Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64897706937130669818778851451666632300000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83496823568965110301310891784347862578164369560644096120553575
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1113119373378372102815967321182231011618370271229708096645685687
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8822210201096933837417873576691679808610178443963688217295978
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6383677260932198248584305653117244610501481100939617121390488
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
366503696243811446604616536823300593288632073334064985352151
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
207712216624923221973015121873234762918527914304753230530489
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
98801706018642123191571417495191522244721506228902588722567
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000077240
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 163459
 2. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 139587
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 136482
 4. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 122741
 5. Zamówienia publiczne, przetargi
  Wyświetleń: 103874
 6. Zawiadomienia, ogłoszenia
  Wyświetleń: 74841
 7. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 60023
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 42196
 9. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 31932
 10. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 31725
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 29376
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 28963
 13. Spis wydziałów
  Wyświetleń: 28615
 14. Sprzedaż mienia ruchomego
  Wyświetleń: 27451
 15. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 21863
 16. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 20192
 17. Rada Miejska w Korfantowie
  Wyświetleń: 17741
 18. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 17525
 19. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 16491
 20. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 16483
 21. Burmistrz Korfantowa
  Wyświetleń: 15903
 22. Budżet Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 15074
 23. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13785
 24. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 13267
 25. Wybory Burmistrza Korfantowa i Rady Miejskiej w 2014 roku
  Wyświetleń: 12771
 26. Konsultacje społeczne w sprawie "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2020 rok
  Wyświetleń: 12106
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11985
 28. Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 11873
 29. Procedura opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 11852
 30. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 11369
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11123
 32. Statut Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 10935
 33. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 10832
 34. Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 10759
 35. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10712
 36. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10486
 37. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - lata 2017-2019
  Wyświetleń: 10326
 38. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 10032
 39. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 9669
 40. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9644
 41. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 9457
 42. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 9376
 43. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9277
 44. Majątek gminy
  Wyświetleń: 9067
 45. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 8983
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8834
 47. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi lata 2012-2015
  Wyświetleń: 8686
 48. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 8652
 49. Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 8426
 50. 1.3 Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa
  Wyświetleń: 8275
 51. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 8250
 52. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 8191
 53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 8043
 54. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 7750
 55. Petycje
  Wyświetleń: 7693
 56. 1.4 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 7645
 57. Wyniki losowania składów Obwodowych Komisji ds Referendum
  Wyświetleń: 7173
 58. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 6998
 59. Wybory parlamentarne 25 października 2015 roku
  Wyświetleń: 6933
 60. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2014
  Wyświetleń: 6871
 61. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 6859
 62. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2013 r.
  Wyświetleń: 6852
 63. Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6780
 64. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2017 i starsze
  Wyświetleń: 6721
 65. 2.5 Udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 6650
 66. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6524
 67. 1.1 Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 6480
 68. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.
  Wyświetleń: 6376
 69. Dotacje oświatowe
  Wyświetleń: 6348
 70. 1.7 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 6281
 71. 2.2. Wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 6267
 72. 1.2 Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 6221
 73. 2.4. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 6158
 74. 1.5 Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów
  Wyświetleń: 6141
 75. Wyjaśnienia PKW - finansowanie kampanii
  Wyświetleń: 6129
 76. Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Korfantów na okres 3 lat
  Wyświetleń: 6121
 77. 1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 6067
 78. 4.5. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 6028
 79. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2013
  Wyświetleń: 6016
 80. Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 5971
 81. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 5963
 82. Elektroniczna skrzyna podawcza
  Wyświetleń: 5932
 83. 1.8 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 5920
 84. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 5911
 85. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śl. do ul. Słowackiego łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego ...
  Wyświetleń: 5881
 86. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5826
 87. 4.3. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
  Wyświetleń: 5793
 88. Powołanie komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 5785
 89. 3.9. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
  Wyświetleń: 5734
 90. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 5720
 91. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 5532
 92. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016
  Wyświetleń: 5479
 93. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 5460
 94. Rok 2012
  Wyświetleń: 5386
 95. Rok 2011
  Wyświetleń: 5381
 96. 1.9 Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 5356
 97. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2012
  Wyświetleń: 5314
 98. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2015, 2016, 2017 rok
  Wyświetleń: 5312
 99. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5278
 100. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 5249
 101. Informacje dla głosujących w wyborach
  Wyświetleń: 5240
 102. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 5222
 103. Protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 5188
 104. 3.3. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 5173
 105. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 5172
 106. 2.1 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
  Wyświetleń: 5107
 107. Akty normatywne
  Wyświetleń: 5096
 108. Rok 2007
  Wyświetleń: 5090
 109. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015
  Wyświetleń: 5077
 110. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017
  Wyświetleń: 5077
 111. Rok 2010
  Wyświetleń: 5061
 112. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 5049
 113. Protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5034
 114. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5002
 115. Rok 2005
  Wyświetleń: 4999
 116. Rok 2009
  Wyświetleń: 4986
 117. Lata 2002-2004
  Wyświetleń: 4983
 118. 2.3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4953
 119. Rok 2008
  Wyświetleń: 4946
 120. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 4927
 121. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4913
 122. Rok 2018 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 4885
 123. 3.6. Wymeldowanie z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 4876
 124. 3.1. Zameldowanie na pobyt stały
  Wyświetleń: 4867
 125. Protokoły z 2017 roku
  Wyświetleń: 4841
 126. Karty informacyjne
  Wyświetleń: 4835
 127. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 4823
 128. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 4761
 129. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2009
  Wyświetleń: 4748
 130. Rok 2012
  Wyświetleń: 4742
 131. Sołectwa Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 4741
 132. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 4734
 133. Ogłoszenie o wynikach zam. publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
  Wyświetleń: 4732
 134. Publiczne Przedszkole w Korfantowie
  Wyświetleń: 4722
 135. Rok 2006
  Wyświetleń: 4713
 136. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2010
  Wyświetleń: 4678
 137. Oferta na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 4661
 138. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na wykonanie dostaw oleju opałowego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 4659
 139. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 4655
 140. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dot. dostawy licencji na oprogramowanie biurowe
  Wyświetleń: 4653
 141. Rok 2011
  Wyświetleń: 4652
 142. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc nauczyciela
  Wyświetleń: 4650
 143. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 4647
 144. 3.4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 4642
 145. Protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4642
 146. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 4613
 147. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2008
  Wyświetleń: 4607
 148. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 4581
 149. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 4579
 150. Informacja o losowaniu składów obwodowych komisjido spraw referendum
  Wyświetleń: 4550
 151. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4550
 152. Wykaz środków trwałych - część VII
  Wyświetleń: 4543
 153. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 4531
 154. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4521
 155. SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 4520
 156. 12.1 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
  Wyświetleń: 4517
 157. Wybory Samorządowe 2018 - informacje
  Wyświetleń: 4513
 158. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 4506
 159. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4489
 160. Rok 2019 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 4485
 161. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości
  Wyświetleń: 4473
 162. 9.2. Wynajem lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 4470
 163. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 4461
 164. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2011
  Wyświetleń: 4443
 165. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 4437
 166. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 4431
 167. Raporty z konsultacji OOŚ OF PN 2020
  Wyświetleń: 4428
 168. 3.5. Wymeldowanie z pobytu stałego
  Wyświetleń: 4395
 169. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie
  Wyświetleń: 4391
 170. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Borek, Włodary, Gryżów, Przydroże Wielkie, Rynarcice, Ścinawa Mała, Węża, Puszyna, Korfantów
  Wyświetleń: 4375
 171. Ogłoszenie o wyniku naboru stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 4373
 172. 3.7. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 4344
 173. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 4325
 174. Wykaz środków trwałych - część VI
  Wyświetleń: 4315
 175. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 4313
 176. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część II
  Wyświetleń: 4306
 177. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej uzbrojenia terenów..."
  Wyświetleń: 4291
 178. Rok 2008
  Wyświetleń: 4282
 179. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju OFPN 2020
  Wyświetleń: 4266
 180. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4256
 181. Rok 2010
  Wyświetleń: 4255
 182. Protokoły z 2016 roku
  Wyświetleń: 4251
 183. Wykaz środków trwałych - część V
  Wyświetleń: 4248
 184. 3.8. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4243
 185. Informacja o naborze wniosków w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 4241
 186. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2007
  Wyświetleń: 4235
 187. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku w ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 4230
 188. Wykaz środków trwałych - część IV
  Wyświetleń: 4214
 189. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.
  Wyświetleń: 4211
 190. 6.7. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 4207
 191. Ogłoszenia dot. komunalizacji działek Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4194
 192. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4191
 193. Wykaz środków trwałych - część I
  Wyświetleń: 4184
 194. 6.6. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4179
 195. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Wyświetleń: 4176
 196. Zaproszenie ponowne do złożenia ofert cenowych na realziację projektu pn. Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sporotwo-zabawowych
  Wyświetleń: 4174
 197. 5.1. Pomoc materialna dla uczniów
  Wyświetleń: 4150
 198. Ogłoszenie II o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 4141
 199. Wykaz środków trwałych - część II
  Wyświetleń: 4139
 200. Wykaz środków trwałych - część III
  Wyświetleń: 4131
 201. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2006
  Wyświetleń: 4118
 202. 4.7. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 4114
 203. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 4101
 204. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4096
 205. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 4076
 206. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4067
 207. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4065
 208. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 4059
 209. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4056
 210. 11.3. Wydawanie zaświadczeń dot. przeznaczenia terenu zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4053
 211. Petycja z dnia 11.10.2016r.
  Wyświetleń: 4041
 212. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 4038
 213. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2005
  Wyświetleń: 4038
 214. Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I
  Wyświetleń: 4035
 215. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 4032
 216. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2004
  Wyświetleń: 4027
 217. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny
  Wyświetleń: 4020
 218. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 4018
 219. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 3997
 220. Rok 2009
  Wyświetleń: 3991
 221. 6.9. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu na wniosek
  Wyświetleń: 3990
 222. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3988
 223. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3986
 224. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 3970
 225. 6.8. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 3953
 226. Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3945
 227. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020
  Wyświetleń: 3944
 228. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3942
 229. 7.3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3937
 230. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3937
 231. Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3927
 232. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie
  Wyświetleń: 3921
 233. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3914
 234. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Włodarach, Węży, Rynarcicach, Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3913
 235. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3907
 236. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3896
 237. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3892
 238. Wyjaśnienia i informacje PKW część VI - zgłaszanie kandydatów do sejmików województwa
  Wyświetleń: 3891
 239. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 3889
 240. 5.4 Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3885
 241. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 3884
 242. 7.2. Zezwolenie dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości itd...
