Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
  Data modyfikacji: 04-06-2020 15:00
 2. Uchwała Nr XIX/188/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 uchylająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie.
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:28
 3. Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Korfantów.
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:27
 4. Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:26
 5. Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:26
 6. Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Lipowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:25
 7. Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:22
 8. Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze ...
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:21
 9. Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech.
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:21
 10. Uchwała Nr XIX/180/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok
  Data modyfikacji: 04-06-2020 14:20
Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  01-07-2003 15:02
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  21-10-2013 08:33
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 98467
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl