Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"

PDFOdpowiedź zamawiającego na zapytania wykonawców.pdf (430,15KB)

szczegóły w poniższych plikach:

PDFOgłoszenie.pdf (599,14KB)
PDFZarządzenie.pdf (211,40KB)
PDFSIWZ.pdf (5,75MB)
Załączniki do SIWZ

DOCFormularz ofertowy- załącznik. nr 1 do SIWZ.doc (108,50KB) - UWAGA Zmiana formularza ofertowego w zakresie terminu realizacji zamówienia
DOCkarta gwarancyjna WZÓR.doc (56,50KB)
DOCLista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 8 do SIWZ.doc (84,50KB)
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 7 do SIWZ.doc (81,00KB)
DOCUmowa wzór.doc (262,00KB)
DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (88,50KB)
DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do likwidacji i upadłości - załącznik nr 6 do SIWZ.doc (82,50KB)
DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (82,00KB)
DOCWzór oświadczenia osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (82,50KB)
DOCWzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ......doc (92,00KB)
DOCWzór zobowiązania podmiotu trzeciego- załącznik nr 11 do SIWZ.doc (105,50KB)

PDFDokumentacja projektowa.pdf (1,14MB)

Załączniki do dokumentacji projektowej:

PDFRozwiązania projektowe zabudowy wtrysku na istniejącej sieci kanalizacji.pdf (2,13MB)
PDFCZEĘŚĆ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ ZATWIERDZONEJ POZWOLENIEM BUDOWLANYM STAROSTY NYSKIEGO.pdf (54,58MB)
PDFdecyzja starosta.pdf (878,50KB)
PDFCZĘŚĆ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ ZATWIERDZONEJ POZWOLENIEM BUDOWLANYM WOJEWODY OPOLSKIEGO.pdf (26,08MB)
PDFdecyzja wojewoda.pdf (866,87KB)
PDFPRZEDMIAR.pdf (178,62KB)
DOCUszczegółowienie niektórych pozycji przedmiarowych ULIANÓWKA.doc (45,00KB)
PDFSTWIOR Branża sanitarna_sieć kanalizacyjna Korfantów3.pdf (153,02KB)
PDFSTWIOR z podpisem projektanta.pdf (165,74KB)
PDFInformacje dot. BIOZ.pdf (61,17KB)
PDFSchemat zagospodarowania prepompowni.pdf (115,99KB)