  Wyświetleń: 3883
 243. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Rynku Pracy OFPN 2020
  Wyświetleń: 3880
 244. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3875
 245. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3859
 246. 11.2. Postanowienie w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 3857
 247. Informacja dotycząca decyzji środowiskowych oraz ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3855
 248. 10.1. Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie
  Wyświetleń: 3851
 249. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce, Włodarach i Węży
  Wyświetleń: 3851
 250. 8.1. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 3848
 251. 6.5. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3847
 252. Rok 2016 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 3842
 253. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OFPN 2020
  Wyświetleń: 3839
 254. Zawiadomienie o L sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3836
 255. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3829
 256. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3819
 257. Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3816
 258. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3813
 259. Ogłoszenie o wyniku IV publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3812
 260. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu relacji Prudnik - Nysa o dł. 500m"
  Wyświetleń: 3812
 261. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3807
 262. 6.1. Sprzedaż przetargowa nieruchomości
  Wyświetleń: 3804
 263. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3795
 264. 5.5 Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 3794
 265. Ogłoszenie o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3788
 266. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.
  Wyświetleń: 3785
 267. 4.9. Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa (fizycznej i przeliczeniowej)
  Wyświetleń: 3782
 268. 10.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3769
 269. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 3769
 270. Ogłoszenie o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 3763
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 3763
 272. 4.1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 3761
 273. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3759
 274. Rok 2006
  Wyświetleń: 3759
 275. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 3758
 276. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3757
 277. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3753
 278. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3749
 279. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3749
 280. Rok 2007
  Wyświetleń: 3749
 281. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3741
 282. Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
  Wyświetleń: 3739
 283. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2014 rok
  Wyświetleń: 3738
 284. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna
  Wyświetleń: 3736
 285. Rok 2013 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 3727
 286. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3724
 287. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3715
 288. 5.6 Wydawanie zaświadczeń w sprawach funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3712
 289. Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego z układem wodnym
  Wyświetleń: 3712
 290. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3708
 291. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Przechodzie
  Wyświetleń: 3707
 292. 4.4. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 3696
 293. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3695
 294. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3694
 295. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3691
 296. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3687
 297. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy - Etap II
  Wyświetleń: 3687
 298. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3683
 299. 9.1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 3663
 300. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3662
 301. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 3659
 302. Komunikat
  Wyświetleń: 3656
 303. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 335/1
  Wyświetleń: 3653
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” - UWAGA unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie oceny
  Wyświetleń: 3650
 305. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 3647
 306. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 3639
 307. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3638
 308. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 3637
 309. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3636
 310. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru budowalnego na inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu grupowego KORFANTÓW w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 3636
 311. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3635
 312. 6.2. Sprzedaż lokalu użytkowego lub mieszkalnego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy
  Wyświetleń: 3633
 313. 6.3. Zamiana nieruchomości
  Wyświetleń: 3632
 314. Zawiadomienie o XLIX uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3624
 315. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego Nr 1/WMH/2015
  Wyświetleń: 3615
 316. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3613
 317. Obwieszczenia Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko strategii opracowywanych w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3611
 318. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3611
 319. Obwieszczenie o konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 3610
 320. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3610
 321. Konkurs wojewódzki Lady D. im Krystyny Bochenek i projekt systemowy pt. “Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3609
 322. Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3609
 323. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie - działka Nr 202/3
  Wyświetleń: 3606
 324. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 3604
 325. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3603
 326. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3596
 327. Informacja o ogłoszeniu naboru na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 3595
 328. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3595
 329. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 3594
 330. Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3593
 331. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko kierownika- wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie z siedzibą w Przechodzie
  Wyświetleń: 3586
 332. Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 3585
 333. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3584
 334. 6.4. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 3583
 335. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3581
 336. 5.2 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 3578
 337. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3576
 338. 5.3 Zgłoszenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
  Wyświetleń: 3575
 339. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży
  Wyświetleń: 3575
 340. Transmisja z obrad Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3575
 341. Zawiadomienie o XI uroczystej sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3575
 342. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3569
 343. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3568
 344. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3568
 345. 11.1. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3564
 346. Wyniki naboru na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3564
 347. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3562
 348. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 3559
 349. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3558
 350. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3558
 351. Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 3557
 352. Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych
  Wyświetleń: 3552
 353. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Jegielnicy
  Wyświetleń: 3551
 354. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3549
 355. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3549
 356. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 3544
 357. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3543
 358. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3540
 359. 4.6. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego
  Wyświetleń: 3538
 360. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3536
 361. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Targowa w Korfantowie
  Wyświetleń: 3528
 362. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2020 roku
  Wyświetleń: 3523
 363. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3503
 364. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012
  Wyświetleń: 3501
 365. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3500
 366. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem...”
  Wyświetleń: 3500
 367. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3497
 368. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2018
  Wyświetleń: 3496
 369. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3490
 370. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W ROKU 2016
  Wyświetleń: 3489
 371. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 3477
 372. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3476
 373. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 3475
 374. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3474
 375. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - ul. Szkolna, Kilińskiego, Piastowska
  Wyświetleń: 3472
 376. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości lokalowej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3466
 377. Zaproszenie do złożenia ofert na przebudowę nawierzchni drogi w Jegielnicy
  Wyświetleń: 3465
 378. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3464
 379. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3457
 380. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3456
 381. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy
  Wyświetleń: 3453
 382. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3449
 383. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 3443
 384. Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3436
 385. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
  Wyświetleń: 3435
 386. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. wymiaru podatków
  Wyświetleń: 3433
 387. 12.2 Zgłoszenie zgromadzenia organizowanego na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3428
 388. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3426
 389. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3421
 390. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub najmu
  Wyświetleń: 3420
 391. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rączce - działka Nr 60
  Wyświetleń: 3419
 392. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3413
 393. Zaproszenie do złożenia ofert na zakup drewna
  Wyświetleń: 3410
 394. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 3401
 395. 10.6. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3395
 396. Warsztaty "Parasol"
  Wyświetleń: 3395
 397. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów i naklejek promocyjnych
  Wyświetleń: 3395
 398. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 3393
 399. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3392
 400. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3388
 401. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3387
 402. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3383
 403. Powołanie Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3383
 404. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III
  Wyświetleń: 3380
 405. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3380
 406. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3374
 407. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3369
 408. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach - działka Nr 275/3
  Wyświetleń: 3365
 409. Rok 2017 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 3361
 410. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3358
 411. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 3357
 412. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3356
 413. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór - protokół z wyboru oferty
  Wyświetleń: 3355
 414. Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3343
 415. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 3340
 416. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Włodarach
  Wyświetleń: 3336
 417. Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3336
 418. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Puszynie (budynki po byłych szkołach)
  Wyświetleń: 3335
 419. Rok 2020 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 3332
 420. Zestawienie złożonych ofert w przetargu na przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie
  Wyświetleń: 3328
 421. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3327
 422. Projekt zmian uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 3327
 423. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3321
 424. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy/miasta
  Wyświetleń: 3319
 425. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3319
 426. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3315
 427. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej przy ul. Nemodlińskiej - działka Nr 336/2
  Wyświetleń: 3314
 428. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3313
 429. Zarządzenie
  Wyświetleń: 3312
 430. Informacja o wyborze oferty cenowej na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3308
 431. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3308
 432. Projekt Bliżej rodziny i dziecka ...
  Wyświetleń: 3301
 433. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, Przechodzie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3300
 434. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3296
 435. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach przy ul. Parkowej - działka Nr 65/2
  Wyświetleń: 3294
 436. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3287
 437. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 3277
 438. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 3276
 439. Wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3274
 440. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3273
 441. Oświetlenie uliczne na ul. Rzemieślniczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3272
 442. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 3271
 443. Rok 2014 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 3266
 444. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3265
 445. Projekt Statutu Gminy
  Wyświetleń: 3265
 446. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Pleśnica, Przechód, Stara Jamka
  Wyświetleń: 3255
 447. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł”
  Wyświetleń: 3249
 448. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży, Włostowej, Starej Jamce i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 3247
 449. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3247
 450. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 3239
 451. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 3237
 452. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 3231
 453. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3220
 454. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 3212
 455. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 3210
 456. Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 3206
 457. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3202
 458. Protokoły z 2018 roku
  Wyświetleń: 3200
 459. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  Wyświetleń: 3199
 460. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3197
 461. Wyjaśnienia i informacje PKW część V - zgłaszanie kandydatów do rady powiatu
  Wyświetleń: 3197
 462. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3197
 463. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 r.
  Wyświetleń: 3197
 464. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim - działka Nr 151/2
  Wyświetleń: 3195
 465. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 3192
 466. Wybór oferty na dostawę środków czystości
  Wyświetleń: 3188
 467. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ułożenie posadzki z płytek ceramicznych - gresowych
  Wyświetleń: 3184
 468. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 3179
 469. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włodary, Włostowa
  Wyświetleń: 3178
 470. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie oceny wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 3177
 471. Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 3175
 472. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3175
 473. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów oraz dzeci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz dzieci szkolnych ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras, określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych
  Wyświetleń: 3170
 474. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 3165
 475. Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu
  Wyświetleń: 3153
 476. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Węży
  Wyświetleń: 3145
 477. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3144
 478. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3141
 479. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 3128
 480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3127
 481. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 3116
 482. Ogłoszenie o wykazie lokalu użytkowego oraz pomieszczeń socjalnych przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 3115
 483. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę plakatów i naklejek w ramach projektu PO KL
  Wyświetleń: 3115
 484. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 3111
 485. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – VI nabór – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
  Wyświetleń: 3109
 486. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 3103
 487. Oferta sprzedaży nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 3097
 488. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 3096
 489. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 3096
 490. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3088
 491. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 3086
 492. Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3083
 493. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka”
  Wyświetleń: 3078
 494. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3078
 495. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 3077
 496. Rok 2012
  Wyświetleń: 3072
 497. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej, Niesiebędowicach, Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 3072
 498. Wynik konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 3069
 499. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 3067
 500. Nagrania archiwalne z transmisji
  Wyświetleń: 3066
 501. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3064
 502. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę długopisów
  Wyświetleń: 3063
 503. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 3062
 504. Ogłoszenie o konkursie ofert dot. wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 3062
 505. Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3060
 506. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Włostowa i Kuźnica Ligocka"
  Wyświetleń: 3058
 507. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3052
 508. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 3042
 509. Oświetlenie uliczne na ul. Zapolskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 3036
 510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3036
 511. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Rynek 7.
  Wyświetleń: 3033
 512. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 3032
 513. Ogłoszenie wykazu pomieszczenia garażowego w Korfantowie do najmu
  Wyświetleń: 3029
 514. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie, Plac Wolności 1A (Przystanek PKS).
  Wyświetleń: 3027
 515. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 3025
 516. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie - Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości, fin. w ramach POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 3024
 517. Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące terminu składania zawiadomień o utworzeniu KW, liczby mieszkańców, zgłaszania członków do TKW
  Wyświetleń: 3020
 518. Ogłoszenie o braku dostawy wody w dniu 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3017
 519. Zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - Mały matematyk
  Wyświetleń: 3017
 520. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3016
 521. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 3012
 522. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 3010
 523. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
  Wyświetleń: 3004
 524. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Starej Jamce i Rynarcicach
  Wyświetleń: 3002
 525. Wykazy gruntów do dzierżawy
  Wyświetleń: 3002
 526. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 3000
 527. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2996
 528. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2996
 529. Wykaz nieruchomości do zbycia - Gryżów, Puszyna
  Wyświetleń: 2994
 530. Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2978
 531. Ogłoszenie o wynikach przetargu na rozbudowę wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2978
 532. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 2975
 533. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2966
 534. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2964
 535. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2963
 536. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryżowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2962
 537. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2954
 538. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2953
 539. Inicjatywy Lokalne w 2018 r.
  Wyświetleń: 2948
 540. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 2939
 541. Ogłoszenie o udzieleniu zam. - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2938
 542. Zaproszenie do składania ofert cenowych na druk i dostawę plakatów
  Wyświetleń: 2936
 543. Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy do drukarek
  Wyświetleń: 2935
 544. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" - postępowanie 3/II/WMiH/2016 - unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2929
 545. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2927
 546. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2925
 547. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2924
 548. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2924
 549. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2924
 550. Szkoła Podstawowa we Włodarach
  Wyświetleń: 2922
 551. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2910
 552. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie Subregionu Południowego"
  Wyświetleń: 2906
 553. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2905
 554. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2010 roku
  Wyświetleń: 2904
 555. Ogłoszenie przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2904
 556. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2904
 557. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016"
  Wyświetleń: 2903
 558. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2901
 559. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach
  Wyświetleń: 2899
 560. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2898
 561. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  Wyświetleń: 2895
 562. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
  Wyświetleń: 2893
 563. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 2892
 564. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2887
 565. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 2887
 566. Zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2887
 567. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w roku 2016”
  Wyświetleń: 2884
 568. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2883
 569. Ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - Korfantów
  Wyświetleń: 2882
 570. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 2871
 571. Zaproszenie do składania ofert na urządzenia zabawowe na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2866
 572. Ogłoszenie o naborze na kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2863
 573. Petycja z dnia 13.09.2018r.
  Wyświetleń: 2863
 574. Wykaz nieruchomości do zbycia w Przechodzie, Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2863
 575. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2858
 576. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2858
 577. Wykaz nieruchomości do zbycia w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2856
 578. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. “Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie – 2/WWiK/2016
  Wyświetleń: 2854
 579. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na Dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej dof. z POKL
  Wyświetleń: 2853
 580. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2848
 581. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2848
 582. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej - Ścinawa Mała, Rynek 45 c
  Wyświetleń: 2847
 583. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2847
 584. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2844
 585. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2844
 586. Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2841
 587. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 r.
  Wyświetleń: 2839
 588. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6b
  Wyświetleń: 2834
 589. Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2833
 590. Ogłoszenie o wyborze najkorztstniejszej oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 2832
 591. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2831
 592. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2827
 593. Ogłoszenie o liście osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2826
 594. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna”
  Wyświetleń: 2826
 595. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2824
 596. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2821
 597. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2820
 598. Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2814
 599. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenia - Etap II
  Wyświetleń: 2814
 600. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę długopisów, pamięci przenośnych oraz aktówek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2813
 601. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2813
 602. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kostki brukowej pod 5 urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
  Wyświetleń: 2812
 603. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2812
 604. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 2811
 605. Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej, Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2810
 606. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2810
 607. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włodarach
  Wyświetleń: 2805
 608. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2803
 609. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2803
 610. Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej II.
  Wyświetleń: 2800
 611. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 2795
 612. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2793
 613. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2790
 614. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2789
 615. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 2787
 616. Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2786
 617. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2783
 618. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2781
 619. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 2781
 620. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2774
 621. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu
  Wyświetleń: 2773
 622. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2770
 623. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2767
 624. Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2764
 625. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2760
 626. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2758
 627. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działek w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2757
 628. Ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów budowlanych - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2757
 629. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2756
 630. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2753
 631. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2750
 632. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie.
  Wyświetleń: 2749
 633. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2749
 634. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2748
 635. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na usługę w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 2744
 636. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2740
 637. Uniewaznienie postepowania pn. "Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie - postepowanie 4/ZGKiM/2016"
  Wyświetleń: 2737
 638. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2733
 639. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Korfantowie
  Wyświetleń: 2731
 640. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2729
 641. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2726
 642. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2722
 643. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Rynku w Ścinawie Malej ..., Przebudowa nawierzchni drogi ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza w Korfantowie - postępowanie 2/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2720
 644. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie (była szkoła)
  Wyświetleń: 2719
 645. Wyniki naboru Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2715
 646. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia budynku głównego Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4 , 48 – 317 Korfantów"
  Wyświetleń: 2715
 647. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2713
 648. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu: Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2712
 649. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2708
 650. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2708
 651. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej Włostowa - Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2707
 652. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  Wyświetleń: 2704
 653. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2703
 654. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie
  Wyświetleń: 2703
 655. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę odcinka sieci wodociągowej Włostowa – Kuźnica Ligocka
  Wyświetleń: 2701
 656. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2693
 657. Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2693
 658. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej docieplenia, modernizacji instalacji C.O. i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 2693
 659. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Korfantowie, Włostowej, Starej Jamce i Włodarach
  Wyświetleń: 2692
 660. Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 2691
 661. Ogłoszenie o naborze na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 2689
 662. Ogłoszenie o zam. publ. na wyk. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na ter. Gm. Korfantów oraz poza nimi w ramach real. proj. pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. klucz. uczniów szkół Gminy Korfantów post.III - POKL
  Wyświetleń: 2689
 663. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie dostawy wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2688
 664. Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2685
 665. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2684
 666. Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 21.04.2015r.
  Wyświetleń: 2682
 667. Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2682
 668. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza -postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2681
 669. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Przechodzie na rok 2011
  Wyświetleń: 2681
 670. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2681
 671. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2680
 672. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2676
 673. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2671
 674. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2671
 675. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Gryżowie
  Wyświetleń: 2671
 676. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2669
 677. Zaproszenie do składania ofert cenowych w zamówieniu na wykonanie zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Ścinaiwe Małej oraz Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2662
 678. Wykazy nieruchomości do dzierżawy - Rączka, Wielkie Łąki, Włodary
  Wyświetleń: 2654
 679. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2651
 680. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2650
 681. Wykaz nieruchomości do zbycia - Przechód, Węża, Włodary, Rynarcice
  Wyświetleń: 2649
 682. Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn." Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" -postępowanie 3/WMiH/2016 - unieważnienie postepowania
  Wyświetleń: 2642
 683. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2641
 684. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, ul. Piastowska
  Wyświetleń: 2638
 685. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2634
 686. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2633
 687. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych oraz szkolnych na potrzeby realizacji projektu Mały człowiek, wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2632
 688. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Korfantowie (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 2626
 689. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wyświetleń: 2624
 690. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2623
 691. Zawiadomienie o wyborze oferty dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2620
 692. Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2619
 693. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2619
 694. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy materiałów biurowych oraz przemysłowych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2616
 695. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2613
 696. Wykaz wykonawców i wartości złożonych ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2603
 697. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2598
 698. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Usługi szkoln. przedszkolnego w Zespole Szk. Przedszkolnym w Korfantowie Przed. w Korfantowie oraz pom. naucz. w ramach real. projektu pn. Mały człowiek wielkie możliwości fin. w ramach PO KL
  Wyświetleń: 2598
 699. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2593
 700. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonanie zadania pn. Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi
  Wyświetleń: 2592
 701. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2589
 702. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 r.
  Wyświetleń: 2588
 703. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Włodarach, Korfantowie, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2587
 704. Ogłoszenie o wynikach zam. pub. na real. zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na ter. Gminy Korfantów w ramach real. proj. pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP
  Wyświetleń: 2586
 705. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2586
 706. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup i dostawę kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2586
 707. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na: Budowę sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna
  Wyświetleń: 2581
 708. Zakup i dostawa kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2580
 709. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2579
 710. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 2578
 711. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2574
 712. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup i dostawa kostki betonowej oraz pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby realizacji inwestycji w Ścinawie Małej - Rynek, Korfantów - ul. M. Konopnickiej oraz Mickiewicza - postępowanie 3_WWK_2017
  Wyświetleń: 2574
 713. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2574
 714. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2572
 715. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2566
 716. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego ?Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2563
 717. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2560
 718. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Przechód
  Wyświetleń: 2560
 719. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nrealizację zadania pn. Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie
  Wyświetleń: 2559
 720. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 2559
 721. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2557
 722. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Rączka
  Wyświetleń: 2557
 723. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 2556
 724. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2554
 725. Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2553
 726. 7.1. Zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
  Wyświetleń: 2552
 727. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę kostki granitowej oraz pozostałych wyrobów granitowych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I" - postępowanie 4/WWK/2017"
  Wyświetleń: 2549
 728. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d.s. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2548
 729. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Korfantów pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie” po ponownej ocenie ofert
  Wyświetleń: 2546
 730. Infromacje z otwarcia ofert dotyczy 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni grogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2544
 731. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi wiejskiej przy budynkach wielorodzinnych w Puszynie"
  Wyświetleń: 2541
 732. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2533
 733. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2533
 734. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusów Jelcz i Autosan
  Wyświetleń: 2532
 735. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert dot. Zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych...”
  Wyświetleń: 2531
 736. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę notesów, naklejek promocyjnych oraz plakatów dla uczestników projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2530
 737. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2529
 738. Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2525
 739. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
  Wyświetleń: 2524
 740. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację usługi w ramach projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2523
 741. Zawiadomienie o wyborze oferty- zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2522
 742. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 2521
 743. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2521
 744. Ogłoszenie o przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2520
 745. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie... - ETAP II - ZADANIE NR 4
  Wyświetleń: 2519
 746. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie SUW w Korfantowie
  Wyświetleń: 2515
 747. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie pojazdów Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2512
 748. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
  Wyświetleń: 2509
 749. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Gryżowie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2509
 750. Zawiadomienie o wyborze ofert - Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej, Przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek - wielkie możliwości
  Wyświetleń: 2509
 751. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce i Włostowej
  Wyświetleń: 2506
 752. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2500
 753. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zaj. w ramach real. proj. pn. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój kompet. klucz. uczniów szkół Gm. Korfantów w roku szk. 2012/2013, - POKL - postępowanie II
  Wyświetleń: 2497
 754. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie".
  Wyświetleń: 2494
 755. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn." Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów..."
  Wyświetleń: 2493
 756. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2492
 757. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2487
 758. Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2487
 759. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA BUDYNKU GŁÓWNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE, RYNEK 4, 48 – 317 KORFANTÓW”
  Wyświetleń: 2485
 760. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2485
 761. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Gryżów, Przechód, Stara Jamka, Węża
  Wyświetleń: 2484
 762. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2484
 763. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2477
 764. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania pn.:„Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany „eko – groszkiem”, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej..."
