Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju OFPN 2020

                                                                                              Korfantów, 9 października 2015r.

Burmistrz Korfantowa

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

 

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są pod linkiem: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-dokumentu-strategii-rozwoju-of-pn2020-3  

 

 1. Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie 19.10.2015 – 20.11.2015, zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin

Rodzaj spotkania

Grupa odbiorców

21.10.2015

godz. 8:00-9:30

Spotkanie konsultacyjne

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

21.10.2015

godz. 14:00-15:30

Spotkanie konsultacyjne

Mieszkańcy

19.10.2015 – 20.11.2015

Konsultacje on-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu z konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 25.11.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.  

 

 1. Adresaci konsultacji
 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rozwoju OF PN2020” mogą składać wszyscy interesariusze a w szczególności: mieszkańcy,  lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:
  1.  udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia oraz elektroniczna rejestracja na spotkania pod adresem www.ofpn2020.pl
  2. udział w konsultacjach społecznych on-line, za pomocą Platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Formy konsultacji
 1. Ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)
 2. Pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)
 3. On-line za pomocą platformy www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Miejsce konsultacji
 1. Spotkania konsultacyjne: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul.Rynek 10, 48-317 Korfantów
 2. Konsultacje on-line: www.cyfrowademokracja.pl

 

 1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Jednostką odpowiedzialną jest konsorcjum firm ResPublic & Instytut Badawczy IPC & EU-CONSULT

kontakt: Martyna Sztajerwald

e-mail:

tel. +48 22 630 98 34