w przetargu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 3088
 417. Wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3083
 418. Informacja o wyborze oferty cenowej na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3080
 419. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3080
 420. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Przechodzie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3077
 421. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3075
 422. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3074
 423. Projekt Statutu Gminy
  Wyświetleń: 3073
 424. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3072
 425. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach - działka Nr 275/3
  Wyświetleń: 3059
 426. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3056
 427. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3054
 428. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3049
 429. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3043
 430. Zarządzenie
  Wyświetleń: 3040
 431. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3035
 432. Projekt Bliżej rodziny i dziecka ...
  Wyświetleń: 3035
 433. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3026
 434. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 336/2
  Wyświetleń: 3023
 435. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Pleśnica, Przechód, Stara Jamka
  Wyświetleń: 3020
 436. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3018
 437. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3018
 438. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach przy ul. Parkowej - działka Nr 65/2
  Wyświetleń: 3004
 439. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3002
 440. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2995
 441. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2992
 442. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 2989
 443. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Wyświetleń: 2989
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ułożenie posadzki z płytek ceramicznych - gresowych
  Wyświetleń: 2981
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2980
 446. Wybór oferty na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 2971
 447. Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2966
 448. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży, Włostowej, Starej Jamce i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2965
 449. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2960
 450. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 2953
 451. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2953
 452. Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2951
 453. Wyjaśnienia i informacje PKW część V - zgłaszanie kandydatów do rady powiatu
  Wyświetleń: 2948
 454. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 r.
  Wyświetleń: 2948
 455. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 2944
 456. Rok 2012
  Wyświetleń: 2942
 457. Oświetlenie uliczne na ul. Rzemieślniczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2935
 458. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018
  Wyświetleń: 2935
 459. Ogłoszenie o wykazie lokalu użytkowego oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 2933
 460. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 2932
 461. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2929
 462. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 2928
 463. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów oraz dzeci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych
  Wyświetleń: 2922
 464. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Węży
  Wyświetleń: 2917
 465. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2914
 466. Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu
  Wyświetleń: 2912
 467. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 2910
 468. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
  Wyświetleń: 2908
 469. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 2906
 470. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2905
 471. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim - działka Nr 151/2
  Wyświetleń: 2903
 472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę plakatów i naklejek w ramach projektu PO KL
  Wyświetleń: 2902
 473. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 2895
 474. Wynik konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2890
 475. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2888
 476. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 2888
 477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę długopisów
  Wyświetleń: 2887
 478. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2886
 479. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2877
 480. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2872
 481. Ogłoszenie o konkursie ofert dot. wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2869
 482. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2868
 483. Oferta sprzedaży nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 2865
 484. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2860
 485. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2856
 486. Ogłoszenie o wynikach przetargu na rozbudowę wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2852
 487. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego w Korfantowie do najmu
  Wyświetleń: 2841
 488. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2840
 489. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2839
 490. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka”
  Wyświetleń: 2836
 491. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2834
 492. Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 2827
 493. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2826
 494. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie - Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości, fin. w ramach POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2823
 495. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2823
 496. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2821
 497. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej, Niesiebędowicach, Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2820
 498. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2819
 499. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2818
 500. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2810
 501. Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące terminu składania zawiadomień o utworzeniu KW, liczby mieszkańców, zgłaszania członków do TKW
  Wyświetleń: 2809
 502. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Włostowa i Kuźnica Ligocka"
  Wyświetleń: 2808
 503. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2807
 504. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 2801
 505. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2791
 506. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2791
 507. Ogłoszenie o braku dostawy wody w dniu 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2787
 508. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Rynek 7.
  Wyświetleń: 2785
 509. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2783
 510. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2780
 511. Zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - Mały matematyk
  Wyświetleń: 2774
 512. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2772
 513. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2768
 514. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2765
 515. Wykazy gruntów do dzierżawy
  Wyświetleń: 2763
 516. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2761
 517. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2760
 518. Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2755
 519. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c
  Wyświetleń: 2755
 520. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2755
 521. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2752
 522. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Starej Jamce i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2748
 523. Rok 2018 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2739
 524. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Puszyna
  Wyświetleń: 2731
 525. Inicjatywy Lokalne w 2018 r.
  Wyświetleń: 2730
 526. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Plac Wolności 1A (Przystanek PKS).
  Wyświetleń: 2730
 527. Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek
  Wyświetleń: 2723
 528. Oświetlenie uliczne na ul. Zapolskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2711
 529. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2711
 530. Zaproszenie do składania ofert cenowych na druk i dostawę plakatów
  Wyświetleń: 2710
 531. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2707
 532. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  Wyświetleń: 2701
 533. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 2700
 534. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2699
 535. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2697
 536. Ogłoszenie przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2694
 537. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2689
 538. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016"
  Wyświetleń: 2682
 539. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016”
  Wyświetleń: 2682
 540. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2677
 541. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" - postępowanie 3/II/WMiH/2016 - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2674
 542. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2674
 543. Informacja o ogłoszeniu naboru na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 2670
 544. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 2670
 545. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2667
 546. Wykaz nieruchomości do zbycia w Przechodzie, Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2666
 547. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2665
 548. Zaproszenie do składania ofert na urządzenia zabawowe na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2664
 549. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2663
 550. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 2661
 551. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2010 roku
  Wyświetleń: 2659
 552. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2658
 553. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2658
 554. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na Dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej dof. z POKL
  Wyświetleń: 2650
 555. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2649
 556. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2649
 557. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
  Wyświetleń: 2647
 558. Ogłoszenie o naborze na kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2646
 559. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2644
 560. Ogłoszenie o wyborze najkorztstniejszej oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 2644
 561. Ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - Korfantów
  Wyświetleń: 2644
 562. Protokoły z 2018 roku
  Wyświetleń: 2644
 563. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 2644
 564. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2642
 565. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2637
 566. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2635
 567. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2634
 568. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2632
 569. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2628
 570. Wykaz nieruchomości do zbycia w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2627
 571. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 r.
  Wyświetleń: 2626
 572. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2622
 573. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę długopisów, pamięci przenośnych oraz aktówek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2621
 574. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2620
 575. Szkoła Podstawowa we Włodarach
  Wyświetleń: 2618
 576. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kostki brukowej pod 5 urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
  Wyświetleń: 2618
 577. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2617
 578. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2614
 579. Rok 2019 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2607
 580. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 2604
 581. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2604
 582. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2602
 583. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2601
 584. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2599
 585. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenia - Etap II
  Wyświetleń: 2598
 586. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2596
 587. Ogłoszenie o liście osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2593
 588. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2588
 589. Zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2587
 590. Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2586
 591. Transmisja z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2584
 592. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włodarach
  Wyświetleń: 2583
 593. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2582
 594. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2580
 595. Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2579
 596. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 2578
 597. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2577
 598. Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.
  Wyświetleń: 2577
 599. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. “Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie – 2/WWiK/2016
  Wyświetleń: 2577
 600. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2576
 601. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2574
 602. Ogłoszenie o udzieleniu zam. - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2573
 603. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2573
 604. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2568
 605. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2567
 606. Wyniki naboru Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2567
 607. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2565
 608. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2563
 609. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2557
 610. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2554
 611. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2552
 612. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie.
  Wyświetleń: 2550
 613. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2549
 614. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2549
 615. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2546
 616. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2541
 617. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2533
 618. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na usługę w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2532
 619. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2532
 620. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2532
 621. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2532
 622. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2532
 623. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2525
 624. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2525
 625. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2523
 626. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2520
 627. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2519
 628. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2514
 629. Ogłoszenie o zam. publ. na wyk. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na ter. Gm. Korfantów oraz poza nimi w ramach real. proj. pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. klucz. uczniów szkół Gminy Korfantów post.III - POKL
  Wyświetleń: 2513
 630. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6b
  Wyświetleń: 2513
 631. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2512
 632. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2511
 633. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2501
 634. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2500
 635. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2494
 636. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2492
 637. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2490
 638. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Przechodzie na rok 2011
  Wyświetleń: 2490
 639. Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 21.04.2015r.
  Wyświetleń: 2490
 640. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2489
 641. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie dostawy wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2488
 642. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Ścinaiwe Małej oraz Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2487
 643. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2486
 644. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia, modernizacji instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 2483
 645. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2482
 646. Petycja z dnia 13.09.2018r.
  Wyświetleń: 2481
 647. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działek w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2476
 648. Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 2472
 649. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2470
 650. Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2468
 651. Ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów budowlanych - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2467
 652. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2467
 653. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu Mały człowiek, wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2467
 654. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2466
 655. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia budynku głównego Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4 , 48 – 317 Korfantów"
  Wyświetleń: 2466
 656. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2465
 657. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2461
 658. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2458
 659. Wykazy nieruchomości do dzierżawy - Rączka, Wielkie Łąki, Włodary
  Wyświetleń: 2458
 660. Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2457
 661. Uniewaznienie postepowania pn. "Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie - postepowanie 4/ZGKiM/2016"
  Wyświetleń: 2456
 662. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2456
 663. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2455
 664. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Rynku w Ścinawie Malej ..., Przebudowa nawierzchni drogi ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza w Korfantowie - postępowanie 2/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2453
 665. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 2452
 666. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2443
 667. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, ul. Piastowska
  Wyświetleń: 2442
 668. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 2439
 669. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2429
 670. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna
  Wyświetleń: 2426
 671. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wyświetleń: 2423
 672. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy materiałów biurowych oraz przemysłowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2421
 673. Wykaz nieruchomości do zbycia - Przechód, Węża, Włodary, Rynarcice
  Wyświetleń: 2421
 674. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2421
 675. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2417
 676. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2417
 677. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2415
 678. Ogłoszenie o wynikach zam. pub. na real. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na ter. Gminy Korfantów w ramach real. proj. pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP
  Wyświetleń: 2413
 679. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie zadania pn. Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi
  Wyświetleń: 2412
 680. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2411
 681. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 2404
 682. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn." Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" -postępowanie 3/WMiH/2016 - unieważnienie postepowania
  Wyświetleń: 2401
 683. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2398
 684. Ogłoszenie o naborze na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 2397
 685. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2396
 686. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2394
 687. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2394
 688. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2392
 689. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 2391
 690. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2388
 691. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2386
 692. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2385
 693. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2383
 694. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2379
 695. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 2375
 696. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza -postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2373
 697. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2373
 698. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2372
 699. Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2360
 700. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” po ponownej ocenie ofert
  Wyświetleń: 2360
 701. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2358
 702. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Usługi szkoln. przedszkolnego w Zespole Szk. Przedszkolnym w Korfantowie Przed. w Korfantowie oraz pom. naucz. w ramach real. projektu pn. Mały człowiek wielkie możliwości fin. w ramach PO KL
  Wyświetleń: 2356
 703. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2356
 704. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 r.