  Wyświetleń: 2474
 765. Ogłoszenie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2470
 766. ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ ORAZ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŚCINAWIE NYSKIEJ”
  Wyświetleń: 2470
 767. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2469
 768. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, Węży, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2468
 769. Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów ZSP w Ścinawie Małej i ZSP w Przechodzie
  Wyświetleń: 2465
 770. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2465
 771. Informacja z otwarcia - zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce" - postępowanie 5/WMH/2017
  Wyświetleń: 2462
 772. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2461
 773. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary i Pleśnica
  Wyświetleń: 2461
 774. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włostowej
  Wyświetleń: 2458
 775. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2458
 776. Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Gminy Korfantów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 2456
 777. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2456
 778. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia i zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji budowlanej zabytkowej remizy OSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 2453
 779. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 2447
 780. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Węża
  Wyświetleń: 2446
 781. Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 2445
 782. Formularze, druki do pobrania
  Wyświetleń: 2441
 783. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2440
 784. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 2440
 785. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację zadania pn. "Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"
  Wyświetleń: 2440
 786. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2437
 787. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Korfantowa oraz listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2436
 788. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2436
 789. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2428
 790. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią".
  Wyświetleń: 2428
 791. Przetarg nieograniczony na budowę szybu dźwigu osobowego , wewnętrznego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2426
 792. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2423
 793. Zapytanie ofertowe na dyżury terapeuty odwykowego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Korfantowie
  Wyświetleń: 2421
 794. Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 2420
 795. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ I KOSZTOWEJ DOCIEPLENIA, MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE
  Wyświetleń: 2415
 796. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie
  Wyświetleń: 2415
 797. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 2410
 798. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postepowianie 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 2407
 799. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Korfantów
  Wyświetleń: 2403
 800. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  Wyświetleń: 2402
 801. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2401
 802. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2401
 803. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 2399
 804. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych
  Wyświetleń: 2396
 805. Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup, transport i ułożenie betonowej kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję
  Wyświetleń: 2396
 806. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie - ul. Rzemieślnicza
  Wyświetleń: 2392
 807. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na wykonananie zdjęć w ramach projektu Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznogospodarczych poprzez wydanie folderu informacyjnego
  Wyświetleń: 2388
 808. Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów grzewczo sanitarnych do realizacji inwestycji: " Przebudowa pawilonu sportowego w Węży" - postępowanie 7/WMH/2017"
  Wyświetleń: 2386
 809. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
  Wyświetleń: 2385
 810. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie i Włodarach
  Wyświetleń: 2383
 811. Wykaz nieruchomości do zbycia w Ścinawie Małej, Korfantowie i Puszynie
  Wyświetleń: 2382
 812. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu - Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2381
 813. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2378
 814. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. 2/WWK.2017: "Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji " Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej - Etap I", "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie" oraz ...
  Wyświetleń: 2375
 815. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
  Wyświetleń: 2374
 816. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2371
 817. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 2364
 818. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie III”
  Wyświetleń: 2363
 819. Gimnazjum w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2359
 820. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2359
 821. Szkoła Podstawowa w Gryżowie
  Wyświetleń: 2355
 822. Zespół Szkół w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2355
 823. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2354
 824. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Myszowice, Włodary, Korfantów, Jegielnica
  Wyświetleń: 2350
 825. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r.
  Wyświetleń: 2348
 826. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2348
 827. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2345
 828. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy strażackiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2344
 829. Wykaz nieruchomości do zbycia w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2342
 830. Ogłoszenie o wynikach zamówienia na realizację zadania pn. Usłsugi w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2339
 831. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w SP na terenie Gm. Korfantów w ramach projektu pn. ?Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III - post. II
  Wyświetleń: 2338
 832. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach
  Wyświetleń: 2335
 833. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2330
 834. 10.7 Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2327
 835. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2326
 836. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 2326
 837. Wyniki przetargu na remont drogi w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2326
 838. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2325
 839. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi pn.; "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2324
 840. Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2322
 841. Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2319
 842. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 2318
 843. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2316
 844. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach, Włodarach i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2313
 845. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  Wyświetleń: 2312
 846. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2311
 847. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2310
 848. 10.4. Wydawanie zaświadczeń o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2306
 849. Lista osób zakalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2305
 850. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2305
 851. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2302
 852. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. „WYKONANIE MODERNIZACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA ...
  Wyświetleń: 2300
 853. Unieważnienie zam. na Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013 - PO KL
  Wyświetleń: 2299
 854. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 2288
 855. Publiczne Przedszkole we Włodarach
  Wyświetleń: 2287
 856. Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 2282
 857. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2281
 858. Wyniki naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2280
 859. 4.8. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 2278
 860. Zaw. o wyborze najk. oferty - Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie Przedszkola w Korfantowie w ramach realizacji projektu pn. Mały człowiek ? wielkie możliwości, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
  Wyświetleń: 2273
 861. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Włodarach
  Wyświetleń: 2271
 862. Ogłoszenie o część. wynikach zam. publ. na real. zadania pn. Usługi w zakr. prow. zajęć w szk. podst. ter. Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach proj. Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół G. Korfantów w roku szk. 2012/2013
  Wyświetleń: 2267
 863. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 2266
 864. Ogłoszenie i przetargu na sprzedaż działek położonych w Kuropasie i Starej Jamce
  Wyświetleń: 2262
 865. Nowy blask świetlicy w Rączce
  Wyświetleń: 2258
 866. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie” – postępowanie 4/ZGKiM/2016
  Wyświetleń: 2258
 867. Ogłoszenie o wynikach przetargów na najem 3 lokali użytkowych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2255
 868. Protokoły z wyborów Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2255
 869. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej
  Wyświetleń: 2254
 870. Ogłoszenie o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Rynarcicach i Włodarach
  Wyświetleń: 2252
 871. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1.
  Wyświetleń: 2247
 872. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej oraz godziny dyżurów
  Wyświetleń: 2244
 873. Komunikat dla niepełnosprawnych o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2236
 874. Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2235
 875. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 2235
 876. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
  Wyświetleń: 2234
 877. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane przebudowy nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb
  Wyświetleń: 2232
 878. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2231
 879. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
  Wyświetleń: 2230
 880. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2230
 881. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Rzymkowice
  Wyświetleń: 2230
 882. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 2229
 883. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont odcinka drogi gruntowej wiejskiej od wsi Kuźnica Ligocka do wsi Borek-unieważnione.
  Wyświetleń: 2227
 884. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2226
 885. Informacja o wynikach naboru na Stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2224
 886. Wynik naboru na stanowisko ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 2224
 887. Zarządzenia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2224
 888. Wykaz lokali użytkowych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2222
 889. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi miejskiej ul. Mickiewicza w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2221
 890. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2218
 891. Publiczne Przedszkole w Węży
  Wyświetleń: 2218
 892. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 2217
 893. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2217
 894. Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020r.
  Wyświetleń: 2217
 895. OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 2215
 896. Informacja z otwarcia ofert - postepowanie 7/WMH/2017
  Wyświetleń: 2213
 897. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2213
 898. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2212
 899. Ogłoszenie o konkursie w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2211
 900. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie”
  Wyświetleń: 2211
 901. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.:Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 2206
 902. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 2205
 903. 10.2. Wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2203
 904. Komunikat w sprawie głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2200
 905. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2200
 906. Informacja o dopisaniu wyborcy do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2199
 907. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej i na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 2199
 908. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 2198
 909. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie 7_WMH_2017
  Wyświetleń: 2198
 910. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce, Włostowej, Włodarach i Korfantowie
  Wyświetleń: 2188
 911. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwetorskiego nad zadaniem "Modernizacja instalacji C. O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 2188
 912. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2188
 913. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2186
 914. Obwieszczenie o powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 2185
 915. Informacja dotycząca wyniku konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2179
 916. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na budowę linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2177
 917. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz “ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – postępowanie 1/WMH/2017
  Wyświetleń: 2177
 918. Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2177
 919. Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „W rodzinie moc!”
  Wyświetleń: 2174
 920. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 2174
 921. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 2172
 922. Rok 2013
  Wyświetleń: 2170
 923. Informacja o zawarciu umowy w przetargu na wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy ul. Nyskiej we Włodarach
  Wyświetleń: 2168
 924. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2167
 925. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podst. na ter. Gminy Korfantów w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
  Wyświetleń: 2166
 926. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie (była szkoła podstawowa)
  Wyświetleń: 2165
 927. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2163
 928. Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 2156
 929. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.
  Wyświetleń: 2155
 930. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2154
 931. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2153
 932. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie
  Wyświetleń: 2152
 933. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, Plac Wolności (przystanek PKS)
  Wyświetleń: 2151
 934. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2151
 935. Rok 2015 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 2148
 936. 10.8 Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2147
 937. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 2147
 938. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2144
 939. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2142
 940. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2142
 941. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2141
 942. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2141
 943. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2140
 944. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 2139
 945. Wybór oferty w przetargu na wymianę stolarki okiennej
  Wyświetleń: 2138
 946. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 6
  Wyświetleń: 2137
 947. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2133
 948. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2131
 949. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Jamce i Przydrożu Małym
  Wyświetleń: 2131
 950. Ogłoszenie o wyniku zamówienia na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2131
 951. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 2130
 952. Zaktualizowany pan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
  Wyświetleń: 2128
 953. Ogłoszenie o udziel. zam.: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. ?Więcej, lepiej, szybciej ? rozwój komp. kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów - II postępowanie
  Wyświetleń: 2126
 954. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2124
 955. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Puszynie
  Wyświetleń: 2122
 956. Ogłoszenie o wynikach przetargu na najem garażu w Korfantowie
  Wyświetleń: 2121
 957. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji placówki
  Wyświetleń: 2121
 958. UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ, NIEKTÓRE KARTY USŁUG SĄ NIEAKTUALNE. WKRÓTCE ZOSTANĄ WPROWADZONE ZMIANY.
  Wyświetleń: 2121
 959. Ogłoszenie o powołaniu Komisji do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2120
 960. Ogłoszenie o przetargu na kierownika budowy
  Wyświetleń: 2120
 961. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu sportowego
  Wyświetleń: 2118
 962. Wykaz nieruchomości do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe
  Wyświetleń: 2115
 963. Wyniki przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół
  Wyświetleń: 2114
 964. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Węży, Ścianwie Nyskiej i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2113
 965. Ogłoszenie o przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie II.
  Wyświetleń: 2111
 966. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 2111
 967. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KORFANTÓW
  Wyświetleń: 2110
 968. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2110
 969. Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2108
 970. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2107
 971. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rzymkowice”
  Wyświetleń: 2107
 972. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2106
 973. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 2105
 974. Zespół Szkół w Przechodzie
  Wyświetleń: 2105
 975. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane remontu pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 2103
 976. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2103
 977. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Włodarach oznaczonej działką Nr 188/13 o pow. 1,56 ha.
