Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.
  Data modyfikacji: 28-07-2021 15:28
 2. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2021
  Data modyfikacji: 23-07-2021 13:47
 3. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości we Włodarach, Węży i Puszynie
  Data modyfikacji: 22-07-2021 15:20
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia pn.:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piechocice
  Data utworzenia: 14-07-2021 14:44
 5. Ogłoszenie o zamowieniau na realizację zdania pn.: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary
  Data modyfikacji: 14-07-2021 13:33
 6. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.
  Data modyfikacji: 14-07-2021 09:49
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu
  Data modyfikacji: 13-07-2021 14:19
 8. Uchwała Nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieliw szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Data modyfikacji: 13-07-2021 12:11
 9. Uchwała Nr XXXI/313/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów
  Data modyfikacji: 13-07-2021 12:11
 10. Uchwała Nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów.
  Data modyfikacji: 13-07-2021 12:10