  Wyświetleń: 2352
 705. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 2350
 706. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2347
 707. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego ?Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2347
 708. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2346
 709. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie SUW w Korfantowie
  Wyświetleń: 2345
 710. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2344
 711. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2341
 712. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nrealizację zadania pn. Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 2337
 713. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert dot. Zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych...”
  Wyświetleń: 2333
 714. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2332
 715. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Przechód
  Wyświetleń: 2330
 716. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
  Wyświetleń: 2327
 717. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Włodarach, Korfantowie, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2327
 718. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2326
 719. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2325
 720. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację usługi w ramach projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2325
 721. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2322
 722. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2320
 723. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce i Włostowej
  Wyświetleń: 2320
 724. Zakup i dostawa kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2320
 725. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2318
 726. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Puszynie"
  Wyświetleń: 2318
 727. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów, naklejek promocyjnych oraz plakatów dla uczestników projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2317
 728. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie pojazdów Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2316
 729. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2315
 730. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2313
 731. Zawiadomienie o wyborze ofert - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej, Przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2313
 732. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie... - ETAP II - ZADANIE NR 4
  Wyświetleń: 2310
 733. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2310
 734. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zaj. w ramach real. proj. pn. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój kompet. klucz. uczniów szkół Gm. Korfantów w roku szk. 2012/2013, - POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2308
 735. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2303
 736. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2303
 737. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2301
 738. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2300
 739. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Rączka
  Wyświetleń: 2296
 740. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2293
 741. Rok 2013 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2287
 742. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2286
 743. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE, RYNEK 4, 48 – 317 KORFANTÓW”
  Wyświetleń: 2285
 744. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn." Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów..."
  Wyświetleń: 2284
 745. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 2283
 746. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2281
 747. Infromacje z otwarcia ofert dotyczy 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni grogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2277
 748. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Korfantowa oraz listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2277
 749. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2272
 750. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2272
 751. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2270
 752. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2268
 753. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2268
 754. Ogłoszenie o przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2267
 755. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2265
 756. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2265
 757. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 2264
 758. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2261
 759. Przetarg nieograniczony na budowę szybu dźwigu osobowego , wewnętrznego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2259
 760. Nagrania archiwalne z transmisji
  Wyświetleń: 2257
 761. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2257
 762. ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŚCINAWIE NYSKIEJ”
  Wyświetleń: 2256
 763. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Gminy Korfantów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 2254
 764. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia i zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji budowlanej zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2254
 765. Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2250
 766. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2020 roku
  Wyświetleń: 2248
 767. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2246
 768. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2245
 769. Ogłoszenie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2243
 770. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację zadania pn. "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 2243
 771. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 2239
 772. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2238
 773. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią".
  Wyświetleń: 2235
 774. Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2228
 775. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 2228
 776. Zawiadomienie o wyborze oferty- zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2228
 777. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Węża
  Wyświetleń: 2226
 778. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2225
 779. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2225
 780. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, Węży, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2225
 781. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 2223
 782. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2222
 783. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2222
 784. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2222
 785. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary i Pleśnica
  Wyświetleń: 2218
 786. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2218
 787. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
  Wyświetleń: 2217
 788. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2216
 789. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA, MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE
  Wyświetleń: 2215
 790. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2214
 791. Informacja z otwarcia - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2213
 792. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2210
 793. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych
  Wyświetleń: 2207
 794. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Gryżów, Przechód, Stara Jamka, Węża
  Wyświetleń: 2207
 795. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu - Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2201
 796. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III”
  Wyświetleń: 2201
 797. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2199
 798. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2198
 799. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonananie zdjęć w ramach projektu Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznogospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego
  Wyświetleń: 2194
 800. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Wyświetleń: 2188
 801. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Korfantów
  Wyświetleń: 2185
 802. Zapytanie ofertowe na dyżury terapeuty odwykowego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Korfantowie
  Wyświetleń: 2185
 803. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2182
 804. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2181
 805. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję
  Wyświetleń: 2179
 806. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie - ul. Rzemieślnicza
  Wyświetleń: 2175
 807. Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów ZSP w Ścinawie Małej i ZSP w Przechodzie
  Wyświetleń: 2173
 808. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2173
 809. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2173
 810. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2172
 811. Formularze, druki do pobrania
  Wyświetleń: 2171
 812. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Myszowice, Włodary, Korfantów, Jegielnica
  Wyświetleń: 2168
 813. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Korfantowie i Puszynie
  Wyświetleń: 2165
 814. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Usłsugi w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2160
 815. Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2159
 816. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2158
 817. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w SP na terenie Gm. Korfantów w ramach projektu pn. ?Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III - post. II
  Wyświetleń: 2157
 818. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2150
 819. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach
  Wyświetleń: 2148
 820. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włostowej
  Wyświetleń: 2147
 821. Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2146
 822. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo sanitarnych do realizacji inwestycji: " Przebudowa pawilonu sportowego w Węży" - postępowanie 7/WMH/2017"
  Wyświetleń: 2141
 823. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Włodarach
  Wyświetleń: 2139
 824. Szkoła Podstawowa w Gryżowie
  Wyświetleń: 2138
 825. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2133
 826. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 2133
 827. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „WYKONANIE MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA ...
  Wyświetleń: 2132
 828. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2129
 829. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2128
 830. Zespół Szkół w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2127
 831. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2126
 832. Publiczne Przedszkole we Włodarach
  Wyświetleń: 2123
 833. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2122
 834. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r.
  Wyświetleń: 2122
 835. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2122
 836. Protokoły z wyborów Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2121
 837. Unieważnienie zam. na Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013 - PO KL
  Wyświetleń: 2118
 838. Wyniki przetargu na remont drogi w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2115
 839. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2112
 840. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2112
 841. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2112
 842. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2110
 843. Ogłoszenie o część. wynikach zam. publ. na real. zadania pn. Usługi w zakr. prow. zajęć w szk. podst. ter. Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach proj. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół G. Korfantów w roku szk. 2012/2013
  Wyświetleń: 2109
 844. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2106
 845. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2105
 846. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2105
 847. 10.4. Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2097
 848. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 2090
 849. 10.7 Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2088
 850. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi pn.; "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2083
 851. Ogłoszenie i przetargu na sprzedaż działek położonych w Kuropasie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2082
 852. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2082
 853. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2077
 854. Zaw. o wyborze najk. oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie Przedszkola w Korfantowie w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek ? wielkie możliwości, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
  Wyświetleń: 2077
 855. 4.8. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 2076
 856. Wyniki naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2076
 857. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej oraz godziny dyżurów
  Wyświetleń: 2074
 858. Informacja o dopisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2073
 859. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1.
  Wyświetleń: 2072
 860. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2069
 861. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 2068
 862. Ogłoszenie o wynikach przetargów na najem 3 lokali użytkowych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2067
 863. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont odcinka drogi gruntowej wiejskiej od wsi Kuźnica Ligocka do wsi Borek-unieważnione.
  Wyświetleń: 2066
 864. Lista osób zakalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2064
 865. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej
  Wyświetleń: 2062
 866. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2061
 867. Informacja dotycząca wyniku konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2058
 868. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
  Wyświetleń: 2057
 869. Komunikat dla niepełnosprawnych o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2053
 870. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 2053
 871. Informacja o wynikach naboru na Stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2051
 872. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2048
 873. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2046
 874. Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2042
 875. Komunikat w sprawie głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2040
 876. Obwieszczenie o powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2039
 877. Wynik naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2039
 878. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 2038
 879. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
  Wyświetleń: 2036
 880. Ogłoszenie o konkursie w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2034
 881. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie” – postępowanie 4/ZGKiM/2016
  Wyświetleń: 2034
 882. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2030
 883. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Rzymkowice
  Wyświetleń: 2029
 884. Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2028
 885. 10.2. Wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2027
 886. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane przebudowy nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb
  Wyświetleń: 2027
 887. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2026
 888. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2025
 889. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej i na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2021
 890. Ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2021
 891. Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2019
 892. Publiczne Przedszkole w Węży
  Wyświetleń: 2017
 893. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2017
 894. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2017
 895. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie
  Wyświetleń: 2016
 896. Rok 2013
  Wyświetleń: 2013
 897. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2011
 898. Ogłoszenie o przetargu na kierownika budowy
  Wyświetleń: 2010
 899. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2008
 900. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, Plac Wolności (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 2007
 901. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi miejskiej ul. Mickiewicza w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2002
 902. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2000
 903. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1998
 904. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na budowę linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 1997
 905. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 1993
 906. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1993
 907. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1992
 908. Ogłoszenie o udziel. zam.: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1990
 909. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1988
 910. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.