  Wyświetleń: 2103
 978. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2102
 979. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 2101
 980. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie, Włodarach i Rynarcicach
  Wyświetleń: 2100
 981. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2097
 982. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę podstawowego wyposażenia hali sportowej wraz z rozładunkiem
  Wyświetleń: 2096
 983. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2095
 984. Zarządzenia w sprawie nieruchomości
  Wyświetleń: 2094
 985. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 2091
 986. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2088
 987. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2088
 988. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2086
 989. Informacja o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2081
 990. Zawiadomienie o anulowaniu zamówienia - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2081
 991. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów
  Wyświetleń: 2080
 992. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 2079
 993. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej w Puszynie
  Wyświetleń: 2078
 994. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie – postępowanie II
  Wyświetleń: 2075
 995. Zawarcie umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Przechód – Smolarnia
  Wyświetleń: 2075
 996. Rejestr działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 2072
 997. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 2071
 998. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2069
 999. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 2069
 1000. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2068
 1001. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2065
 1002. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 2063
 1003. Roczny Program Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
  Wyświetleń: 2062
 1004. Ogłoszenie o przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji p.n. Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 2061
 1005. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont sanitariatów II piętra w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2059
 1006. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2058
 1007. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Przechodzie (Podgórze) w kierunku posesji nr 183, 184”
  Wyświetleń: 2058
 1008. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2055
 1009. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia
  Wyświetleń: 2053
 1010. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszynie.
  Wyświetleń: 2053
 1011. Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty na usługę edukacyjną - W krainie liter i liczb
  Wyświetleń: 2053
 1012. Zespół Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 2053
 1013. Ogłoszenie w sprawie naboru 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 2052
 1014. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2052
 1015. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego.
  Wyświetleń: 2048
 1016. Uchwała w sprawie powołania dziesięciu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2048
 1017. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2046
 1018. Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 2046
 1019. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 2046
 1020. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019
  Wyświetleń: 2046
 1021. Wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2044
 1022. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2043
 1023. Ogłoszenie o przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2041
 1024. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 2039
 1025. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej
  Wyświetleń: 2039
 1026. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 2038
 1027. Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Korfantowa w dniu 5 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 2037
 1028. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 2035
 1029. Ogłoszenie o konkursie na dotację z budżetu Gminy Korfantów na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2034
 1030. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Pleśnicy
  Wyświetleń: 2034
 1031. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2033
 1032. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki w Starej Jamce
  Wyświetleń: 2032
 1033. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży lokalu użytkowego w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 2032
 1034. Wybór oferty w przetargu na najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2008/2009.
  Wyświetleń: 2031
 1035. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 2031
 1036. Ogłoszenie o przetargach na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z budową gimnazjum
  Wyświetleń: 2030
 1037. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie ul. Plac Wolności
  Wyświetleń: 2029
 1038. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 2029
 1039. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 2027
 1040. 10.3. Wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2020
 1041. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych we Włodarach
  Wyświetleń: 2016
 1042. Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów wraz z rozładunkiem do wykonania przebudowy budynku Przystanku Komunikacji Publicznej – Punkt Informacji Turystycznej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 2014
 1043. Publiczne Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 2012
 1044. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę mat. wodociągowych - postepowanie 8_WWK_2017
  Wyświetleń: 2011
 1045. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 2011
 1046. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2010
 1047. Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Węży
  Wyświetleń: 2008
 1048. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 2007
 1049. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej-Centrum Kultury w Gryżowie
  Wyświetleń: 2007
 1050. Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 2006
 1051. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 2005
 1052. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2005
 1053. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2004
 1054. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 2004
 1055. Ogłoszenie o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ścinawie Nyskiej - Działka nr 143/2
  Wyświetleń: 2000
 1056. Wyniki rokowań odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego we Włostowej
  Wyświetleń: 2000
 1057. Świetlica Socjoterapeutyczna
  Wyświetleń: 1999
 1058. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Węży
  Wyświetleń: 1998
 1059. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1998
 1060. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem trzech autobusów wraz z kierowcami.
  Wyświetleń: 1995
 1061. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 1995
 1062. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1993
 1063. Informacja o wyborze wykonawcy zadania pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w Gminie Korfantów na rok szkolny 2007/2008
  Wyświetleń: 1992
 1064. Informacja z otwarcia ofert - 6_WMH_2017
  Wyświetleń: 1986
 1065. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna"
  Wyświetleń: 1986
 1066. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. społecznych
  Wyświetleń: 1984
 1067. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wspólnej w Ścinawie Nyskiej na odcinku ok. 328 mb.
  Wyświetleń: 1977
 1068. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
  Wyświetleń: 1976
 1069. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszynie
  Wyświetleń: 1975
 1070. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej - przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1974
 1071. Rozstrzygniecie konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1972
 1072. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1972
 1073. Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1971
 1074. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1970
 1075. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1970
 1076. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 8
  Wyświetleń: 1969
 1077. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Węży, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1967
 1078. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we Włodarach
  Wyświetleń: 1966
 1079. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1966
 1080. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 1965
 1081. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1964
 1082. Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 1964
 1083. Ogłoszenie wynikach konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1962
 1084. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów w latach 2018-2020"
  Wyświetleń: 1961
 1085. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1959
 1086. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1956
 1087. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1952
 1088. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 1952
 1089. Wyniki naboru na stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1952
 1090. Ogłoszenie o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1950
 1091. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1948
 1092. Ogłoszenie o zamówieniu na realizaję zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1944
 1093. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie
  Wyświetleń: 1942
 1094. Ogłoszenie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym nad morzem
  Wyświetleń: 1942
 1095. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży" oraz "Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce"
  Wyświetleń: 1941
 1096. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1939
 1097. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Węży.
  Wyświetleń: 1937
 1098. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włostowa, Przechód, Rzymkowice, Przydroże Małe, Włodary, Ścinawa Mała, Kuźnica Ligocka, Kuropas, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1937
 1099. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1936
 1100. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleśnicy Nr 44/1
  Wyświetleń: 1935
 1101. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki II.
  Wyświetleń: 1935
 1102. Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
  Wyświetleń: 1935
 1103. Wyniki przetargów na dostawę materiałów budowlanych
  Wyświetleń: 1935
 1104. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1933
 1105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1933
 1106. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z budżetu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1933
 1107. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Puszynie.
  Wyświetleń: 1930
 1108. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1930
 1109. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1930
 1110. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 1928
 1111. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
  Wyświetleń: 1927
 1112. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1927
 1113. Pozostałe ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 1927
 1114. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 1925
 1115. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garaży w Korfantowie
  Wyświetleń: 1924
 1116. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1921
 1117. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1919
 1118. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych.
  Wyświetleń: 1918
 1119. Zawarcie umowy na wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ul. Niemodlińskiej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1917
 1120. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1910
 1121. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 1909
 1122. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek na sprzęt w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1909
 1123. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1907
 1124. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Korfantów-ul. Spacerowa.
  Wyświetleń: 1906
 1125. Wyniki przetargów na najem dwóch lokali użytkowych w Korfantowie przy Placu Wolności i ul. Rynek 7
  Wyświetleń: 1906
 1126. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów”
  Wyświetleń: 1905
 1127. Uchwały, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1903
 1128. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej tranzytowej.
  Wyświetleń: 1902
 1129. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580mb.
  Wyświetleń: 1901
 1130. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz mebli na potrzeby realizacji projektu „Mały człowiek, wielkie możliwości”
  Wyświetleń: 1899
 1131. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1898
 1132. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1896
 1133. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów
  Wyświetleń: 1892
 1134. Ogłoszenie wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1891
 1135. Wykaz nieruchomosci do zbycia - Korfantów, ul. Parkowa
  Wyświetleń: 1890
 1136. Ogłoszenie o wynikach zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie
  Wyświetleń: 1888
 1137. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1888
 1138. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1887
 1139. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w KORFANTOWIE.
  Wyświetleń: 1885
 1140. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy.
  Wyświetleń: 1883
 1141. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Węży
  Wyświetleń: 1882
 1142. Wykaz nieruchomości do dzierżawy: Myszowice, Ścinawa N., Gryżów, Węża, Ścinawa M., Włodary, Puszyna, Korfantów, Niesiebędowice, Przechód
  Wyświetleń: 1878
 1143. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w obrębie Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1875
 1144. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynku Szkoły Podstawowej we Włodarach.
  Wyświetleń: 1874
 1145. Wybór oferty w przetargu na przebudowę nawierzchni chodnika w Korfantowie
  Wyświetleń: 1872
 1146. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1869
 1147. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1866
 1148. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1865
 1149. Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na realizację zadania pn. Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowaniem na 1 wózek inwalidzki.
  Wyświetleń: 1863
 1150. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta i Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1859
 1151. Wykaz nieruchomości dzierżawy: Ścinawa M.,Przechód, Kuropas, Pleśnica, Niesiebędowice, Rączka, Przydroże W.
  Wyświetleń: 1857
 1152. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1857
 1153. Rok 2018 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 1849
 1154. Uchwała o budżecie Gminy Korfantów na 2003 rok
  Wyświetleń: 1845
 1155. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1844
 1156. Wybór oferty w przetargu na usługę udzielenia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1843
 1157. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 1836
 1158. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 2/2.
  Wyświetleń: 1834
 1159. Zaproszenie do złożenia oferty na tablicę informacyjną
  Wyświetleń: 1833
 1160. Komunikat w sprawie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1832
 1161. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż ciągnika URSUS oraz autobusu Jelcz
  Wyświetleń: 1832
 1162. Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”
  Wyświetleń: 1830
 1163. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie.
  Wyświetleń: 1822
 1164. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej niu na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1820
 1165. Protokoły z 2019 roku
  Wyświetleń: 1819
 1166. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszynie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1818
 1167. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1812
 1168. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej.
  Wyświetleń: 1806
 1169. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1804
 1170. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włostowej
  Wyświetleń: 1802
 1171. Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem podstawowych materiałów budowlanych wielobranżowych.
