Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.

Szczegóły w poniższych plikach:

PDFZarządzenie.pdf (216,33KB)

PDFOgłoszenie.pdf (649,49KB)

PDFSIWZ.pdf (6,70MB) UWAGA zmiana SIWZ (szczegóły na dole strony)

Załączniki do SIWZ:

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (117,00KB)
DOCLista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 8 do SIWZ.doc (94,50KB)
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 7 do SIWZ.doc (91,50KB)
DOCXUmowa WZÓR.docx (115,35KB)
DOCkarta gwarancyjna WZÓR.doc (59,50KB)
DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (99,00KB)
DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do likwidacji i upadłości - załącznik nr 6 do SIWZ.doc (92,00KB)
DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (92,00KB)
DOCWzór oświadczenia osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (92,00KB)
DOCWzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ......doc (104,50KB) - UWAGA - zmiana załącznika
DOCWzór zobowiązania podmiotu trzeciego- załącznik nr 11 do SIWZ.doc (115,50KB)
 

PDFDokumentacja projektowa.pdf (1,97MB)
Załączniki do dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacja dotycząca kotłowni:
PDFOpis_techniczny kotłowni.pdf (162,51KB)
PDFMetryka projektu-kotłownia str z podpisem.pdf (41,24KB)
PDFOświadczenie kotłownia, str z podpisem.pdf (27,21KB)
PDFDecyzja pozwolenie na budowę.pdf (524,27KB)
PDFKorfantów kotłownia Schemat.pdf (38,61KB)
PDFMapa_Korfantów.pdf (960,90KB)
PDFOpinia kominiarska.pdf (487,61KB)
PDFRzut kotłowni z uwzględnieniem zmain.pdf (816,12KB)
PDFSchemat z informacjami dodatkowymi.pdf (93,66KB)
PDFWarunki przyłączenia do sieci gazowej.pdf (746,33KB)
PDFSpecyfikacja_Kotł_Gazowa.pdf (315,67KB)
PDFSTWIOR kotłownia, str z podpisem.pdf (23,08KB)
PDFPRZEDMIAR ROBÓT- KOTŁOWNIA.pdf (177,34KB) - UWAGA - zmiana w przedmiarze robót - szczegóły w odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz w Zarządzeniu w sprawie modyfikacji SIWZ
PDFuszczegolowienie.pdf (288,58KB)

Dokumentacja zdjęciowa:
JPEGKotłownia.jpeg (181,57KB)
JPEGkotłownia..jpeg (173,15KB)
JPEGokna planowane do wymiany.jpeg (170,11KB)
 

2. Dokumentacja dotycząca instalacji C.O.

PDFOpis techniczny.pdf (131,82KB)
PDFMetryka projektu-onstalacje, str. z podpisem.pdf (36,70KB)
PDFOświadczenie instalacja, str z podpisem.pdf (24,35KB)
PDFObliczenia strat ciepła budynku.pdf (438,03KB)
PDFInformacja dot. BiOZ.pdf (108,72KB)
PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf (127,89KB)
PDFPRZEDMIAR ROBÓT - Instalacja c.o. w budynku UM.pdf (108,72KB)
PDFRozwinięcie c.o..pdf (743,03KB)
PDFRzut parteru_c.o.pdf (153,59KB)
PDFRzut piętra I_c.o.pdf (152,11KB)
PDFRzut piętra II_c.o.pdf (148,93KB)
PDFRzut piwnicy_c.o.pdf (155,22KB)
PDFSpecyfikacja techniczna wymiany instalacji c.o. w budynku Ur.pdf (83,16KB)
PDFSTWIOR instalacje, str z podpisem.pdf (54,63KB)

UWAGA
Zmiana w przedmiarze robót - kotłownia.
Szczegóły w poniższych plikach:

PDFOdpowiedź na pytania Wykonawców.pdf (104,56KB)
PDFZarządzenie w sprawie modyfikacji SIWZ.pdf (131,69KB)
DOC.Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ..... ZMIENIONY.doc (103,00KB)