  Wyświetleń: 1987
 911. Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1986
 912. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1984
 913. Informacja z otwarcia ofert - postepowanie 7/WMH/2017
  Wyświetleń: 1978
 914. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 1976
 915. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1976
 916. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 1976
 917. Wykaz lokali użytkowych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1975
 918. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1973
 919. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 1973
 920. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podst. na ter. Gminy Korfantów w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Wyświetleń: 1972
 921. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego nad zadaniem "Modernizacja instalacji C. O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1971
 922. Informacja o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy ul. Nyskiej we Włodarach
  Wyświetleń: 1970
 923. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1969
 924. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1968
 925. 10.8 Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1967
 926. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1967
 927. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1967
 928. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji placówki
  Wyświetleń: 1966
 929. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 1965
 930. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1965
 931. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1964
 932. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1964
 933. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1963
 934. Wybór oferty w przetargu na wymianę stolarki okiennej
  Wyświetleń: 1963
 935. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1959
 936. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1958
 937. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1958
 938. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1957
 939. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1957
 940. Zaktualizowany pan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
  Wyświetleń: 1956
 941. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1955
 942. Nowy blask świetlicy w Rączce
  Wyświetleń: 1954
 943. Zawiadomienie o anulowaniu zamówienia - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 1953
 944. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 1952
 945. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1947
 946. Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
  Wyświetleń: 1946
 947. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 1946
 948. Wyniki przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół
  Wyświetleń: 1942
 949. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1942
 950. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1939
 951. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1938
 952. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1938
 953. UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ, NIEKTÓRE KARTY USŁUG SĄ NIEAKTUALNE. WKRÓTCE ZOSTANĄ WPROWADZONE ZMIANY.
  Wyświetleń: 1937
 954. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podstawowego wyposażenia hali sportowej wraz z rozładunkiem
  Wyświetleń: 1936
 955. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1935
 956. Ogłoszenie o przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II.
  Wyświetleń: 1933
 957. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Włodarach oznaczonej działką Nr 188/13 o pow. 1,56 ha.
  Wyświetleń: 1931
 958. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1930
 959. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1930
 960. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 1929
 961. Świetlica Socjoterapeutyczna
  Wyświetleń: 1927
 962. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 1926
 963. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1925
 964. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane remontu pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1924
 965. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 1924
 966. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KORFANTÓW
  Wyświetleń: 1923
 967. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 1923
 968. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Węży, Ścianwie Nyskiej i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1921
 969. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 1918
 970. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1917
 971. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 1917
 972. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1916
 973. Zarządzenia w sprawie nieruchomości
  Wyświetleń: 1916
 974. Zespół Szkół w Przechodzie
  Wyświetleń: 1915
 975. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 1914
 976. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1910
 977. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 1907
 978. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1906
 979. Zawarcie umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Przechód – Smolarnia
  Wyświetleń: 1904
 980. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice”
  Wyświetleń: 1903
 981. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1899
 982. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 1898
 983. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont sanitariatów II piętra w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1898
 984. Ogłoszenie o przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji p.n. Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1897
 985. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1897
 986. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia
  Wyświetleń: 1897
 987. Wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1897
 988. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1893
 989. Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 1892
 990. Ogłoszenie o przetargach na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z budową gimnazjum
  Wyświetleń: 1891
 991. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1889
 992. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 1888
 993. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów
  Wyświetleń: 1887
 994. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1884
 995. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1884
 996. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1884
 997. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184”
  Wyświetleń: 1882
 998. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1879
 999. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 1877
 1000. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1876
 1001. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1875
 1002. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
  Wyświetleń: 1875
 1003. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe
  Wyświetleń: 1868
 1004. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1867
 1005. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1867
 1006. Ogłoszenie o powołaniu Komisji do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1865
 1007. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1865
 1008. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1863
 1009. Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Korfantowa w dniu 5 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1863
 1010. Zespół Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1863
 1011. Ogłoszenie w sprawie naboru 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 1861
 1012. Uchwała w sprawie powołania dziesięciu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1858
 1013. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1854
 1014. 10.3. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1850
 1015. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych we Włodarach
  Wyświetleń: 1849
 1016. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1849
 1017. Ogłoszenie o konkursie na dotację z budżetu Gminy Korfantów na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1848
 1018. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów wraz z rozładunkiem do wykonania przebudowy budynku Przystanku Komunikacji Publicznej – Punkt Informacji Turystycznej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1848
 1019. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1848
 1020. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1844
 1021. Rozstrzygniecie konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1842
 1022. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1841
 1023. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1841
 1024. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1838
 1025. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Węży
  Wyświetleń: 1838
 1026. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1836
 1027. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej-Centrum Kultury w Gryżowie
  Wyświetleń: 1836
 1028. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1835
 1029. Rok 2016 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1834
 1030. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie ul. Plac Wolności
  Wyświetleń: 1832
 1031. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 1831
 1032. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1830
 1033. Wybór oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2008/2009.
  Wyświetleń: 1830
 1034. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 1829
 1035. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1828
 1036. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1828
 1037. Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2007/2008
  Wyświetleń: 1827
 1038. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1827
 1039. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 1821
 1040. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Pleśnicy
  Wyświetleń: 1821
 1041. Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 1821
 1042. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami.
  Wyświetleń: 1819
 1043. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej
  Wyświetleń: 1819
 1044. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1815
 1045. Publiczne Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1815
 1046. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1813
 1047. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1813
 1048. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 1812
 1049. Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
  Wyświetleń: 1812
 1050. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
  Wyświetleń: 1809
 1051. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1808
 1052. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 1808
 1053. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „W rodzinie moc!”
  Wyświetleń: 1806
 1054. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1806
 1055. Pozostałe ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 1805
 1056. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1804
 1057. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Włostowej
  Wyświetleń: 1804
 1058. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1799
 1059. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce"
  Wyświetleń: 1797
 1060. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1796
 1061. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Korfantów-ul. Spacerowa.
  Wyświetleń: 1795
 1062. Ogłoszenie o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej - Działka nr 143/2
  Wyświetleń: 1793
 1063. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 1793
 1064. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1791
 1065. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1789
 1066. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1787
 1067. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580mb.
  Wyświetleń: 1784
 1068. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1782
 1069. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1782
 1070. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 1780
 1071. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 1778
 1072. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1777
 1073. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1777
 1074. Wyniki naboru na stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1777
 1075. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1775
 1076. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 8
  Wyświetleń: 1774
 1077. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Puszynie.
  Wyświetleń: 1773
 1078. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1773
 1079. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 1771
 1080. Ogłoszenie wynikach konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1771
 1081. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garaży w Korfantowie
  Wyświetleń: 1770
 1082. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1770
 1083. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1766
 1084. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1765
 1085. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1765
 1086. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 1765
 1087. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1764
 1088. Wyniki przetargów na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 1764
 1089. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1762
 1090. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1759
 1091. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1759
 1092. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1759
 1093. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1
  Wyświetleń: 1757
 1094. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1757
 1095. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1755
 1096. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 1753
 1097. Informacja z otwarcia ofert - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1752
 1098. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych.
  Wyświetleń: 1752
 1099. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1752
 1100. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1752
 1101. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
  Wyświetleń: 1750
 1102. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1747
 1103. Ogłoszenie wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1747
 1104. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1746
 1105. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb.
  Wyświetleń: 1745
 1106. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki II.
  Wyświetleń: 1745
 1107. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni chodnika w Korfantowie
  Wyświetleń: 1744
 1108. Wyniki przetargów na najem dwóch lokali użytkowych w Korfantowie przy Placu Wolności i ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1744
 1109. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 1743
 1110. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1742
 1111. Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1742
 1112. Rok 2014 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1737
 1113. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1734
 1114. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1734
 1115. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1733
 1116. Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1732
 1117. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1731
 1118. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1727
 1119. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1727
 1120. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1725
 1121. Uchwały, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1724
 1122. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1719
 1123. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1715
 1124. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1713
 1125. Zawarcie umowy na wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ul. Niemodlińskiej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1711
 1126. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1709
 1127. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włostowa, Przechód, Rzymkowice, Przydroże Małe, Włodary, Ścinawa Mała, Kuźnica Ligocka, Kuropas, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1708
 1128. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki.
  Wyświetleń: 1707
 1129. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1705
 1130. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1701
 1131. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy.
  Wyświetleń: 1701
 1132. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów”
  Wyświetleń: 1695
 1133. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach.
  Wyświetleń: 1694
 1134. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej.
