Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz środków trwałych - jednostki oświatowe część I

           WYKAZ ŚRODKÓW  TRWAŁYCH - JEDNOSTKI OŚWIATOWE
                    Stan na dzień 2005.01.11
                                                    Strona    1
============================================================== 
| Lp. |             Nazwa             |  Miejce użytkowania  |  
|=====|===============================|======================| 
|    1| BOISKO SZKOŁY                 | WŁODARY              |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|    2| BOISKO SZKOŁY                 | KORFANTÓW            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|    3| BUDUNEK GOSPODARCZY -SALA     | WŁODARY              |  
|     | GIMNASTYCZNA                  |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|    4| BUDUNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | NIESIEBĘDOWICE       |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|    5| BUDYNEK DN WĘŻA               | WĘŻA                 |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|    6| BUDYNEK GOSPODARCZY           | ŚCINAWA NYSKA        |  
|     | PRZEDSZKOLA                   |                      |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|    7| BUDYNEK GOSPODARCZY           | PRZECHÓD             |  
|     | PRZEDSZKOLA                   |                      |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|    8| BUDYNEK GOSPODARCZY           | WĘŻA                 |  
|     | PRZEDSZKOLA                   |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|    9| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | RZYMKOWICE           |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   10| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | STARA JAMKA          |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   11| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | WŁOSTOWA             |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   12| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | KUŻNICA LIGOCKA      |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   13| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | JAGIELNICA           |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   14| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | KUŻNICA LIGOCKA      |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   15| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | PRZECHÓD             |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   16| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | PRZYDROŻE MAŁE       |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   17| BUDYNEK GOSPODARCZY SZKOŁY    | PUSZYNA              |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   18| BUDYNEK MIESZKALNY-DN         | PRZECHÓD             |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   19| BUDYNEK MIESZKALNY-DN         | RZYMKOWICE           |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   20| BUDYNEK MIESZKALNY-DN         | PUSZYNA              |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   21| BUDYNEK MIESZKALNY-DN         | PRZYDROŻE MAŁE       |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   22| BUDYNEK PP RZYMKOWICE         | RZYMKOWICE           |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   23| BUDYNEK PRZEDSZKOLA           | ŚCINAWA NYSKA        |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   24| BUDYNEK PRZEDSZKOLA           | WĘŻA                 |  
============================================================== 
                                                                                              
                                                    Strona    2
============================================================== 
| Lp. |             Nazwa             |  Miejce użytkowania  |  
|=====|===============================|======================| 
|   25| BUDYNEK PRZEDSZKOLA           | WŁODARY              |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   26| BUDYNEK PRZEDSZKOLA           | RZYMKOWICE           |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   27| BUDYNEK PRZEDSZKOLA           | PRZECHÓD             |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   28| BUDYNEK PRZEDSZKOLA           | KORFANTÓW            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   29| BUDYNEK SZKOŁY                | KUŻNICA LIGOCKA      |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   30| BUDYNEK SZKOŁY                | KUŻNICA LIGOCKA      |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   31| BUDYNEK SZKOŁY                | PRZYDROŻE MAŁE       |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   32| BUDYNEK SZKOŁY                | JAGIELNICA           |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   33| BUDYNEK SZKOŁY                | NIESIEBĘDOWICE       |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   34| BUDYNEK SZKOŁY                | PUSZYNA              |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   35| BUDYNEK SZKOŁY                | STARA JAMKA          |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   36| BUDYNEK SZKOŁY                | KORFANTÓW            |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   37| BUDYNEK SZKOŁY                | ŚCINAWA MAŁA         |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   38| BUDYNEK SZKOŁY                |                      |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   39| BUDYNEK SZKOŁY                | RZYMKOWICE           |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   40| BUDYNEK SZKOŁY                | WŁODARY              |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   41| BUDYNEK SZKOŁY                | GRYŻÓW               |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   42| BUDYNEK SZKOŁY                | WĘŻA                 |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   43| BUDYNEK SZKOŁY                | PUSZYNA              |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   44| BUDYNEK SZKOŁY-SZATNIA        | KORFANTÓW            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   45| DZIAŁKA NR 1154/4 POW.0.0671  | RZYMKOWICE           |  
|     | RZYMKOWICE                    |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   46| DZIAŁKA NR 13 KUŻNICA         | KUŻNICA LIGOCKA      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   47| DZIAŁKA NR 229/6 GRYŻOW       | GRYŻÓW               |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   48| DZIAŁKA NR 229/7 POW.0.0060   | GRYŻÓW               |  
|     | GRYŻÓW                        |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   49| DZIAŁKA NR 229/8 POW.0.0205   | GRYŻÓW               |  
|     | GRYŻÓW                        |                      |  
|============================================================| 
============================================================== 
                                                                                              