  Wyświetleń: 1800
 1172. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej - UNIEWAŻNIONO
  Wyświetleń: 1799
 1173. Rok 2019 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 1798
 1174. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. księgowosci budżetowej
  Wyświetleń: 1794
 1175. Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1793
 1176. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie”
  Wyświetleń: 1790
 1177. Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Małym i Rączce
  Wyświetleń: 1784
 1178. Zapytanie ofertowe dotyczące dyżurów terapeuty odwykowego
  Wyświetleń: 1783
 1179. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1782
 1180. Zaproszenie do rokowań odnośnie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1773
 1181. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1773
 1182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej
  Wyświetleń: 1773
 1183. Wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 1771
 1184. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1766
 1185. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1764
 1186. Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie wynajmu 2 autobusów wraz z kierowcami do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1763
 1187. Wykaz nieruchomości do użyczenia w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1763
 1188. Wykaz nieruchomości do zbycia w Węży, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1755
 1189. Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy
  Wyświetleń: 1749
 1190. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1749
 1191. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1748
 1192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Wyświetleń: 1745
 1193. Zaproszenie do złożenia ofert na realizacjię zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek
  Wyświetleń: 1743
 1194. Unieważnienie przetargu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowy Gimnazjum w Korfantowie
  Wyświetleń: 1742
 1195. Wykaz nieruchomosci do użyczenia - Korfantów, ul. Sienkiewicza
  Wyświetleń: 1741
 1196. Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Puszynie
  Wyświetleń: 1740
 1197. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 1727
 1198. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie, Węży i Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 1714
 1199. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1714
 1200. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1711
 1201. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.; „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Polnej we Włodarach”
  Wyświetleń: 1709
 1202. Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1707
 1203. Interpelacje z 2019 roku
  Wyświetleń: 1706
 1204. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania budynku oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1705
 1205. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1704
 1206. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1702
 1207. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 1701
 1208. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1700
 1209. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów"
  Wyświetleń: 1695
 1210. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1676
 1211. Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1662
 1212. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1654
 1213. Interpelacje z 2018 roku
  Wyświetleń: 1638
 1214. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety do realizacji zadania pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 1636
 1215. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1633
 1216. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Rzymkowice.
  Wyświetleń: 1629
 1217. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1620
 1218. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryżowie
  Wyświetleń: 1616
 1219. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2020
  Wyświetleń: 1616
 1220. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1611
 1221. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu Użytkowego w Pleśnicy 17/2
  Wyświetleń: 1606
 1222. Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1594
 1223. Ogłoszenie o zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1593
 1224. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1590
 1225. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1587
 1226. III Korfantowski Nalot Karykaturzystów
  Wyświetleń: 1580
 1227. Petycja z dnia 09.11.2018r.
  Wyświetleń: 1565
 1228. Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 15.01.2018r.
  Wyświetleń: 1558
 1229. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1550
 1230. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1549
 1231. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1547
 1232. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1541
 1233. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1541
 1234. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1535
 1235. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
  Wyświetleń: 1529
 1236. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów - VIII nabór"
  Wyświetleń: 1528
 1237. Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1526
 1238. Ogłoszenie o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie i Gryżowie
  Wyświetleń: 1525
 1239. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 293/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1516
 1240. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn. "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1514
 1241. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1508
 1242. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1498
 1243. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1494
 1244. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1492
 1245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 1492
 1246. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1476
 1247. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1476
 1248. II zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1464
 1249. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1462
 1250. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1460
 1251. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 1451
 1252. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1444
 1253. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia kuchni oraz akcesoriów kuchennych do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1432
 1254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1431
 1255. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagoospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów dla: a) części gruntów wsi Puszyna, b) części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, c) części gruntów wsi Piechocice”"
  Wyświetleń: 1429
 1256. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1429
 1257. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów
  Wyświetleń: 1429
 1258. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przechodzie
  Wyświetleń: 1425
 1259. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach ograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie i Przechodzie
  Wyświetleń: 1424
 1260. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 1422
 1261. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1418
 1262. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1418
 1263. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 1417
 1264. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”
  Wyświetleń: 1409
 1265. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1399
 1266. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1398
 1267. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1396
 1268. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Piechocicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1391
 1269. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1382
 1270. II Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1381
 1271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w Puszynie”
  Wyświetleń: 1380
 1272. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1380
 1273. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1370
 1274. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej"
  Wyświetleń: 1368
 1275. Ogłoszenie o naborze na „STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”
  Wyświetleń: 1364
 1276. II Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1362
 1277. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1354
 1278. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa przetargach na sprzedaż działek w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 1350
 1279. Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację dachu na budynku remizy w Korfantowie
  Wyświetleń: 1347
 1280. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1344
 1281. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Rynek
  Wyświetleń: 1341
 1282. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 1337
 1283. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 1337
 1284. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1336
 1285. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Małej, ul. Tylna
  Wyświetleń: 1335
 1286. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie
  Wyświetleń: 1328
 1287. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaży nieruchomości w Wielkich Łąkach, Przechodzie, Węży i Włostowej
  Wyświetleń: 1327
 1288. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1325
 1289. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1321
 1290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”
  Wyświetleń: 1312
 1291. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1308
 1292. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy
  Wyświetleń: 1307
 1293. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1304
 1294. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 1303
 1295. Petycja z dnia 08.03.2019r.
  Wyświetleń: 1301
 1296. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1295
 1297. Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1294
 1298. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 1292
 1299. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 1287
 1300. Ogłoszenie w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 1279
 1301. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce
  Wyświetleń: 1278
 1302. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1278
 1303. Wykaz nieuchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1277
 1304. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1269
 1305. Nagroda dla Pani Barbary Niewiedział
  Wyświetleń: 1253
 1306. Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4"
  Wyświetleń: 1253
 1307. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1250
 1308. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1245
 1309. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1241
 1310. Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 1239
 1311. Sprawozdania finansowe - Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 1238
 1312. Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko d.s. społecznych
  Wyświetleń: 1236
 1313. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego oraz programów multimedialnych dotowaną w ramach programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!”
  Wyświetleń: 1231
 1314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów"
  Wyświetleń: 1225
 1315. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1217
 1316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 1209
 1317. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1208
 1318. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 1204
 1319. Petycja z dnia 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 1204
 1320. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1203
 1321. Zarządzenie Burmistrza Korfantowa Nr 226/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1203
 1322. Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 1201
 1323. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1199
 1324. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1195
 1325. Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Przechodzie
  Wyświetleń: 1195
 1326. Zaproszenie do złożenia ofert na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 1187
 1327. Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok
  Wyświetleń: 1185
 1328. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 1179
 1329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1175
 1330. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1170
 1331. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych
  Wyświetleń: 1164
 1332. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Stara Jamka, Gryżów, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1161
 1333. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1161
 1334. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego oraz o godzinach pracy komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1158
 1335. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1157
 1336. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego dofinansowaną w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018
  Wyświetleń: 1157
 1337. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1155
 1338. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów..."
  Wyświetleń: 1154
 1339. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary
  Wyświetleń: 1153
 1340. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 90 ton kamienia granitowego
  Wyświetleń: 1152
 1341. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Wyświetleń: 1147
 1342. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1146
 1343. Uchwała Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 1145
 1344. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna Tablica
  Wyświetleń: 1145
 1345. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 1144
 1346. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Jegielnicy, Włodarach, Korfantowie, Puszynie, Przydrożu W., Myszowicach, Starej Jamce, Ścinawie M., Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 1142
 1347. Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1138
 1348. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1137
 1349. Zarządzenie 320/2018 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1137
 1350. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1135
 1351. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 1132
 1352. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1132
 1353. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Przechodzie, Włodarach, Przydrożu Wielkim, Korfantowie, Niesiebędowicach i Włodarach
  Wyświetleń: 1129
 1354. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 1125
 1355. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 r.
  Wyświetleń: 1117
 1356. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 1115
 1357. Zaproszenie do złożenia ofert na usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1115
 1358. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.
  Wyświetleń: 1112
 1359. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1111
 1360. Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1109
 1361. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
  Wyświetleń: 1106
 1362. Uchwała Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
  Wyświetleń: 1105
 1363. Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2020
  Wyświetleń: 1105
 1364. Ponowne zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1097
 1365. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1095
 1366. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 2 tablic informacyjnych
  Wyświetleń: 1094
 1367. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi pocztowe w 2019 roku
  Wyświetleń: 1093
 1368. Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1090
 1369. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1089
 1370. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
  Wyświetleń: 1088
 1371. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów”
  Wyświetleń: 1085
 1372. Zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych do sołectw Piechocice, Puszyna
  Wyświetleń: 1077
 1373. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki
  Wyświetleń: 1076
 1374. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1071
 1375. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Niesiebędowice, Włodary, Włostowa, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1071
 1376. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 1062
 1377. Zaproszene do złożenia ofert na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Korfantów w roku 2019
  Wyświetleń: 1062
 1378. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Rączce, Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 1061
 1379. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1060
 1380. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przydrożu Małym, Przydrożu Wielkim i Rączce
  Wyświetleń: 1056
 1381. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1056
 1382. Sprawozdania finansowe - Urząd Miejski w Korfantowie
  Wyświetleń: 1055
 1383. Zarządzenie nr 24_2018_N - wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1054
 1384. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Przechód, Przydroże Wielkie, Korfantów
  Wyświetleń: 1053
 1385. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 1051
 1386. Petycja z dnia 07.06.2019r.
  Wyświetleń: 1044
 1387. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej, Niesiebędowicach i Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 1040
 1388. Informacja z otwercia ofert na na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł
  Wyświetleń: 1039
 1389. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 1038
 1390. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1037
 1391. Sprawozdania finansowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
  Wyświetleń: 1035
 1392. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 1035
 1393. Zaproszenie do składania ofert na wykostkowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty na boisku” – Wielkie Łąki.
  Wyświetleń: 1034
 1394. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1033
 1395. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1032
 1396. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Przechodzie, Włostowej i Rynarcicach
  Wyświetleń: 1031
 1397. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów
  Wyświetleń: 1030
 1398. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 1029
 1399. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 1029
 1400. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie
  Wyświetleń: 1028
 1401. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Włodary
  Wyświetleń: 1025
 1402. Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1025
 1403. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2018 r.
  Wyświetleń: 1017
 1404. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przydroże Wielkie, Korfantów, Stara Jamka, Pleśnica, Ścinawa Mała
  Wyświetleń: 1010
 1405. Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Kuźnicy Ligockiej
  Wyświetleń: 1008
 1406. Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę zestawu zabawowego / sprawnościowego na plac zabaw w Sołectwie Gryżów w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi – Etap I
  Wyświetleń: 1007
 1407. Zamwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci gruntów wsi Gryżów”
  Wyświetleń: 1006
 1408. Interpelacje z 2020 roku
  Wyświetleń: 1005
 1409. Zapytanie ofertowe na utworzenie placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 1001
 1410. Wykaz nieruchomości do zbycia w Gryżowie
  Wyświetleń: 996
 1411. Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku
  Wyświetleń: 994
 1412. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 988
 1413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji c. o. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 985
 1414. Wykaz nieruchomoci do zbycia - Korfantów, Parkowa
  Wyświetleń: 983
 1415. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód”,
  Wyświetleń: 980
 1416. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 976
 1417. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie Plac Wolności 1A
  Wyświetleń: 966
 1418. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
  Wyświetleń: 962
 1419. Informacja z otwarcia ofert na realizaję zadania pn.:„Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie"
  Wyświetleń: 961
 1420. Wykaz nieruchomości do zbycia we Włostowej
  Wyświetleń: 958
 1421. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 6/6d
  Wyświetleń: 956
 1422. Obwieszczenie o zebraniu uczestników scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 952
 1423. Obwieszczenia dot. scalenia gruntów w obrębie Rzymkowic
  Wyświetleń: 947
 1424. Sprawozdania finansowe - Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 947
 1425. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 945
 1426. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 945
 1427. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 934
 1428. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w Korfantowie
  Wyświetleń: 931
 1429. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki w Przechodzie i Włostowej
  Wyświetleń: 929
 1430. Zawiadomienie o zamiarze przebudowy obiektu mostowego
  Wyświetleń: 927
 1431. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 923
 1432. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 921
 1433. Sprawozdania finansowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 920
 1434. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie
  Wyświetleń: 918
 1435. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w dniach 17-26.04.2019r.
