Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  Data modyfikacji: 02-03-2021 15:08
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Data modyfikacji: 02-03-2021 15:06
 3. Obowiązek sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy chlewni w Piechocicach
  Data modyfikacji: 02-03-2021 14:58
 4. Wykazy nieruchomości do dzierżawy i zbycia - rok 2021
  Data modyfikacji: 02-03-2021 14:20
 5. Interpelacje z 2021 roku
  Data modyfikacji: 25-02-2021 12:40
 6. Uchwała Nr XXVII/274/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
  Data modyfikacji: 25-02-2021 12:38
 7. Uchwała Nr XXVII/273/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok
  Data modyfikacji: 25-02-2021 12:36
 8. Uchwała Nr XXVII/272/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-02-2021 w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów.
  Data modyfikacji: 25-02-2021 12:35
 9. Uchwała Nr XXVII/271/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Data modyfikacji: 25-02-2021 12:34
 10. Uchwała Nr XXVII/270/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok
  Data modyfikacji: 25-02-2021 12:33