Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.

 

OBOWIĄZUJĄCE PLANY

 

L.p. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów uchwalony Uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 13 z dnia 1 marca 2004 r. poz. 239

 

UWAGA:

A. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów uchwalonego Uchwałą Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647 dla:

 1. terenów zabudowy usługowo – mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3-Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
 2. terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego – wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

Patrz punkt II.

 

B. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. poz. 530 dla:

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowany po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od  północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2.  wsi Włodary -  usytuowany po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.

Patrz punkt III.

 

C. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576.

Patrz punkt IV.

 

D. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577.

Patrz punkt V.

 

E. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów uchwalonego Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 3566 dla:

 1. miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827.

Patrz punkt VI.

 

F. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Węża uchwalonego Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. poz. 1313

Patrz punkt VII.

 

G. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Piechocice uchwalonego Uchwałą Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2020 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. poz. 657.

Patrz punkt VIII.

 

H. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice uchwalonego Uchwałą Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 września 2020 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 października 2020 r. poz. 2725.

Patrz punkt IX.

 

I. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/294/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 kwietnia 2021 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2022 r., poz. 1263.

Patrz punkt X.

 

J. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna uchwalonego Uchwałą Nr XLII/391/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2022 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r., poz. 1571.

Patrz punkt XIII.

 

K. Tracą moc ustalenia ww. planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów  uchwalonego Uchwałą Nr XLII/392/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2022 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r., poz. 1572.

Patrz punkt XIV.

 


mapa.jpeg

Załączniki do uchwały - mapy w skali 1:5 000:

PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 1-10.pdf (4,24MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 11-20.pdf (4,39MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 21-30.pdf (3,60MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 31-40.pdf (1,79MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 41-50.pdf (2,36MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 51-60.pdf (3,16MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 61-70.pdf (3,39MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 71-80.pdf (1,55MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 81-90.pdf (2,30MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 91-100.pdf (1,71MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 101-110.pdf (1,51MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 111-120.pdf (2,05MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 121-130.pdf (1,41MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 131-140.pdf (1,13MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 141-150.pdf (1,91MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 151-160.pdf (2,01MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 161-170.pdf (2,31MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 171-180.pdf (1,55MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 181-190.pdf (1,37MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 191-200.pdf (1,45MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 201-210.pdf (1,81MB)
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 211-220.pdf (1,02MB)

 

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 1-20. (1,58MB)

DOCMapa wysokościowa - arkusze 41-63. (2,78MB)

DOCMapa wysokościowa - arkusze 1-20. (2,44MB)

DOCMapa wysokościowa - arkusze 21-40. (2,46MB)

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 21-41. (2,40MB)

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 42-63. (1,75MB)

JPEGPodział mapy na arkusze. (30,28KB)

PDFUzasadnienie.pdf (3,32MB)Pozostałe załączniki (mapy w skali 1:10 000) do wglądu w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 6.

 

II.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów wraz z załącznikami 1-4 uchwalony Uchwałą nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie dnia 28 marca 2012 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 7 maja 2012 r. pod pozycją 647

dla:

1) terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
2) terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego-wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalonego uchwałą nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004r., opublikowany Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 13, poz. 239 z dnia 01 marca 2004 roku;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja, Powstańców Śl. Fredry, Mickiewicza i Słowackiego w Korfantowie uchwalonego uchwała nr XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2000r., opublikowany w Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 34, poz. 178 z dnia 31 maja 2000 roku.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

III.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice uchwalony, Uchwałą Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia z 17 lutego 2017 r. poz. 530 dla:

 

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowany po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od  północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2.  wsi Włodary -  usytuowany po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.