  Wyświetleń: 1692
 1135. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1691
 1136. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1689
 1137. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1688
 1138. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1687
 1139. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1687
 1140. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1684
 1141. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1683
 1142. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1680
 1143. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1679
 1144. Wykaz nieruchomości do dzierżawy: Myszowice, Ścinawa N., Gryżów, Węża, Ścinawa M., Włodary, Puszyna, Korfantów, Niesiebędowice, Przechód
  Wyświetleń: 1679
 1145. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1673
 1146. Wykaz nieruchomości dzierżawy: Ścinawa M.,Przechód, Kuropas, Pleśnica, Niesiebędowice, Rączka, Przydroże W.
  Wyświetleń: 1672
 1147. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej - UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1671
 1148. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1670
 1149. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Rączce
  Wyświetleń: 1669
 1150. Uchwała o budżecie Gminy Korfantów na 2003 rok
  Wyświetleń: 1668
 1151. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej niu na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1665
 1152. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 2/2.
  Wyświetleń: 1663
 1153. Wykaz nieruchomosci do zbycia - Korfantów, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1663
 1154. Zaproszenie do złożenia oferty na tablicę informacyjną
  Wyświetleń: 1653
 1155. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 1652
 1156. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1646
 1157. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w obrębie Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1639
 1158. Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1636
 1159. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych wielobranżowych.
  Wyświetleń: 1633
 1160. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1632
 1161. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1629
 1162. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1625
 1163. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1624
 1164. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1622
 1165. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy
  Wyświetleń: 1620
 1166. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1617
 1167. Unieważnienie przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1614
 1168. Wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 1608
 1169. Wykaz nieruchomości do zbycia w Węży, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1605
 1170. Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie wynajmu 2 autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1604
 1171. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1603
 1172. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1602
 1173. Zapytanie ofertowe dotyczące dyżurów terapeuty odwykowego
  Wyświetleń: 1595
 1174. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek
  Wyświetleń: 1585
 1175. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1574
 1176. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów"
  Wyświetleń: 1569
 1177. Wykaz nieruchomości do użyczenia w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1566
 1178. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów
  Wyświetleń: 1557
 1179. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1557
 1180. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1544
 1181. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1542
 1182. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1539
 1183. Wykaz nieruchomosci do użyczenia - Korfantów, ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 1537
 1184. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1534
 1185. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1525
 1186. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.; „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1524
 1187. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1524
 1188. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1523
 1189. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1522
 1190. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 1510
 1191. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1509
 1192. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1506
 1193. Rok 2017 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1493
 1194. Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 1489
 1195. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1487
 1196. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1486
 1197. Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r.
  Wyświetleń: 1483
 1198. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1476
 1199. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1470
 1200. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1464
 1201. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1456
 1202. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1450
 1203. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1449
 1204. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1439
 1205. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019
  Wyświetleń: 1410
 1206. III Korfantowski Nalot Karykaturzystów
  Wyświetleń: 1407
 1207. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1395
 1208. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 1394
 1209. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1384
 1210. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 1384
 1211. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1384
 1212. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1379
 1213. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1377
 1214. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  Wyświetleń: 1375
 1215. Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 15.01.2018r.
  Wyświetleń: 1359
 1216. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1351
 1217. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu Użytkowego w Pleśnicy 17/2
  Wyświetleń: 1350
 1218. Rok 2018 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 1348
 1219. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1330
 1220. II zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1325
 1221. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1325
 1222. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1324
 1223. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn. "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1320
 1224. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1314
 1225. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1312
 1226. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1309
 1227. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 293/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1304
 1228. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1303
 1229. Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1299
 1230. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1295
 1231. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1284
 1232. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1280
 1233. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1278
 1234. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1278
 1235. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1267
 1236. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1266
 1237. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1265
 1238. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagoospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla: a) części gruntów wsi Puszyna, b) części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, c) części gruntów wsi Piechocice”"
  Wyświetleń: 1260
 1239. Ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie i Gryżowie
  Wyświetleń: 1260
 1240. Rok 2019 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 1256
 1241. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1250
 1242. Petycja z dnia 09.11.2018r.
  Wyświetleń: 1243
 1243. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1240
 1244. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1237
 1245. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1233
 1246. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1229
 1247. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1219
 1248. Protokoły z 2019 roku
  Wyświetleń: 1218
 1249. II Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1213
 1250. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów
  Wyświetleń: 1213
 1251. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1210
 1252. Interpelacje z 2018 roku
  Wyświetleń: 1209
 1253. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni oraz akcesoriów kuchennych do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1208
 1254. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1204
 1255. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1203
 1256. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1199
 1257. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Przechodzie
  Wyświetleń: 1189
 1258. Rejestr działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 1189
 1259. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1189
 1260. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1185
 1261. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1184
 1262. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1175
 1263. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1170
 1264. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1169
 1265. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1166
 1266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1163
 1267. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1159
 1268. II Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1155
 1269. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy w Korfantowie
  Wyświetleń: 1154
 1270. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1149
 1271. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1148
 1272. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa przetargach na sprzedaż działek w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 1145
 1273. Interpelacje z 2019 roku
  Wyświetleń: 1141
 1274. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1141
 1275. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1140
 1276. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaży nieruchomości w Wielkich Łąkach, Przechodzie, Węży i Włostowej
  Wyświetleń: 1137
 1277. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1124
 1278. Rok 2015 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1122
 1279. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Piechocicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1121
 1280. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 1108
 1281. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1105
 1282. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Tylna
  Wyświetleń: 1105
 1283. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1089
 1284. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Rynek
  Wyświetleń: 1088
 1285. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1087
 1286. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1082
 1287. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1082
 1288. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1078
 1289. Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1076
 1290. Wykaz nieuchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1074
 1291. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1065
 1292. Ogłoszenie w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 1060
 1293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1059
 1294. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1055
 1295. Ogłoszenie o naborze na „STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”
  Wyświetleń: 1053
 1296. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1051
 1297. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1050
 1298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1049
 1299. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1048
 1300. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego oraz programów multimedialnych dotowaną w ramach programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!”
  Wyświetleń: 1048
 1301. Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Przechodzie
  Wyświetleń: 1046
 1302. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1043
 1303. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów..."
  Wyświetleń: 1042
 1304. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 1039
 1305. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1039
 1306. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy
  Wyświetleń: 1038
 1307. Nagroda dla Pani Barbary Niewiedział
  Wyświetleń: 1034
 1308. Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1032
 1309. Rok 2020 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 1030
 1310. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1029
 1311. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1026
 1312. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1024
 1313. Zaproszenie do złożenia ofert na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1019
 1314. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1016
 1315. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 1008
 1316. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1006
 1317. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica
  Wyświetleń: 999
 1318. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego dofinansowaną w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018
  Wyświetleń: 993
 1319. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 226/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 991
 1320. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 990
 1321. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 989
 1322. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 988
 1323. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 984
 1324. Petycja z dnia 08.03.2019r.
  Wyświetleń: 981
 1325. Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 980
 1326. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 978
 1327. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Jegielnicy, Włodarach, Korfantowie, Puszynie, Przydrożu W., Myszowicach, Starej Jamce, Ścinawie M., Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 974
 1328. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 972
 1329. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 r.
  Wyświetleń: 971
 1330. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 971
 1331. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 968
 1332. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 967
 1333. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 966
 1334. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2020
  Wyświetleń: 957
 1335. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego oraz o godzinach pracy komisji wyborczych
  Wyświetleń: 954
 1336. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 950
 1337. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 948
 1338. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów”
  Wyświetleń: 943
 1339. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Stara Jamka, Gryżów, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 943
 1340. Zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 940
 1341. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 940
 1342. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 939
 1343. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 939
 1344. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki
  Wyświetleń: 934
 1345. Uchwała Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 932
 1346. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 931
 1347. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 918
 1348. Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 918
 1349. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 913
 1350. Zarządzenie 320/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 910
 1351. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Przechodzie, Włodarach, Przydrożu Wielkim, Korfantowie, Niesiebędowicach i Włodarach
  Wyświetleń: 901
 1352. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 901
 1353. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 899
 1354. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 898
 1355. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 894
 1356. Informacja z otwercia ofert na na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 893
 1357. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 889
 1358. Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 885
 1359. Zaproszenie do składania ofert na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki.
  Wyświetleń: 885
 1360. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 885
 1361. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 884
 1362. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 880
 1363. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 875
 1364. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 2 tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 872
 1365. Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę zestawu zabawowego / sprawnościowego na plac zabaw w Sołectwie Gryżów w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi – Etap I
  Wyświetleń: 869
 1366. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 854
 1367. Zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 850
 1368. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 844
 1369. Zarządzenie nr 24_2018_N - wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 843
 1370. Zaproszene do złożenia ofert na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Korfantów w roku 2019
  Wyświetleń: 839
 1371. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 838
 1372. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 836
 1373. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 830
 1374. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 828
 1375. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
  Wyświetleń: 827
 1376. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 826
 1377. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Korfantów, Stara Jamka, Pleśnica, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 821
 1378. Petycja z dnia 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 808
 1379. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 808
 1380. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 806
 1381. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary
  Wyświetleń: 806
 1382. Wykaz nieruchomości do zbycia w Gryżowie
  Wyświetleń: 805
 1383. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 803
 1384. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 803
 1385. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 802
 1386. Wykaz nieruchomoci do zbycia - Korfantów, Parkowa
  Wyświetleń: 796
 1387. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
  Wyświetleń: 793
 1388. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 791
 1389. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 788
 1390. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 788
 1391. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 782
 1392. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 780
 1393. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 779
 1394. Sprawozdania finansowe - Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 777
 1395. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 775
 1396. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 769
 1397. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Rączce, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 768
 1398. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 756
 1399. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 755
 1400. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 755
 1401. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 754
 1402. Zamwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci gruntów wsi Gryżów”
  Wyświetleń: 752
 1403. Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 748
 1404. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 747
 1405. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód”,
  Wyświetleń: 747
 1406. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 90 ton kamienia granitowego
  Wyświetleń: 744
 1407. Wykaz nieruchomości do użyczenia
  Wyświetleń: 740
 1408. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Przydrożu Wielkim i Rączce
  Wyświetleń: 738
 1409. Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 736
 1410. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w dniach 17-26.04.2019r.