  Wyświetleń: 916
 1436. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Jamce i Korfantowie
  Wyświetleń: 916
 1437. Wykaz nieruchomości do użyczenia
  Wyświetleń: 916
 1438. Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR A200 - beczkowóz
  Wyświetleń: 916
 1439. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 913
 1440. Wykaz nieruchomości do zbycia w Korfantowie
  Wyświetleń: 912
 1441. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 909
 1442. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zamówienia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 906
 1443. Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu wstępnego projektu rozmieszczenia gruntów objętych scaleniem - obręb Rzymkowice
  Wyświetleń: 905
 1444. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie
  Wyświetleń: 904
 1445. Informacja o losowaniu do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (Nr 7)
  Wyświetleń: 902
 1446. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 895
 1447. Sprawozdania finansowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 887
 1448. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 885
 1449. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 885
 1450. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka"
  Wyświetleń: 885
 1451. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym nad Morzem Bałtyckim
  Wyświetleń: 884
 1452. Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 872
 1453. Rok 2021 - uchwały rady miejskiej
  Wyświetleń: 872
 1454. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 871
 1455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód"
  Wyświetleń: 867
 1456. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, ...
  Wyświetleń: 866
 1457. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 865
 1458. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku
  Wyświetleń: 864
 1459. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 858
 1460. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2019 rok
  Wyświetleń: 858
 1461. Sprawozdania finansowe - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 854
 1462. Uchwała Nr XLI/308/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 849
 1463. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 848
 1464. Petycje z dnia 06.12.2019r.
  Wyświetleń: 846
 1465. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 845
 1466. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 843
 1467. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Korfantów, Przydroże Małe, Rączka, Przydroże Wielkie, Jegielnica
  Wyświetleń: 832
 1468. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 827
 1469. Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 823
 1470. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie
  Wyświetleń: 817
 1471. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn:"Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka", po przeprowadzeniu ponownej oceny i badania ofert.
  Wyświetleń: 817
 1472. Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 815
 1473. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 813
 1474. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 812
 1475. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów w opracowaniu
  Wyświetleń: 812
 1476. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 810
 1477. Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym - hodowla drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 810
 1478. Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla rzeki Młynówka Rączka w Korfantowie
  Wyświetleń: 810
 1479. Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Przechód, Myszowice, Gryżów
  Wyświetleń: 806
 1480. Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawndego dla ZGKiM Korfantów
  Wyświetleń: 806
 1481. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 804
 1482. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa"
  Wyświetleń: 801
 1483. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 794
 1484. Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok
  Wyświetleń: 790
 1485. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł
  Wyświetleń: 787
 1486. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 786
 1487. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 786
 1488. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Korfantowie, Przechodzie i Rynarcicach.
  Wyświetleń: 784
 1489. Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice
  Wyświetleń: 782
 1490. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 782
 1491. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 r.
  Wyświetleń: 781
 1492. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2019 r.
  Wyświetleń: 777
 1493. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2021
  Wyświetleń: 774
 1494. Wezwanie do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk ..."
  Wyświetleń: 773
 1495. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku
  Wyświetleń: 772
 1496. Uchwała Nr Vi/61/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.
  Wyświetleń: 765
 1497. Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie - Oddział Zamiejscowyw Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 765
 1498. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 765
 1499. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy ...
  Wyświetleń: 764
 1500. Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 761
 1501. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.:"Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków"
  Wyświetleń: 760
 1502. Zaproszenie do złożenia ofert dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów
  Wyświetleń: 759
 1503. Wykaz pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 757
 1504. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł”
  Wyświetleń: 753
 1505. Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Korfantowie
  Wyświetleń: 753
 1506. Petycja z dnia 02.12.2019r.
  Wyświetleń: 752
 1507. Przedszkole w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 751
 1508. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 749
 1509. Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 748
 1510. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 748
 1511. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 746
 1512. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najlorzystniejszej do realizacji zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie, w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka
  Wyświetleń: 746
 1513. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawyz dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 744
 1514. Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 743
 1515. Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 742
 1516. Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne
  Wyświetleń: 740
 1517. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie
  Wyświetleń: 738
 1518. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 738
 1519. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Wyświetleń: 729
 1520. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 727
 1521. Protokoły z 2020 roku
  Wyświetleń: 726
 1522. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 721
 1523. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 718
 1524. Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentówi określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 718
 1525. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 715
 1526. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie systemu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu instalacji oddymiania klatki schodowej, systemu oświetlenie awaryjnego/ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku ZSP w Korfantowie
  Wyświetleń: 713
 1527. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 713
 1528. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji ...
  Wyświetleń: 710
 1529. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 708
 1530. Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 708
 1531. Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 707
 1532. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów 29-30.04.2019r.
  Wyświetleń: 704
 1533. Uchwała Nr Nr Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  Wyświetleń: 704
 1534. Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 703
 1535. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 702
 1536. Uchwała Nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 702
 1537. Uchwała Nr XLV/392/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi WĘŻA
  Wyświetleń: 702
 1538. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 701
 1539. Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2017 rok
  Wyświetleń: 700
 1540. Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 694
 1541. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 694
 1542. Zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 692
 1543. Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów”
  Wyświetleń: 691
 1544. Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 690
 1545. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włostowa
  Wyświetleń: 687
 1546. Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 686
 1547. Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 685
 1548. Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest 2021r.
  Wyświetleń: 683
 1549. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 683
 1550. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 683
 1551. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Jamka – Dobrzyków
  Wyświetleń: 682
 1552. Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie naI półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 682
 1553. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 681
 1554. Uchwała Nr XLI/310/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
  Wyświetleń: 680
 1555. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodary, Przydroże Wielkie
  Wyświetleń: 680
 1556. Uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 679
 1557. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 675
 1558. Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 675
 1559. Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2016 rok
  Wyświetleń: 674
 1560. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 673
 1561. Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ...
  Wyświetleń: 670
 1562. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 669
 1563. Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 667
 1564. Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 666
 1565. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 665
 1566. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA
  Wyświetleń: 664
 1567. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 664
 1568. Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 664
 1569. Rok 2020 - wykaz głosowań imiennych
  Wyświetleń: 662
 1570. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 662
 1571. Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 662
 1572. Zaproszenie do dyskusji nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2019 rok
  Wyświetleń: 662
 1573. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 661
 1574. Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 660
 1575. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 656
 1576. Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetui Finansów, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 656
 1577. Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 656
 1578. Uchwała Nr XLI/304/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 656
 1579. Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 656
 1580. Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 655
 1581. Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 655
 1582. Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
  Wyświetleń: 654
 1583. Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 653
 1584. Uchwała Nr XLI/307/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 652
 1585. Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 650
 1586. Uchwała Nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 650
 1587. Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 648
 1588. Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 648
 1589. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Korfantowie
  Wyświetleń: 647
 1590. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża
  Wyświetleń: 646
 1591. ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 643
 1592. Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 641
 1593. Uchwała Nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 641
 1594. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 08-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  Wyświetleń: 640
 1595. Uchwała Nr XL/301/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 640
 1596. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej i Niesiebędowicach
  Wyświetleń: 639
 1597. Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 638
 1598. Uchwała Nr XXXVI/307/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 638
 1599. Uchwała Nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 637
 1600. Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 21-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 635
 1601. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 632
 1602. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włostowej
  Wyświetleń: 628
 1603. Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 628
 1604. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 626
 1605. Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 626
 1606. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice
  Wyświetleń: 624
 1607. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2021 roku
  Wyświetleń: 620
 1608. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 620
 1609. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 618
 1610. Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Świetlicy Socjoterapeutycznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 617
 1611. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 616
 1612. Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
  Wyświetleń: 616
 1613. Uchwała Nr XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 614
 1614. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 610
 1615. Uchwała Nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 610
 1616. Petycja z dnia 24.03.2020r.
  Wyświetleń: 608
 1617. Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 608
 1618. Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 608
 1619. Uchwała Nr XXXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2018 rok
  Wyświetleń: 607
 1620. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 606
 1621. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 606
 1622. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 604
 1623. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 602
 1624. Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. Czesława Niemena w Korfantowie
  Wyświetleń: 600
 1625. Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 599
 1626. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest ...
  Wyświetleń: 595
 1627. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 593
 1628. Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 592
 1629. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzetu zakupionego w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów
  Wyświetleń: 592
 1630. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.
  Wyświetleń: 591
 1631. Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 590
 1632. Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wielkich Łąkach
  Wyświetleń: 587
 1633. Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
  Wyświetleń: 586
 1634. Uchwała Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 584
 1635. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star
  Wyświetleń: 583
 1636. Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16-12-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok
  Wyświetleń: 582
 1637. Uchwała Nr XLI/306/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-12-2013 w sprawie skargi na działalność Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 581
 1638. Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 581
 1639. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach
  Wyświetleń: 580
 1640. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 580
 1641. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźnicy Ligockiej i Myszowicach
  Wyświetleń: 579
 1642. Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 578
 1643. Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech
  Wyświetleń: 577
 1644. Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 577
 1645. Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 574
 1646. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 571
 1647. Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 571
 1648. Uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
  Wyświetleń: 571
 1649. Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 568
 1650. Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Korfantów w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 567
 1651. Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 567
 1652. Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 563
 1653. Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 562
 1654. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 558
 1655. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 558
 1656. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 553
 1657. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 550
 1658. Uchwała Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2018 - 2025
  Wyświetleń: 549
 1659. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2019 rok.
  Wyświetleń: 548
 1660. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 546
 1661. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 545
 1662. Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka
  Wyświetleń: 544
 1663. Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 543
 1664. Ogłoszenie o zamówieniu na reazlizację pn.: Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach
  Wyświetleń: 541
 1665. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 541
 1666. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez KOWR
  Wyświetleń: 541
 1667. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 538
 1668. Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie.
  Wyświetleń: 535
 1669. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek ...
  Wyświetleń: 534
 1670. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 532
 1671. Uchwała Nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 532
 1672. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie naklejek w celu oznakowania sprzętu zakupionego w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów”
  Wyświetleń: 531
 1673. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie skargi na Burmistrza Korfantowa
  Wyświetleń: 531
 1674. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 530
 1675. Ogłoszenie o wydanej decyzji środowiskowej dot. hodowli drobiu we Włostowej
  Wyświetleń: 530
 1676. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 530
 1677. Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 528
 1678. Lista osób zakwalifikowanych do przetargów na sprzedaż działek Nr 166/13 i 166/14 w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 525
 1679. Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 525
 1680. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku "
  Wyświetleń: 525
 1681. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 524
 1682. Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok
  Wyświetleń: 524
 1683. Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 522
 1684. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 518
 1685. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 517
 1686. Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 517
 1687. Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Przechodzie.
