Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.

 

OBOWIĄZUJĄCE PLANY

 

L.p. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów uchwalony Uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 13 z dnia 1 marca 2004 r. poz. 239

 

UWAGA:

A. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów uchwalonego Uchwałą Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647 dla:

 1. terenów zabudowy usługowo – mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3-Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
 2. terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego – wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

Patrz punkt II.

 

B. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. poz. 530 dla:

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowany po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od  północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2.  wsi Włodary -  usytuowany po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.

Patrz punkt III.

 

C. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576.

Patrz punkt IV.

 

D. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577.

Patrz punkt V.

 

E. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów uchwalonego Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 3566 dla:

 1. miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827.

Patrz punkt VI.

 

F. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Węża uchwalonego Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. poz. 1313

Patrz punkt VII.

 

G. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Piechocice uchwalonego Uchwałą Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2020 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. poz. 657.

Patrz punkt VIII.

 

H. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice uchwalonego Uchwałą Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 września 2020 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 października 2020 r. poz. 2725.

Patrz punkt IX.

 

I. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/294/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Patrz punkt X.

 


mapa.jpeg

Załączniki do uchwały - mapy w skali 1:5 000:

PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 1-10.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 11-20.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 21-30.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 31-40.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 41-50.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 51-60.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 61-70.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 71-80.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 81-90.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 91-100.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 101-110.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 111-120.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 121-130.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 131-140.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 141-150.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 151-160.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 161-170.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 171-180.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 181-190.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 191-200.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 201-210.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 211-220.pdf

 

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 1-20.

DOCMapa wysokościowa - arkusze 41-63.

DOCMapa wysokościowa - arkusze 1-20.

DOCMapa wysokościowa - arkusze 21-40.

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 21-41.

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 42-63.

JPEGPodział mapy na arkusze.

PDFUzasadnienie.pdfPozostałe załączniki (mapy w skali 1:10 000) do wglądu w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 6.

 

II.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów wraz z załącznikami 1-4 uchwalony Uchwałą nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie dnia 28 marca 2012 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 7 maja 2012 r. pod pozycją 647

dla:

1) terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
2) terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego-wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalonego uchwałą nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004r., opublikowany Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 13, poz. 239 z dnia 01 marca 2004 roku;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja, Powstańców Śl. Fredry, Mickiewicza i Słowackiego w Korfantowie uchwalonego uchwała nr XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2000r., opublikowany w Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 34, poz. 178 z dnia 31 maja 2000 roku.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

III.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice uchwalony, Uchwałą Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia z 17 lutego 2017 r. poz. 530 dla:

 

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowany po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od  północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2.  wsi Włodary -  usytuowany po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.

 

IV.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 13 pkt 2 lit. a;
 • § 39 ust. 2 pkt. 3;
 • § 38 ust. 2 pkt. 4;
 • § 39 ust. 2 pkt 4.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.43.2018.MK RN w cz. zm. mpzp Gryżów, gm. Korfantów.(2081446_2370870).pdf

 

V.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 18 pkt 4 lit. a;
 • § 19 pkt 3;
 • § 25 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 4;
 • § 49 ust. 2 pkt 3;
 • § 50 ust. 2 pkt 5.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.44.2018.MK RN w cz. zm. mpzpWłodary, gm. Korfantów.(2080832_2370805).pdf

 

VI.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827, uchwalony Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 3566.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 7 ust. 2 pkt 8 w zakresie słowa „turystyki”;
 • § 8 pkt 5 w całości;
 • § 13 pkt 3 w całości;
 • § 16 w całości;
 • § 18 ust. 1 pkt 10 w całości;
 • § 18 ust. 2 pkt 11 w całości;
 • § 18 ust. 3 pkt 15 w całości;
 • § 18 ust. 4 pkt 3 w całości;
 • § 18 ust. 4 pkt 8 w całości;
 • § 18 ust. 6 pkt 5 w całości.

 

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. do Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827:

PDFIN.I.743.91.2018.MW RN w części, mpzp Korfantów, uchwała nr II 8 2018 RM w Korfantowie.(2382981_2724342).pdf

 

VII.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża, uchwalony Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia z 8 kwietnia 2019 r. poz. 1313 dla:

obszaru ograniczonego od południa powiatową drogą publiczną DP 1025 O, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi, od północy drogami rolnymi i powiatową drogą publiczną DP 1531 O oraz od wschodu drogami rolnymi i granicami geodezyjnymi nieruchomości.

 

VIII.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice, uchwalony Uchwałą Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. poz. 657.

 

IX.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice, uchwalony Uchwałą Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 września 2020 r.opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 października 2020 r. poz. 2725.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 2 pkt 3 w zakresie słów "silos wieżowy, zbiornik nadziemny, komora";
 • § 17 pkt 2 lit. b w zakresie słów "nietworzących zabudowy";
 • § 17 pkt 2 lit. c w zakresie słów "z zachowaniem przepisów odrębnych";
 • § 18 pkt 3 lit. c w zakresie słów "w odniesieniu do powierzchni terenu R2";
 • § 19 pkt 2;
 • przywracam brzmienie zapisu § 20 pkt 2 lit. d "tereny położone w pasie technologicznym linii 110 kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10 pkt 3 oraz przepisami szczegółowymi";
 • przywracam brzmienie zapisu § 21 pkt 2 lit. d "tereny położone w pasie technologicznym linii 110 kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10 pkt 3 oraz przepisami szczegółowymi".

 

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. do Uchwały Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice:

PDFIN.I.743.66.2020.KM RN Korfantów.pdf

 

X.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, uchwalony Uchwałą Nr XXIX/294/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 kwietnia 2021 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2021 r. poz. 1263.

Załącznik nr 1 do uchwały:
TIFMPZP Rączka Korfantów_28.04.2021 (2).tif

PDFKorfantów_Rączka_Podsumowanie SOOŚ.pdf
PDFKorfantów_Rączka_Uzasadnienie SOOŚ.pdf

XI.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna, uchwalony Uchwałą Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2021 r.

Załączniki do uchwały:
TIFMPZP Puszyna 1.tif
TIFMPZP Puszyna 2.tif

 

JPEGMPZP Puszyna LEGENDA.jpeg

XII. Plan zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego.

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gracjan Kurzeja
Data wytworzenia: 2012-05-11