  Wyświetleń: 733
 1411. Sprawozdania finansowe - Urząd Miejski w Korfantowie
  Wyświetleń: 730
 1412. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 727
 1413. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie
  Wyświetleń: 720
 1414. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Przechodzie, Włostowej i Rynarcicach
  Wyświetleń: 718
 1415. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej
  Wyświetleń: 717
 1416. Obwieszczenia dot. scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic
  Wyświetleń: 711
 1417. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 709
 1418. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 702
 1419. Sprawozdania finansowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 702
 1420. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 700
 1421. Zawiadomienie o zamiarze przebudowy obiektu mostowego
  Wyświetleń: 700
 1422. Informacja o losowaniu do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (Nr 7)
  Wyświetleń: 692
 1423. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 690
 1424. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 690
 1425. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 687
 1426. Petycja z dnia 07.06.2019r.
  Wyświetleń: 685
 1427. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 685
 1428. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód"
  Wyświetleń: 683
 1429. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 682
 1430. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 674
 1431. Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 674
 1432. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 672
 1433. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Przechód, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 669
 1434. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 666
 1435. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 663
 1436. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 660
 1437. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 655
 1438. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zamówienia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 654
 1439. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka", po przeprowadzeniu ponownej oceny i badania ofert.
  Wyświetleń: 654
 1440. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2018 r.
  Wyświetleń: 651
 1441. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku
  Wyświetleń: 651
 1442. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 648
 1443. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 647
 1444. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 639
 1445. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 639
 1446. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie Plac Wolności 1A
  Wyświetleń: 637
 1447. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 637
 1448. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 635
 1449. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 624
 1450. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 623
 1451. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 623
 1452. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 622
 1453. Sprawozdania finansowe - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 621
 1454. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
  Wyświetleń: 619
 1455. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe, Rączka, Przydroże Wielkie, Jegielnica
  Wyświetleń: 619
 1456. Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu wstępnego projektu rozmieszczenia gruntów objętych scaleniem - obręb Rzymkowice
  Wyświetleń: 615
 1457. Sprawozdania finansowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 609
 1458. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 607
 1459. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 605
 1460. Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla rzeki Młynówka Rączka w Korfantowie
  Wyświetleń: 605
 1461. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 604
 1462. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Myszowice, Gryżów
  Wyświetleń: 601
 1463. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 601
 1464. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 599
 1465. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 597
 1466. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 593
 1467. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, ...
  Wyświetleń: 592
 1468. Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 585
 1469. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 584
 1470. Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawndego dla ZGKiM Korfantów
  Wyświetleń: 581
 1471. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
  Wyświetleń: 575
 1472. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r.
  Wyświetleń: 575
 1473. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym - hodowla drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 574
 1474. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy ...
  Wyświetleń: 574
 1475. Zaproszenie do złożenia ofert dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 571
 1476. Wezwanie do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk ..."
  Wyświetleń: 570
 1477. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 569
 1478. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 568
 1479. Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 568
 1480. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie
  Wyświetleń: 564
 1481. Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.
  Wyświetleń: 562
 1482. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 555
 1483. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 555
 1484. Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 554
 1485. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 553
 1486. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najlorzystniejszej do realizacji zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie, w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  Wyświetleń: 551
 1487. Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 549
 1488. Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 548
 1489. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 548
 1490. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 543
 1491. Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 541
 1492. Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 541
 1493. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 536
 1494. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów 29-30.04.2019r.
  Wyświetleń: 535
 1495. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.:"Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków"
  Wyświetleń: 535
 1496. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 534
 1497. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 533
 1498. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 532
 1499. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 530
 1500. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 521
 1501. Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 520
 1502. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 519
 1503. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji ...
  Wyświetleń: 519
 1504. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie, Przechodzie i Rynarcicach.
  Wyświetleń: 517
 1505. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 516
 1506. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 516
 1507. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 504
 1508. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 500
 1509. Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 494
 1510. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 492
 1511. Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 492
 1512. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 490
 1513. Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 486
 1514. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodary, Przydroże Wielkie
  Wyświetleń: 486
 1515. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 485
 1516. Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 484
 1517. Wykaz pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 483
 1518. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 483
 1519. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa
  Wyświetleń: 482
 1520. Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 481
 1521. Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 480
 1522. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 478
 1523. Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 477
 1524. Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 476
 1525. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 475
 1526. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 475
 1527. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 475
 1528. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 471
 1529. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 471
 1530. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 469
 1531. Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 469
 1532. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 468
 1533. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 468
 1534. Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 467
 1535. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 464
 1536. Petycje z dnia 06.12.2019r.
  Wyświetleń: 464
 1537. Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 463
 1538. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 463
 1539. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020
  Wyświetleń: 462
 1540. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 461
 1541. Interpelacje z 2020 roku
  Wyświetleń: 457
 1542. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 451
 1543. Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 449
 1544. Uchwała Nr Nr Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  Wyświetleń: 445
 1545. Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 443
 1546. Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 441
 1547. Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 439
 1548. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie naI półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 439
 1549. Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 438
 1550. Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 438
 1551. Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 436
 1552. Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 436
 1553. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 435
 1554. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 434
 1555. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 433
 1556. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 433
 1557. Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie - Oddział Zamiejscowyw Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 431
 1558. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2016 rok
  Wyświetleń: 430
 1559. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 429
 1560. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest ...
  Wyświetleń: 429
 1561. Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 426
 1562. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 425
 1563. Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA
  Wyświetleń: 424
 1564. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 424
 1565. Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 423
 1566. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 421
 1567. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 419
 1568. Uchwała Nr XLI/310/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
  Wyświetleń: 415
 1569. Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 414
 1570. Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 413
 1571. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 410
 1572. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 410
 1573. Uchwała Nr XLI/307/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 409
 1574. Uchwała Nr XLI/304/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 408
 1575. Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ...
  Wyświetleń: 408
 1576. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 408
 1577. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 407
 1578. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 407
 1579. Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 405
 1580. Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 405
 1581. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 404
 1582. Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 404
 1583. Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 404
 1584. Uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 404
 1585. Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 404
 1586. Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 403
 1587. Uchwała Nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 403
 1588. Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 403
 1589. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 402
 1590. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 400
 1591. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 400
 1592. Uchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 400
 1593. Petycja z dnia 02.12.2019r.
  Wyświetleń: 399
 1594. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 395
 1595. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 394
 1596. Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 394
 1597. Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 393
 1598. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzetu zakupionego w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów
  Wyświetleń: 393
 1599. Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 390
 1600. Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 390
 1601. Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 389
 1602. Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 389
 1603. Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 388
 1604. Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 388
 1605. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 387
 1606. Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 386
 1607. Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 384
 1608. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 382
 1609. Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 382
 1610. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 382
 1611. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 382
 1612. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 381
 1613. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 380
 1614. Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 377
 1615. Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 375
 1616. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 374
 1617. Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech
  Wyświetleń: 374
 1618. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 373
 1619. Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 373
 1620. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 372
 1621. Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 367
 1622. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2019 rok.
  Wyświetleń: 365
 1623. Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 365
 1624. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 364
 1625. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 362
 1626. Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 362
 1627. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek ...
  Wyświetleń: 361
 1628. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 361
 1629. Uchwała Nr XLI/306/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie skargi na działalność Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 361
 1630. Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 359
 1631. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.
  Wyświetleń: 358
 1632. Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 358
 1633. Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 357
 1634. Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
  Wyświetleń: 357
 1635. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 356
 1636. Ogłoszenie o wydanej decyzji środowiskowej dot. hodowli drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 354
 1637. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 353
 1638. Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 352
 1639. Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 350
 1640. Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 349
 1641. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez KOWR
  Wyświetleń: 349
 1642. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 348
 1643. Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 347
 1644. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie skargi na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 346
 1645. Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 346
 1646. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 346
 1647. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 345
 1648. Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 345
 1649. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 344
 1650. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 344
 1651. Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 344
 1652. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 343
 1653. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 343
 1654. Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 339
 1655. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 336
 1656. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 336
 1657. Zaproszenie do dyskusji nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok
  Wyświetleń: 332
 1658. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 331
 1659. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 330
 1660. Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 328
 1661. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 326
 1662. Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 323
 1663. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 319
 1664. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 319
 1665. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 317
 1666. Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 315
 1667. Uchwała Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2018 - 2025
  Wyświetleń: 314
 1668. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzętu zakupionego w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 312
 1669. Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 312
 1670. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 310
 1671. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi w Puszynie
  Wyświetleń: 309
 1672. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA
  Wyświetleń: 308
 1673. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 306
 1674. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2019 r.
  Wyświetleń: 303
 1675. Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
  Wyświetleń: 302
 1676. Ogłoszenie o zamówieniu na reazlizację pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach
  Wyświetleń: 300
 1677. Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 295
 1678. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 292
 1679. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 292
 1680. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 292
 1681. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 289
 1682. Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie.
  Wyświetleń: 289
 1683. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 287
 1684. Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 287
 1685. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 285
 1686. Rok 2020 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 284
 1687. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 283
 1688. Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 278
 1689. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 276
 1690. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 276
 1691. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.
