Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Rynek 10

48-317 Korfantów

TELEFON (77) 43 43 865, (77) 43 43 866, fax (77) 4 319 096 

adres e-mail:  moksir@poczta.onet.pl

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.moksirkorfantow.naszgok.pl/  oraz w BIP http://www.moksirkorfantow.naszgok.pl/bip/ prowadzonych przez ośrodek kultury.

 

 

Nr KFiR. 271.1.2012

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP I, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy LONGMAN International Language School Centrum Języków z siedzibą ul. Ozimska 57, 46-368 Opole, z ceną brutto za realizację zadania w kwocie 98.393,85 zł.

                                                                                                             DYREKTOR MGOKSiR Korfantów

                                                                                                                     /-/ Stanisław Szkolny


Nr KFiR. 271.2.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP II, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PPHU PROSTAR Barbara Karoń, ul. Starołęcka 44A, 61-361 Poznań z kwotą brutto za realizację zamówienia 82.102,50 zł.

Szczegóły w poniższym pliku:

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.pdf (174,75KB)


 

 
Nr KFiR. 271.3.2012

Miejsko Gminny Ośrodek  Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP III.

Szczegóły w poniższym pliku:

PDFZarządzenie o unieważnieniu postępowania.pdf (66,49KB) 


 

Nr KFiR. 271.4.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP III, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PUH TOMEX - PARKIET, Kostrzyna 3, 42-140 Panki, z kwotą brutto za realizację zamówienia  17.812,81 zł.

Szczegóły w poniższym pliku:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.pdf (389,61KB)
 

Nr KFiR. 271.5.2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP IV gdyż w prowadzonym postepowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dyrektor MGOKSiR

/-/ Stanisław Szkolny 

 

Nr KFiR. 271.6.2012


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP IV, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PHUP FENCOM, ul. Mariacka 1c/1, 48-304 Nysa, z kwotą brutto za realizację zamówienia 13.717,34 zł.

Szczegóły w poniższym pliku:

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.doc (280,50KB)
 
 

Nr KFiR. 271.7.2012


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej w ramach realizacji projektu Nasza świetlica - miejscem integracji mieszkańców Kuźnicy Ligockiej do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy PBU DACHBUD ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce, z kwotą brutto za realizację zamówienia  34.084,60 zł.

Szczegóły w poniższym pliku:
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.pdf (389,53KB)


 

 Nr KFiR. 271.8.2012


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie ogłasza ogłasza że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP V, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy RAGTIME PHU Anna Lasek, ul. 1 Maja 10 of,
45-068 Opole z ceną brutto za realizację zamówienia w kwocie 15.067,50 zł.
 

Szczegóły w poniższym pliku:
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - uszczegółowienie.pdf (389,10KB)
 

RTFTreść statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. (16,80KB)

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (266,50KB)

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (254,50KB)

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji lub ogłoszenia upadłości - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (246,00KB)

TIFSchemat pom. sali widowiskowej - załącznik nr 7 do SIWZ.tif (1,52MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (122,98KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (283,61KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (286,49KB)

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (271,00KB)

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (254,50KB)

DOCWzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ.doc (254,00KB)

DOCWzór oświadczenia osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 7 do SIWZ.doc (246,50KB)

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 6 do SIWZ.doc (247,00KB)

PDFDokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ.pdf (207,18KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (121,70KB)

PDF1.Str_1_metr.pdf (104,82KB)

PDF2.Opis_inst_wentyl.pdf (230,65KB)

PDF3.Ogólna charakterystyka robót.pdf (35,09KB)

PDF4.Oświadcz_projektantów.pdf (38,78KB)

PDF5.OBL. WENTYLACJI.pdf (40,37KB)

PDF6.Zest_mat_Korf_wersja 1.pdf (25,82KB)

PDF7.Zest_mat_Korf_wersja 2.pdf (24,25KB)

PDFProtokoł zdawczo-odbiorczy.pdf (47,14KB)

PDFRys_01`w.m..pdf (398,17KB)

PDFRys_01w.m..pdf (418,78KB)

PDFRys_02`w.m..pdf (144,77KB)

PDFRys_02w.m..pdf (141,43KB)

PDFRys_03`w.m..pdf (151,89KB)

PDFRys_03w.m..pdf (115,41KB)

PDFRys_04w.m..pdf (126,60KB)

PDFRys_05w.m..pdf (117,31KB)

PDFRys_06`w.m..pdf (126,80KB)

PDFRys_06w.m..pdf (111,20KB)

PDFRys_07`w.m..pdf (124,61KB)

PDFRys_07w.m..pdf (101,99KB)

PDFRys_08w.m..pdf (168,66KB)

PDFRys_09w.m..pdf (221,79KB)

PDFRys_10w.m..pdf (116,65KB)

PDFSPS-DUO-2(50)-4000-250.pdf (42,64KB)

PDFWR_543A.12.05.24_specyfikacja techniczna.pdf (259,46KB)

JPEGSchemat pom. sali widowiskowej.jpeg (469,55KB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (207,58KB)

DOCWzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.doc (280,50KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (274,09KB)

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (270,50KB)

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (254,50KB)

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (246,50KB)

JPEGSchemat pom. sali widowiskowej - załącznik nr 7 do SIWZ.jpeg (469,55KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (117,85KB)

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf (1,42MB)

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy II.pdf (804,23KB)

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy.pdf (382,01KB)

PDFZarządzenie w sprawie zmiany treści SIWZ.pdf (85,01KB)

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy.pdf (198,10KB)

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (551,50KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (274,08KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (115,99KB)

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (270,50KB)

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (254,50KB)

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (246,50KB)

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf (1,42MB)

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (269,00KB)

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (246,50KB)

JPEGSchemat pom. sali widowiskowej - załącznik nr 6 do SIWZ.jpeg (523,11KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (269,71KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (115,43KB)

BMPZestawienie stolarki drzwiowej - Załącznik nr 6 do SIWZ.bmp (1,60MB)

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy II.pdf (194,53KB)

DOCWzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.doc (370,00KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (162,30KB)

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (269,50KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (456,56KB)

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (246,50KB)

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (247,00KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (173,86KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (456,56KB)

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (271,00KB)

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (254,50KB)

DOCWzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 4 do SIWZ.doc (254,50KB)

DOCWzór oświadczenia osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 6 do SIWZ.doc (247,50KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 7 do SIWZ.doc (246,00KB)

PDFWzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (351,22KB)

PDFDokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ.pdf (386,52KB)

JPEGBudynek świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej.jpeg (92,62KB)

JPEGSzkic sytuacyjny.jpeg (339,36KB)

PDFRzut konstrukcji dachu.pdf (619,13KB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (445,83KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (472,40KB)

DOCWzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (281,50KB)

DOCFormularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ.doc (266,50KB)

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (247,00KB)

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (254,50KB)

DOCWzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (246,50KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (246,00KB)

PDFWzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf (317,48KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (456,51KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (174,46KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf (129,46KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf (118,80KB)

DOCWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (247,00KB)