Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020

                                                                                  Korfantów, 9 października 2015r.

Burmistrz Korfantowa

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-spolecznego

 

 1. Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie 21.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj spotkania

Grupa odbiorców

21.10.2015

godz. 9:45-11:15

Spotkanie konsultacyjne

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

21.10.2015

godz. 15:45-17:15

Spotkanie konsultacyjne

Mieszkańcy

20.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu z konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 25.11.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie. 

 

 1. Adresaci konsultacji
 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:
  1.  udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia
  2. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą Platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Formy konsultacji
 1. Ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)
 2. Pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)
 3. On-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Miejsce konsultacji
 1. Spotkania konsultacyjne: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Rynek 10, 48-317 Korfantów
 2. Konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT, kontakt: info@eu-consult.pl