  Wyświetleń: 276
 1692. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 276
 1693. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 273
 1694. Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu technicznego światłowodu oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru
  Wyświetleń: 273
 1695. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę 14 kompletów biesiadnych
  Wyświetleń: 272
 1696. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 272
 1697. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)
  Wyświetleń: 269
 1698. Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 266
 1699. Petycja z dnia 24.03.2020r.
  Wyświetleń: 265
 1700. Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 265
 1701. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.
  Wyświetleń: 264
 1702. Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 263
 1703. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 263
 1704. Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 263
 1705. Zapytanie ofertowe dot. projektu oraz realizacji inwestycji połączenia światłowodowego w kanalizacji technicznej Orange
  Wyświetleń: 262
 1706. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 259
 1707. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 258
 1708. Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 255
 1709. Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 255
 1710. Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 254
 1711. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 253
 1712. Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze ...
  Wyświetleń: 253
 1713. Protokoły z 2020 roku
  Wyświetleń: 250
 1714. Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 243
 1715. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 242
 1716. Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 234
 1717. Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych Gimnazjum w Korfantowie przekształconego w  Szkołę Podstawową nr 2 im. Czesława Niemena ...
  Wyświetleń: 233
 1718. Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 231
 1719. Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie.
  Wyświetleń: 231
 1720. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 229
 1721. Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 229
 1722. Uchwała Nr XV/148/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności i należności pieniężnych mających ...
  Wyświetleń: 229
 1723. Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2019 – 2030.
  Wyświetleń: 228
 1724. Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 225
 1725. Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 224
 1726. Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy – Stara Jamka”
  Wyświetleń: 224
 1727. Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 223
 1728. Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie
  Wyświetleń: 221
 1729. Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 221
 1730. Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 220
 1731. Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 220
 1732. Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 218
 1733. Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 218
 1734. Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 217
 1735. Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 217
 1736. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 216
 1737. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 216
 1738. Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 216
 1739. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 216
 1740. Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 215
 1741. Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 215
 1742. Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w 2019 roku w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla ...
  Wyświetleń: 214
 1743. Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
  Wyświetleń: 214
 1744. Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 214
 1745. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 213
 1746. Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 213
 1747. Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przydrożu Małym na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 213
 1748. Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 213
 1749. Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 213
 1750. Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 213
 1751. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 212
 1752. Uchwała Nr XL/299/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 211
 1753. Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
  Wyświetleń: 211
 1754. Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 211
 1755. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 210
 1756. Uchwała Nr L/374/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 210
 1757. Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 210
 1758. Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 210
 1759. Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 209
 1760. Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 209
 1761. Uchwała Nr XXXIX/291/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, ...
  Wyświetleń: 209
 1762. Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 208
 1763. Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 208
 1764. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 208
 1765. Ogłoszenie o wyborze oferty wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 207
 1766. Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystaniez wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 207
 1767. Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 207
 1768. Uchwała Nr XLVII/354/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 207
 1769. Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 207
 1770. Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 207
 1771. Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 207
 1772. Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 207
 1773. Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 207
 1774. Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za ...
  Wyświetleń: 207
 1775. Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie wchodzącej w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 207
 1776. Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.
  Wyświetleń: 206
 1777. Uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.
  Wyświetleń: 206
 1778. Uchwała Nr LI/382/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 205
 1779. Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 205
 1780. Uchwała Nr XV/145/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 205
 1781. Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 205
 1782. Uchwała Nr XXXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 205
 1783. Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok”.
  Wyświetleń: 204
 1784. Uchwała Nr XXXI/254/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2016 rok
  Wyświetleń: 204
 1785. Uchwała Nr XXXIX/295/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach ...
  Wyświetleń: 204
 1786. Uchwała Nr XXXVI/281/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 204
 1787. Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 203
 1788. Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2014 roku
  Wyświetleń: 203
 1789. Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji ...
  Wyświetleń: 203
 1790. Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku
  Wyświetleń: 203
 1791. Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 203
 1792. Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 203
 1793. Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 202
 1794. Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 202
 1795. Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 202
 1796. Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 201
 1797. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 201
 1798. Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 201
 1799. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star
  Wyświetleń: 200
 1800. Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 200
 1801. Uchwała Nr L/375/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 200
 1802. Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 200
 1803. Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 200
 1804. Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 200
 1805. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 199
 1806. Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 199
 1807. Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 199
 1808. Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
  Wyświetleń: 199
 1809. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 198
 1810. Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 198
 1811. Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 198
 1812. Uchwała Nr L/368/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz ...
  Wyświetleń: 197
 1813. Uchwała Nr L/372/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 197
 1814. Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 197
 1815. Uchwała Nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 197
 1816. Uchwała Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 197
 1817. Uchwała Nr XLVIII/363/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 197
 1818. Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 197
 1819. Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 197
 1820. Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”.
  Wyświetleń: 197
 1821. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 196
 1822. Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik ...
  Wyświetleń: 196
 1823. Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 196
 1824. Uchwała Nr XLVIII/361/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej ...
  Wyświetleń: 196
 1825. Uchwała Nr XV/154/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 196
 1826. Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2015 rok
  Wyświetleń: 196
 1827. Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej i ul. Jana Kilińskiego w Korfantowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 196
 1828. Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 196
 1829. Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 195
 1830. Uchwała Nr LI/386/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 195
 1831. Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 195
 1832. Uchwała Nr XL/297/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 195
 1833. Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
  Wyświetleń: 195
 1834. Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 195
 1835. Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 195
 1836. Uchwała Nr XXXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 195
 1837. Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
  Wyświetleń: 194
 1838. Uchwała Nr XLV/339/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 194
 1839. Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 194
 1840. Uchwała Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...
  Wyświetleń: 194
 1841. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 193
 1842. Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok
  Wyświetleń: 193
 1843. Uchwała Nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 193
 1844. Uchwała Nr XLV/400/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 193
 1845. Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 193
 1846. Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 193
 1847. Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 193
 1848. Uchwała Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 193
 1849. Uchwała Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 193
 1850. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 192
 1851. Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 192
 1852. Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 192
 1853. Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
  Wyświetleń: 192
 1854. Uchwała Nr XXXIX/287/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów na lata 2013–2032”
  Wyświetleń: 192
 1855. Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnychw szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym.
  Wyświetleń: 192
 1856. Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiejw Korfantowie
  Wyświetleń: 191
 1857. Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie upoważnienia Burmistrza Korfantowa do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy
  Wyświetleń: 191
 1858. Uchwała Nr XL/300/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 191
 1859. Uchwała Nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 191
 1860. Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Korfantów na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 191
 1861. Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 191
 1862. Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 191
 1863. Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 191
 1864. Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 190
 1865. Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Korfantów
  Wyświetleń: 190
 1866. Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 190
 1867. Uchwała Nr XXXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 190
 1868. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 189
 1869. Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie ...
  Wyświetleń: 189
 1870. Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek ...
  Wyświetleń: 189
 1871. Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 189
 1872. Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 189
 1873. Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 189
 1874. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 189
 1875. Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 188
 1876. Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 188
 1877. Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 188
 1878. Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 188
 1879. Uchwała Nr XXXV/300/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 188
 1880. Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 187
 1881. Uchwała Nr L/377/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowych w Gminie Korfantów”.
  Wyświetleń: 187
 1882. Uchwała Nr LI/384/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatkuod nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatkuod nieruchomości
  Wyświetleń: 187
 1883. Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 187
 1884. Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 187
 1885. Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 187
 1886. Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 187
 1887. Uchwała Nr XXXIV/254/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 187
 1888. Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 187
 1889. Uchwała Nr XXXV/267/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Przydroże Wielkie na lata 2013 – 2020.
  Wyświetleń: 187
 1890. Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 186
 1891. Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 186
 1892. Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 186
 1893. Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Korfantów oraz zasad jego użytkowania.
  Wyświetleń: 186
 1894. Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
  Wyświetleń: 186
 1895. Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 186
 1896. Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 186
 1897. Uchwała Nr XXXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 186
 1898. Uchwała Nr XXXV/266/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, nauczycieli ...
  Wyświetleń: 186
 1899. Uchwała Nr XXXVI/274/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy ...
  Wyświetleń: 186
 1900. Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
  Wyświetleń: 186
 1901. Uchwała Nr XXXVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 186
 1902. Uchwała Nr L/369/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 185
 1903. Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Puszyna na lata 2016 – 2025
  Wyświetleń: 185
 1904. Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, nie narusza ustaleń ...
  Wyświetleń: 185
 1905. Uchwała Nr XXXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 185
 1906. Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 184
 1907. Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniatych ...
  Wyświetleń: 184
 1908. Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 184
 1909. Uchwała Nr XL/346/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 184
 1910. Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 184
 1911. Uchwała Nr XLVIII/367/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 184
 1912. Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 184
 1913. Uchwała Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 184
 1914. Uchwała Nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 184
 1915. Uchwała Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 184
 1916. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 183
 1917. Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej ...
  Wyświetleń: 183
 1918. Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia "Nyskie Księstwo Jezior i Gór" na warunkach członka zwyczajnego.
  Wyświetleń: 183
 1919. Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata ...
  Wyświetleń: 183
 1920. Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 183
 1921. Uchwała Nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 183
 1922. Uchwała Nr XLVII/360/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 183
 1923. Uchwała Nr XXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach ...
  Wyświetleń: 183
 1924. Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...
  Wyświetleń: 183
 1925. Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 183
 1926. Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 183
 1927. Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 182
 1928. Uchwała Nr L/373/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 182
 1929. Uchwała Nr XLVII/351/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2013 rok
  Wyświetleń: 182
 1930. Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2013 rok.
