Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XLII/390/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-05-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Data modyfikacji: 27-06-2022 12:28
 2. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zdania pn.: Zakup i dostawa 193 zestawów akcesoriów komputerowych (torby na laptopa oraz słuchawek z mikrofonem) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  Data modyfikacji: 27-06-2022 12:21
 3. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Korfantowie (Plac Wolności 1A)
  Data modyfikacji: 27-06-2022 11:47
 4. Uchwała Nr XLIII/399/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:14
 5. Uchwała Nr XLIII/398/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:12
 6. Uchwała Nr XLIII/397/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:10
 7. Uchwała Nr XLIII/396/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2021 rok
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:09
 8. Uchwała Nr XLIII/395/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2021 rok
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:08
 9. Uchwała Nr XLIII/394/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:07
 10. Uchwała Nr XLIII/393/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22-06-2022 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Korfantowa za 2021 rok
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:06