                                                    Strona    3
============================================================== 
| Lp. |             Nazwa             |  Miejce użytkowania  |  
|=====|===============================|======================| 
|   50| DZIAŁKA NR 419 SP WŁOSTOWA    | WŁOSTOWA             |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   51| DZIAŁKA NR 419/1 WŁOSTOWA     | WŁOSTOWA             |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   52| DZIAŁKA NR 594/4 POW.0.0865   | STARA JAMKA          |  
|     | STARA JAMKA                   |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   53| DZIAŁKA NR.594/6              | STARA JAMKA          |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   54| DZIAŁKA NR.594/7POW.0.1040    | STARA JAMKA          |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   55| DZIAŁKA NR.594/8 POW.1.4605   | STARA JAMKA          |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   56| GRUNTY DN WĘŻA                |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   57| GRUNTY JEGIELNICA DN          | JAGIELNICA           |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   58| GRUNTY MYSZOWICE DZ.NR 10/1   | MYSZOWICE            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   59| GRUNTY PLEŚNICA               | PLEŚNICA 27          |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   60| GRUNTY PP KORFANTÓW           | KORFANTÓW            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   61| GRUNTY PP KUŻNICA SZKOŁA      | KUŻNICA LIGOCKA      |  
|     | RZYMKOWICE                    |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   62| GRUNTY PP RZYMKOWICE          | RZYMKOWICE           |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   63| GRUNTY PP RZYMKOWICE          | RZYMKOWICE           |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   64| GRUNTY PP ŚCINAWA             | ŚCINAWA NYSKA        |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   65| GRUNTY PP WĘŻA                | WĘŻA                 |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   66| GRUNTY PP WŁODARY             | WŁODARY              |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   67| GRUNTY PRZECHÓD               | PRZECHÓD             |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   68| GRUNTY RYNARCICE              | RYNARCICE            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   69| GRUNTY SP KORFANTÓW           | KORFANTÓW            |  
|-----+-------------------------------+----------------------| 
|   70| GRUNTY SP KORFANTÓW           | KORFANTÓW            |  
============================================================== 
                                                                                              
                                                    Strona    4
============================================================== 
| Lp. |             Nazwa             |  Miejce użytkowania  |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   71| GRUNTY SP RZYMKOWICE          | RZMKOWICE            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   72| GRUNTY SP WĘŻA DEP.           | WĘŻA                 |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   73| GRUNTY SZKOŁA  ŚCINAWA        | ŚCINAWA MAŁA         |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   74| GRUNTY SZKOŁA GRYŻOW          | GRYŻÓW               |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   75| GRUNTY SZKOŁA GRYŻÓW DN       | GRYŻÓW               |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   76| GRUNTY SZKOŁA KORFANTÓW       | KORFANTÓW            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   77| GRUNTY SZKOŁA KORFANTÓW DEP   | KORFANTÓW            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   78| GRUNTY SZKOŁA KUŻNICA DEP     | KUŻNICA LIGOCKA      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   79| GRUNTY SZKOŁA KUŻNICA LIGOCKA | KUŻNICA LIGOCKA      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   80| GRUNTY SZKOŁA NIESIEBĘDOWICE  | NIESIEBĘDOWICE       |  
|     | DN                            |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   81| GRUNTY SZKOŁA PRZECHÓD        | PRZECHÓD             |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   82| GRUNTY SZKOŁA PRZECHÓD DEP    | PRZECHÓD             |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   83| GRUNTY SZKOŁA PRZYDROŻ MAŁE   | PRZYDROŻE MAŁE       |  
|     | DEP                           |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   84| GRUNTY SZKOŁA PRZYDROŻE MAŁE  | PRZYDROŻE MAŁE       |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   85| GRUNTY SZKOŁA PUSZYNA-KOR     | PUSZYNA              |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   86| GRUNTY SZKOŁA RYNARCICE-DEP   | RYNARCICE            |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   87| GRUNTY SZKOŁA RZYMKOWICE-DEP  | RZYMKOWICE           |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   88| GRUNTY SZKOŁA STARA JAMKA     | STARA JAMKA          |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   89| GRUNTY SZKOŁA ŚCINAWA         | ŚCINAWA MAŁA         |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   90| GRUNTY SZKOŁA WŁODARY         | WŁODARY              |  
============================================================== 
                                                                                              
                                                    Strona    5
============================================================== 
| Lp. |             Nazwa             |  Miejce użytkowania  |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   91| GRUNTY SZKOŁA WŁODARY DEP     | WŁODARY              |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   92| GRUNTY SZKOŁA WŁOSTOWA DEP    | WŁOSTOWA             |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   93| GRUNTY ŚCINAWA DN-DEP         | ŚCINAWA NYSKA        |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   94| KOCIOŁ DN WĘŻA                | WĘŻA                 |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   95| KOCIOŁ DN-WĘŻA                |                      |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   96| KOCIOŁ PP ŚCINAWA             | ŚCINAWA NYSKA        |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   97| KOCIOŁ PP WĘŻA                | WĘŻA                 |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   98| KOMPUTER ARISTO GIM.KORF.     | ŚCINAWA MAŁA         |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|   99| KOMPUTER KPL-RZYMKOWICE       | RZYMKOWICE           |  
|============================================================| 
|============================================================| 
|  100| KOMPUTER SP WŁODARY           | WŁODARY              |  
|============================================================|