  Wyświetleń: 182
 1931. Uchwała Nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 182
 1932. Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 182
 1933. Uchwała Nr XXXVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 182
 1934. Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 181
 1935. Uchwała Nr XLIV/386/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 181
 1936. Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2016 roku
  Wyświetleń: 181
 1937. Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 181
 1938. Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymina terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 181
 1939. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 180
 1940. Uchwała Nr XL/347/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 180
 1941. Uchwała Nr XLV/342/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów na lata 2014–2032”
  Wyświetleń: 180
 1942. Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 180
 1943. Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie :udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 180
 1944. Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korfantówna lata 2017-2020
  Wyświetleń: 180
 1945. Uchwała Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.
  Wyświetleń: 180
 1946. Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 180
 1947. Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom ...
  Wyświetleń: 180
 1948. Uchwała Nr XXXV/262/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 180
 1949. Uchwała Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 180
 1950. Uchwała Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 180
 1951. Uchwała Nr LI/383/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 179
 1952. Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 179
 1953. Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 179
 1954. Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 179
 1955. Uchwała Nr XL/353/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn.„W rodzinie MOC!” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ...
  Wyświetleń: 179
 1956. Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 179
 1957. Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 179
 1958. Uchwała Nr XXXV/297/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przechodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie ...
  Wyświetleń: 179
 1959. Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 179
 1960. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 178
 1961. Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 rok
  Wyświetleń: 178
 1962. Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2015
  Wyświetleń: 178
 1963. Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 178
 1964. Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 178
 1965. Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 178
 1966. Uchwała Nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu.
  Wyświetleń: 178
 1967. Uchwała Nr XLVI/346/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 dotycząca działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 178
 1968. Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 178
 1969. Uchwała Nr xvii/136/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zorganizowania bezpłatnego transportu dzieciom oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
  Wyświetleń: 178
 1970. Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2015 rok
  Wyświetleń: 178
 1971. Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 178
 1972. Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2014 rok
  Wyświetleń: 177
 1973. Uchwała Nr LI/387/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 177
 1974. Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.
  Wyświetleń: 177
 1975. Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
  Wyświetleń: 177
 1976. Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 177
 1977. Uchwała Nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 177
 1978. Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 177
 1979. Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 176
 1980. Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 176
 1981. Uchwała Nr XL/298/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 176
 1982. Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 176
 1983. Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 176
 1984. Uchwała Nr XLV/393/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 176
 1985. Uchwała Nr XLVII/352/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2013 rok
  Wyświetleń: 176
 1986. Uchwała Nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 176
 1987. Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 176
 1988. Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 176
 1989. Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany terminu wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości ...
  Wyświetleń: 176
 1990. Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 175
 1991. Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 175
 1992. Uchwała Nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 175
 1993. Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 175
 1994. Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 175
 1995. Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 175
 1996. Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 175
 1997. Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2015 rok
  Wyświetleń: 175
 1998. Uchwała Nr xx/167/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 175
 1999. Uchwała Nr XXXIII/276/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 175
 2000. Uchwała Nr XXXIV/280/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 175
 2001. Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 174
 2002. Uchwała Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie założenia Przedszkola w Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 174
 2003. Uchwała Nr XXXIX/342/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 25-04-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 174
 2004. Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2012 rok
  Wyświetleń: 174
 2005. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach operacji „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 173
 2006. Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 173
 2007. Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie wystąpienia Gminy Korfantów ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin: Korfantów, Prudnik i Biała”
  Wyświetleń: 173
 2008. Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 173
 2009. Uchwała Nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 173
 2010. Uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 173
 2011. Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 173
 2012. Uchwała Nr XXXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 173
 2013. Uchwała Nr XXXVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 173
 2014. Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
  Wyświetleń: 172
 2015. Uchwała Nr XLII/323/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 172
 2016. Uchwała Nr XLV/340/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 172
 2017. Uchwała Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 172
 2018. Uchwała Nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 172
 2019. Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 172
 2020. Uchwała Nr XV/151/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ścinawa Nyska na lata 2020-2030.
  Wyświetleń: 172
 2021. Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 172
 2022. Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 172
 2023. Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 172
 2024. Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XVII/128/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 172
 2025. Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 172
 2026. Uchwała Nr XXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 172
 2027. Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 172
 2028. Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 172
 2029. Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 172
 2030. Uchwała Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 172
 2031. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 171
 2032. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 171
 2033. Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia28 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej ...
  Wyświetleń: 171
 2034. Uchwała Nr XLII/315/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych ...
  Wyświetleń: 171
 2035. Uchwała Nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 171
 2036. Uchwała Nr XV/147/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rączka”
  Wyświetleń: 171
 2037. Uchwała Nr XXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 171
 2038. Uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie ...
  Wyświetleń: 171
 2039. Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2012 rok
  Wyświetleń: 171
 2040. Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2012 rok
  Wyświetleń: 171
 2041. Uchwała Nr L/371/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 170
 2042. Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-09-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 170
 2043. Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Korfantów a Powiatem Nyskimw zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 170
 2044. Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie ...
  Wyświetleń: 170
 2045. Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 170
 2046. Uchwała Nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 170
 2047. Uchwała Nr XXXV/261/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 170
 2048. Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu
  Wyświetleń: 170
 2049. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 169
 2050. Uchwała Nr L/370/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 169
 2051. Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Korfantów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 169
 2052. Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 169
 2053. Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 169
 2054. Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 169
 2055. Uchwała Nr XV/146/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 169
 2056. Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 169
 2057. Uchwała Nr XXXV/268/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 169
 2058. Uchwała Nr XXXV/290/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Korfantów na lata 2017 – 2027
  Wyświetleń: 169
 2059. Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za ...
  Wyświetleń: 169
 2060. Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 168
 2061. Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu ...
  Wyświetleń: 168
 2062. Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 168
 2063. Uchwała Nr XLI/358/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 168
 2064. Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 168
 2065. Uchwała Nr XV/152/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Niesiebędowice na lata 2020-2030.
  Wyświetleń: 168
 2066. Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 168
 2067. Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 168
 2068. Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 168
 2069. Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 168
 2070. Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 168
 2071. Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 167
 2072. Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 167
 2073. Uchwała Nr XLIII/329/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 167
 2074. Uchwała Nr XLVII/358/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 167
 2075. Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 167
 2076. Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.
  Wyświetleń: 167
 2077. Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.
  Wyświetleń: 167
 2078. Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 167
 2079. Uchwała Nr IV/../2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 166
 2080. Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 166
 2081. Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 166
 2082. Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 166
 2083. Uchwała Nr XLII/313/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Wyświetleń: 166
 2084. Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.
  Wyświetleń: 166
 2085. Uchwała Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-11-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 165
 2086. Uchwała Nr XLII/312/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 165
 2087. Uchwała Nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla ...
  Wyświetleń: 165
 2088. Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 165
 2089. Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 165
 2090. Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 165
 2091. Uchwała Nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której ...
  Wyświetleń: 165
 2092. Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 164
 2093. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2015 roku
  Wyświetleń: 164
 2094. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 164
 2095. Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 164
 2096. Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2017 rok
  Wyświetleń: 164
 2097. Uchwała Nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 164
 2098. Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 164
 2099. Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie : uchylenia uchwały nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w ...
  Wyświetleń: 164
 2100. Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 164
 2101. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 163
 2102. Uchwała Nr XLII/324/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 163
 2103. Uchwała Nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania ...
  Wyświetleń: 163
 2104. Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie: przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz ...
  Wyświetleń: 163
 2105. Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 163
 2106. Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 163
 2107. Uchwała Nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 163
 2108. Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 163
 2109. Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 163
 2110. Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 163
 2111. Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 162
 2112. Uchwała Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 162
 2113. Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2017 roku
  Wyświetleń: 162
 2114. Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 162
 2115. Uchwała Nr XLIV/388/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 161
 2116. Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie : udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Przechodzie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 161
 2117. Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-04-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 161
 2118. Uchwała Nr XXXV/289/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2018 rok.
  Wyświetleń: 161
 2119. Uchwała Nr LI/385/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 160
 2120. Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 160
 2121. Uchwała Nr XLI/355/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2017 rok
  Wyświetleń: 160
 2122. Uchwała Nr XLI/361/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości
  Wyświetleń: 160
 2123. Uchwała Nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 160
 2124. Uchwała Nr XLIII/326/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi ...
  Wyświetleń: 160
 2125. Uchwała Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 160
 2126. Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 160
 2127. Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Korfantów, wobec których Gmina Korfantów ...
  Wyświetleń: 160
 2128. Uchwała Nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 160
 2129. Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 160
 2130. Uchwała Nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 160
 2131. Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 159
 2132. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia godzin zamykania placówek gastronomicznych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 159
 2133. Uchwała Nr XLI/357/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 159
 2134. Uchwała Nr XLI/363/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 159
 2135. Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie ustalenia na terenie gminy Korfantów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w ...
  Wyświetleń: 159
 2136. Uchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 159
 2137. Uchwała Nr XLIV/390/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 159
 2138. Uchwała Nr XLVI/347/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 159
 2139. Uchwała Nr XXXV/264/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża ...
  Wyświetleń: 159
 2140. Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 159
 2141. Uchwała Nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Korfantów (Polska) i Gminą Boulleret (Francja).
  Wyświetleń: 159
 2142. Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-01-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”.
  Wyświetleń: 158
 2143. Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2018 rok
  Wyświetleń: 158
 2144. Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 158
 2145. Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznychna terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 158
 2146. Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 158
 2147. Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Korfantów środków stanowiących fundusz sołecki.
  Wyświetleń: 158
 2148. Uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  Wyświetleń: 158
 2149. Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na II półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 158
 2150. Uchwała Nr XXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 158
 2151. Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 158
 2152. Uchwała Nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest ...
  Wyświetleń: 158
 2153. Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 157
 2154. Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 157
 2155. Uchwała Nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 157
 2156. Uchwała Nr XXX/248/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 157
 2157. Uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 157
 2158. Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 156
 2159. Uchwała Nr XLI/354/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2017 rok
  Wyświetleń: 156
 2160. Uchwała Nr XLII/311/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2014 rok.
  Wyświetleń: 156
 2161. Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 156
 2162. Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2020 roku
  Wyświetleń: 156
 2163. Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 156
 2164. Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”.
  Wyświetleń: 156
 2165. Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 155
 2166. Uchwała Nr LI/388/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 155
 2167. Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi Puszyna.
  Wyświetleń: 155
 2168. Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 155
 2169. Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie.
  Wyświetleń: 154
 2170. Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 154
 2171. Uchwała Nr XLVII/356/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu ...
  Wyświetleń: 154
 2172. Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 154
 2173. Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korfantów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ...
  Wyświetleń: 154
 2174. Uchwała Nr XXXV/263/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, ...
  Wyświetleń: 154
 2175. Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-07-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 153
 2176. Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 153
 2177. Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich ...
  Wyświetleń: 153
 2178. Uchwała Nr XLI/365/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gmine Korfantów
  Wyświetleń: 153
 2179. Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 153
 2180. Uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie likwidacji Przedszkola w Przechodzie - Oddziału Zamiejscowego w Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 153
 2181. Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 153
 2182. Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobuGminy Korfantów.
  Wyświetleń: 153
 2183. Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 153
 2184. Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 152
 2185. Uchwała Nr XL/352/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 152
 2186. Uchwała Nr XLI/375/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wzniesienia pomnika uwieczniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
  Wyświetleń: 152
 2187. Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Korfantów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 152
 2188. Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ...
  Wyświetleń: 152
 2189. Uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 152
 2190. Uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 152
 2191. Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 152
 2192. Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 152
 2193. Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 152
 2194. Informacja dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku.
  Wyświetleń: 151
 2195. Uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 151
 2196. Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
  Wyświetleń: 151
 2197. Uchwała Nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 151
 2198. Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 150
 2199. Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 150
 2200. Uchwała Nr XLI/374/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 150
 2201. Uchwała Nr XLIV/387/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 150
 2202. Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 150
 2203. Uchwała Nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Gminie Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 150
 2204. Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015 roku NR XII/83/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za ...
  Wyświetleń: 150
 2205. Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 150
 2206. Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji do gminy rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu
  Wyświetleń: 150
 2207. Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia ...
  Wyświetleń: 150
 2208. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 150
 2209. Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Korfantowa za 2018 rok
  Wyświetleń: 149
 2210. Uchwała Nr Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie przyjęcia oceny stanu i kierunków rozwoju mieszkalnictwa gminnego
  Wyświetleń: 149
 2211. Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 149
 2212. Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-10-2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 149
 2213. Uchwała Nr XLI/362/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 149
 2214. Uchwała Nr XVII/172/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich ...
  Wyświetleń: 149
 2215. Zaproszenie do złozenia ofert na wykonanie zadania p.n.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Korfantów w roku 2020"
  Wyświetleń: 149
 2216. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 148
 2217. Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie: uchylenia uchwały nr L/377/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Termomodernizacja ...
  Wyświetleń: 148
 2218. Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 148
 2219. Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 148
 2220. Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 148
 2221. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 148
 2222. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wiejskiej w m. Puszyna"
  Wyświetleń: 147
 2223. Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 147
 2224. Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 147
 2225. Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 147
 2226. Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 147
 2227. Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem działajacym na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 146
 2228. Uchwała Nr XLIV/389/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 146
 2229. Uchwała Nr XVI/155/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie ujęcia w rządowym programie przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 zadania: ,,Budowa zbiornika retencyjnego na ...
  Wyświetleń: 146
 2230. Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 146
 2231. Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 145
 2232. Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-07-2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru ...
  Wyświetleń: 145
 2233. Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-03-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 145
 2234. Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 145
 2235. Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 145
 2236. Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-07-2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 145
 2237. Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 144
 2238. Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 144
 2239. Uchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 144
 2240. Uchwała Nr XLIV/385/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14-09-2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 144
 2241. Uchwała Nr XLVI/350/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-05-2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 144
 2242. Uchwała Nr XLVII/353/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2013 rok
  Wyświetleń: 144
 2243. Uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 144
 2244. Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 144
 2245. Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 143
 2246. Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 143
 2247. Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 143
 2248. Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 143
 2249. Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 142
 2250. Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 142
 2251. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Wyświetleń: 142
 2252. Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 142
 2253. Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 142
 2254. Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 142
 2255. Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, Zakładowi Gospodarki Komunalnej ...
  Wyświetleń: 142
 2256. Uchwała Nr XXXI/253/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2016 rok
  Wyświetleń: 142
 2257. Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-03-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia „Nyskie Księstwo Jeziori Gór” na warunkach członka zwyczajnego.
  Wyświetleń: 141
 2258. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 141
 2259. Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 141
 2260. Uchwała Nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Korfantów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym ...
  Wyświetleń: 141
 2261. Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 141
 2262. Uchwała Nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2016 rok
  Wyświetleń: 141
 2263. Uchwała Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 140
 2264. Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemz wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 139
 2265. Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-02-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 139
 2266. Uchwała Nr XLI/373/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 139
 2267. Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego.
  Wyświetleń: 139
 2268. Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 138
 2269. Uchwała Nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 138
 2270. Uchwała Nr XVIII/176/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 138
 2271. Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-07-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 138
 2272. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 137
 2273. Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 137
 2274. Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 135
 2275. Uchwała Nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku ...
  Wyświetleń: 135
 2276. Uchwała Nr XVI/159/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 135
 2277. Uchwała Nr XXVII/221/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 03-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 135
 2278. Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024
  Wyświetleń: 134
 2279. Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/234/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Miastem i Gminą ...
  Wyświetleń: 133
 2280. Zaproszenie do złozenia ofert na wykonanie zadania p.n.:Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)”
  Wyświetleń: 133
 2281. Uchwała Nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 132
 2282. Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 132
 2283. Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 130
 2284. Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 129
 2285. Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-11-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 129
 2286. Uchwała Nr XVIII/177/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 129
 2287. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)
  Wyświetleń: 128
 2288. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 128
 2289. Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 126
 2290. Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 125
 2291. Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 125
 2292. Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-05-2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 125
 2293. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 124
 2294. Uchwała Nr XVI/160/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 zmieniająca uchwałę nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub ...
  Wyświetleń: 124
 2295. Uchwała Nr XVIII/173/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 124
 2296. Uchwała Nr XVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 124
 2297. Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-06-2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 124
 2298. Zaproszenie do złozenia ofert na wykonanie zadania p.n.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie"
  Wyświetleń: 123
 2299. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 122
 2300. Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2019 r.
  Wyświetleń: 122
 2301. Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 121
 2302. Uchwała Nr XLI/367/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-06-2018 w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta Korfantów"
  Wyświetleń: 121
 2303. Uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-03-2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 120
 2304. Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 119
 2305. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 118
 2306. Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 118
 2307. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 117
 2308. Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 116
 2309. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 114
 2310. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2020 rok.
  Wyświetleń: 112
 2311. Uchwała Nr XVIII/174/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 111
 2312. Uchwała Nr XVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-04-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 107
 2313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zdania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie"
  Wyświetleń: 107
 2314. Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 101
 2315. Uchwała Nr XV/144/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 101
 2316. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 101
 2317. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 98
 2318. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 98
 2319. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW WP
  Wyświetleń: 94
 2320. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 89
 2321. Uchwała Nr XIX/188/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 uchylająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie.
  Wyświetleń: 88
 2322. Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze ...
  Wyświetleń: 85
 2323. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)
  Wyświetleń: 83
 2324. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 78
 2325. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 78
 2326. Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 77
 2327. Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 77
 2328. Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 77
 2329. Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 77
 2330. Przedszkole w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 75
 2331. Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 74
 2332. Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 71
 2333. Uchwała Nr XX/193/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 69
 2334. Uchwała Nr XX/200/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 66
 2335. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach
  Wyświetleń: 64
 2336. Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 64
 2337. Uchwała Nr XX/196/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie Nr L/375/2014 z 29 września 2014 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie.
  Wyświetleń: 60
 2338. Uchwała Nr XIX/180/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 58
 2339. Uchwała Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2019 rok
  Wyświetleń: 55
 2340. Uchwała Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 53
 2341. Uchwała Nr XX/194/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 53
 2342. Uchwała Nr XX/195/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowych z budżetu Gminy Korfantów, trybupostępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
  Wyświetleń: 52
 2343. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Węży
  Wyświetleń: 49
 2344. Uchwała Nr XX/198/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 49
 2345. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - Korfantów, Rynek
  Wyświetleń: 49
 2346. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 47
 2347. Uchwała Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2019 rok
  Wyświetleń: 46
 2348. Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku".
  Wyświetleń: 46
 2349. Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 46
 2350. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.: "Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 44
 2351. Uchwała Nr XXI/209/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 44
 2352. Uchwała Nr XXI/211/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 44
 2353. Petycja z dnia 21.08.2020r.
  Wyświetleń: 43
 2354. Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stara Jamka (Dobrzyków) dz. nr 471 na odcinku o długości 539mb oraz w miejscowości Włostowa dz. nr 132 na odcinku o długości 216mb do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
  Wyświetleń: 43
 2355. Uchwała Nr XX/199/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-06-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 42
 2356. Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 42
 2357. OGŁOSZENIE o terminie składania wniosków o udzielenie spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów w 2020 roku
  Wyświetleń: 41
 2358. Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 40
 2359. Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 40
 2360. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 39
 2361. Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 39
 2362. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do reazlizacji zamówienia pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach”
  Wyświetleń: 39