Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XXXV/349/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:12
 2. Uchwała Nr XXXV/348/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:12
 3. Uchwała Nr XXXV/347/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:12
 4. Uchwała Nr XXXV/346/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korfantów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:11
 5. Uchwała Nr XXXV/345/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:10
 6. Uchwała Nr XXXV/344/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:09
 7. Uchwała Nr XXXV/343/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Włodary na lata 2021-2030.
  Data utworzenia: 03-12-2021 14:09
 8. Uchwała Nr XXXV/342/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Borek na lata 2021-2035.
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:08
 9. Uchwała Nr XXXV/341/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:08
 10. Uchwała Nr XXXV/340/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-11-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2022 rok.
  Data modyfikacji: 03-12-2021 14:07