  Wyświetleń: 516
 1688. Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie.
  Wyświetleń: 514
 1689. Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 512
 1690. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 509
 1691. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 508
 1692. Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 506
 1693. Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
  Wyświetleń: 505
 1694. Konsultacje społeczne uchwały zmieniającej w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  Wyświetleń: 503
 1695. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 502
 1696. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 502
 1697. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi pocztowe realizowane na potrzeby Gminy Korfantów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 502
 1698. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przebudowy drogi w Puszynie
  Wyświetleń: 500
 1699. Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie - oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach.
  Wyświetleń: 499
 1700. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 497
 1701. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ...
  Wyświetleń: 496
 1702. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 495
 1703. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 493
 1704. Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 493
 1705. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 492
 1706. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 489
 1707. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 486
 1708. Uchwała Nr XV/148/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności i należności pieniężnych mających ...
  Wyświetleń: 482
 1709. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 480
 1710. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 479
 1711. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 478
 1712. Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok
  Wyświetleń: 478
 1713. Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2020 roku
  Wyświetleń: 474
 1714. Analizy
  Wyświetleń: 471
 1715. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza
  Wyświetleń: 470
 1716. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 464
 1717. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 464
 1718. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Korfantowie, Wielkich Łąkach, Przechodzie i Węży
  Wyświetleń: 461
 1719. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę 14 kompletów biesiadnych
  Wyświetleń: 459
 1720. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 05-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 456
 1721. Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu technicznego światłowodu oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru
  Wyświetleń: 456
 1722. Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
  Wyświetleń: 455
 1723. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna
  Wyświetleń: 451
 1724. Ogłoszenie o dodatkowym naborze na rachmistrza
  Wyświetleń: 450
 1725. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomosci we Włodarach
  Wyświetleń: 448
 1726. Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 447
 1727. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 446
 1728. Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych Gimnazjum w Korfantowie przekształconego w  Szkołę Podstawową nr 2 im. Czesława Niemena ...
  Wyświetleń: 445
 1729. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244
  Wyświetleń: 441
 1730. Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 441
 1731. Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2019 – 2030.
  Wyświetleń: 440
 1732. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 439
 1733. Uchwała Nr L/376/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.
  Wyświetleń: 437
 1734. Zapytanie ofertowe dot. projektu oraz realizacji inwestycji połączenia światłowodowego w kanalizacji technicznej Orange
  Wyświetleń: 437
 1735. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położownych w Korfantowie, Włostowej, Ścinawie Małej i Przydrożu Wielkim
  Wyświetleń: 434
 1736. Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla której Gmina ...
  Wyświetleń: 432
 1737. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.
  Wyświetleń: 430
 1738. Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w 2019 roku w wyższej wysokości dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dla ...
  Wyświetleń: 427
 1739. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.: "Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 426
 1740. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”
  Wyświetleń: 426
 1741. Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.
  Wyświetleń: 423
 1742. Uchwała Nr XLV/404/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego ...
  Wyświetleń: 422
 1743. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole ...
  Wyświetleń: 420
 1744. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 415
 1745. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 414
 1746. Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przechodzie
  Wyświetleń: 412
 1747. Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 411
 1748. Żłobek w Korfantowie
  Wyświetleń: 409
 1749. Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)
  Wyświetleń: 408
 1750. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie”
  Wyświetleń: 407
 1751. Uchwała Nr XV/145/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 405
 1752. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 404
 1753. Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie, dostawę i montaż elementów małej architektury
  Wyświetleń: 404
 1754. Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 404
 1755. Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Korfantów
  Wyświetleń: 403
 1756. Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie.
  Wyświetleń: 401
 1757. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 400
 1758. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży – byłe przedszkole
  Wyświetleń: 397
 1759. Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy – Stara Jamka”
  Wyświetleń: 397
 1760. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 396
 1761. Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 395
 1762. Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomosci w Węży (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 393
 1763. Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 393
 1764. Zaproszenie do złożenia oferty kredytowej
  Wyświetleń: 393
 1765. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 392
 1766. Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 391
 1767. Ogłoszenie o wyborze oferty wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach zadania „Słodka kraina”
  Wyświetleń: 390
 1768. Uchwała Nr XXXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 388
 1769. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.
  Wyświetleń: 387
 1770. Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Korfantowie
  Wyświetleń: 387
 1771. Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przydrożu Małym na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 386
 1772. Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 386
 1773. Informacja z otwarcia ofert na realizacja zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Korfantowie
  Wyświetleń: 385
 1774. Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 385
 1775. Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 385
 1776. Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice
  Wyświetleń: 384
 1777. Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 384
 1778. Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystaniez wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Wyświetleń: 383
 1779. Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Korfantów" na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji ...
  Wyświetleń: 383
 1780. Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 383
 1781. Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 383
 1782. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 382
 1783. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 382
 1784. Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.
  Wyświetleń: 382
 1785. Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie wchodzącej w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 382
 1786. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW WP
  Wyświetleń: 382
 1787. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Nyskiej
  Wyświetleń: 381
 1788. Uchwała Nr XV/154/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 381
 1789. Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 381
 1790. Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 380
 1791. Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
  Wyświetleń: 380
 1792. Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 380
 1793. Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Korfantów
  Wyświetleń: 378
 1794. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Korfantowie (okręg nr 5)
  Wyświetleń: 378
 1795. Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 376
 1796. Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 376
 1797. Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Korfantów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 376
 1798. Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 375
 1799. Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.
  Wyświetleń: 375
 1800. Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-11-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Przechodzie
  Wyświetleń: 374
 1801. Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 374
 1802. Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 373
 1803. Uchwała Nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 373
 1804. Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 373
 1805. Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej i ul. Jana Kilińskiego w Korfantowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 373
 1806. Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
  Wyświetleń: 372
 1807. Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów
  Wyświetleń: 372
 1808. Uchwała Nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ścinawie Małej.
  Wyświetleń: 371
 1809. Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 371
 1810. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Korfantowie
  Wyświetleń: 369
 1811. Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów
  Wyświetleń: 369
 1812. Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-07-2020 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ,,Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku".
  Wyświetleń: 369
 1813. Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Korfantówna lata 2017-2020
  Wyświetleń: 368
 1814. Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 368
 1815. Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym
  Wyświetleń: 368
 1816. Informacja z otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińskiej
  Wyświetleń: 367
 1817. Uchwała Nr L/374/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
  Wyświetleń: 367
 1818. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 367
 1819. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż bramy segmentowej
  Wyświetleń: 365
 1820. Uchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 364
 1821. Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 364
 1822. Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 363
 1823. Uchwała Nr XXXIX/291/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, ...
  Wyświetleń: 363
 1824. Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 362
 1825. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 362
 1826. Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik ...
  Wyświetleń: 360
 1827. Uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 360
 1828. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 360
 1829. Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 359
 1830. Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 359
 1831. Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze ...
  Wyświetleń: 358
 1832. Uchwała Nr XLV/401/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 358
 1833. Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 358
 1834. Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 358
 1835. Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Wyświetleń: 358
 1836. Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-03-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 358
 1837. Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Blok”.
  Wyświetleń: 358
 1838. Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 358
 1839. Uchwała Nr XLVII/354/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-06-2014 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 357
 1840. Uchwała Nr XL/299/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 356
 1841. Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia ...
  Wyświetleń: 356
 1842. Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 356
 1843. Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 356
 1844. Uchwała Nr XXXIX/295/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach ...
  Wyświetleń: 356
 1845. Uchwała Nr XLV/399/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 355
 1846. Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 354
 1847. Uchwała Nr XXXIX/290/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 354
 1848. Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wyświetleń: 353
 1849. Uchwała Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...
  Wyświetleń: 353
 1850. Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 352
 1851. Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 351
 1852. Uchwała Nr XLV/403/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech.
  Wyświetleń: 351
 1853. Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 351
 1854. Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 349
 1855. Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
  Wyświetleń: 349
 1856. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach
  Wyświetleń: 348
 1857. Uchwała Nr L/375/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Korfantowie
  Wyświetleń: 348
 1858. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 347
 1859. Uchwała Nr XV/147/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rączka”
  Wyświetleń: 347
 1860. Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 347
 1861. Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 347
 1862. Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnychw szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem rejestrującym.
  Wyświetleń: 347
 1863. Uchwała Nr XLV/339/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Korfantów
  Wyświetleń: 346
 1864. Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku
  Wyświetleń: 346
 1865. Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 346
 1866. Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 346
 1867. Uchwała Nr XL/300/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 345
 1868. Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-04-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska
  Wyświetleń: 345
 1869. Uchwała Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26-06-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za ...
  Wyświetleń: 345
 1870. Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku
  Wyświetleń: 345
 1871. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wiejskiej w m. Puszyna"
  Wyświetleń: 344
 1872. Uchwała Nr LI/382/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-10-2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 344
 1873. Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
  Wyświetleń: 344
 1874. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gryżowie
  Wyświetleń: 343
 1875. Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28-09-2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
  Wyświetleń: 342
 1876. Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-02-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 342
 1877. Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-09-2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok
  Wyświetleń: 342
 1878. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.
  Wyświetleń: 341
 1879. Uchwała Nr XLVIII/363/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 341
 1880. Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-07-2014 w nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów"
  Wyświetleń: 341
 1881. Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Korfantów oraz zasad jego użytkowania.
  Wyświetleń: 341
 1882. Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części gruntów wsi Puszyna.
  Wyświetleń: 341
 1883. Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”.
  Wyświetleń: 341
 1884. Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 01-12-2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiejw Korfantowie
  Wyświetleń: 340
 1885. Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-01-2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok
  Wyświetleń: 340
 1886. Uchwała Nr XXXV/300/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 339
 1887. Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za ...
  Wyświetleń: 339
 1888. Zaproszenie do złozenia ofert na wykonanie zadania p.n.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Korfantów w roku 2020"
  Wyświetleń: 338
 1889. Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok
  Wyświetleń: 337
 1890. Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, nie narusza ustaleń ...
  Wyświetleń: 337
 1891. Terminy składania wniosków, wypłat świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych w 2021
  Wyświetleń: 336
 1892. Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie ...
  Wyświetleń: 336
 1893. Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Puszyna na lata 2016 – 2025
  Wyświetleń: 336
 1894. Uchwała Nr XXXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 336
 1895. Uchwała Nr XL/297/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-11-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie
  Wyświetleń: 335
 1896. Uchwała Nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego
  Wyświetleń: 335
 1897. Uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-04-2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2014 roku
  Wyświetleń: 334
 1898. Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-04-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Korfantów na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 334
 1899. Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Wyświetleń: 334
 1900. Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok
  Wyświetleń: 334
 1901. Uchwała Nr L/372/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok
  Wyświetleń: 333
 1902. Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-01-2017 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie ...
  Wyświetleń: 333
 1903. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ścinawie Nyskiej i Korfantowie
  Wyświetleń: 332
 1904. Uchwała Nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 332
 1905. Uchwała Nr XXXVI/281/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-07-2013 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
  Wyświetleń: 332
 1906. Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomosci w Węży (byłe przedszkole)
  Wyświetleń: 331