 

IV.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 13 pkt 2 lit. a;
 • § 39 ust. 2 pkt. 3;
 • § 38 ust. 2 pkt. 4;
 • § 39 ust. 2 pkt 4.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.43.2018.MK RN w cz. zm. mpzp Gryżów, gm. Korfantów.(2081446_2370870).pdf (133,92KB)

 

V.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 18 pkt 4 lit. a;
 • § 19 pkt 3;
 • § 25 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 4;
 • § 49 ust. 2 pkt 3;
 • § 50 ust. 2 pkt 5.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.44.2018.MK RN w cz. zm. mpzpWłodary, gm. Korfantów.(2080832_2370805).pdf (136,72KB)

 

VI.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827, uchwalony Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 3566.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 7 ust. 2 pkt 8 w zakresie słowa „turystyki”;
 • § 8 pkt 5 w całości;
 • § 13 pkt 3 w całości;
 • § 16 w całości;
 • § 18 ust. 1 pkt 10 w całości;
 • § 18 ust. 2 pkt 11 w całości;
 • § 18 ust. 3 pkt 15 w całości;
 • § 18 ust. 4 pkt 3 w całości;
 • § 18 ust. 4 pkt 8 w całości;
 • § 18 ust. 6 pkt 5 w całości.

 

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. do Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827:

PDFIN.I.743.91.2018.MW RN w części, mpzp Korfantów, uchwała nr II 8 2018 RM w Korfantowie.(2382981_2724342).pdf (203,56KB)

 

VII.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża, uchwalony Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 marca 2019 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia z 8 kwietnia 2019 r. poz. 1313 dla:

obszaru ograniczonego od południa powiatową drogą publiczną DP 1025 O, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi, od północy drogami rolnymi i powiatową drogą publiczną DP 1531 O oraz od wschodu drogami rolnymi i granicami geodezyjnymi nieruchomości.

 

VIII.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice, uchwalony Uchwałą Nr XV/149/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 stycznia 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. poz. 657.

 

IX.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice, uchwalony Uchwałą Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 września 2020 r.opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 października 2020 r. poz. 2725.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 2 pkt 3 w zakresie słów "silos wieżowy, zbiornik nadziemny, komora";
 • § 17 pkt 2 lit. b w zakresie słów "nietworzących zabudowy";
 • § 17 pkt 2 lit. c w zakresie słów "z zachowaniem przepisów odrębnych";
 • § 18 pkt 3 lit. c w zakresie słów "w odniesieniu do powierzchni terenu R2";
 • § 19 pkt 2;
 • przywracam brzmienie zapisu § 20 pkt 2 lit. d "tereny położone w pasie technologicznym linii 110 kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10 pkt 3 oraz przepisami szczegółowymi";
 • przywracam brzmienie zapisu § 21 pkt 2 lit. d "tereny położone w pasie technologicznym linii 110 kV obowiązują ograniczenia zgodnie z § 10 pkt 3 oraz przepisami szczegółowymi".

 

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. do Uchwały Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice:

PDFIN.I.743.66.2020.KM RN Korfantów.pdf (169,36KB)

 

X.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka, uchwalony Uchwałą Nr XXIX/294/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 kwietnia 2021 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2021 r. poz. 1263.

Załącznik nr 1 do uchwały:
TIFMPZP Rączka Korfantów_28.04.2021 (2).tif (46,85MB)

PDFKorfantów_Rączka_Podsumowanie SOOŚ.pdf (220,51KB)
PDFKorfantów_Rączka_Uzasadnienie SOOŚ.pdf (194,62KB)

XI.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna, uchwalony Uchwałą Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. poz. 2035.

Załączniki do uchwały:
TIFMPZP Puszyna 1.tif (9,28MB)
TIFMPZP Puszyna 2.tif (20,67MB)

JPEGMPZP Puszyna LEGENDA.jpeg (392,55KB)

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2021 r. tracą moc zapisy w części tekstowej oraz graficznej planu dotyczące:

 1. § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 2. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN - w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczona symbolem 1R,
 3. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U,
 4. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MU,
 5. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN – w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczona symbolem 4RM,
 6. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5RM – w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczone symbolem 1RU,
 7. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RM – w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczona symbolem 7R,
 8. Terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MU – w tej części, która w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu została oznaczona symbolem 1R,
 9. § 20 ust. 2 pkt 2, lit c.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 6 września 2021 r. do Uchwały Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna:

PDFIN.I.743.59.2021 R.N_- rozstrzygnięcie dot. planu zagospodarowania Puszyny- unieważnienie w części.pdf (208,63KB)
 

XII.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna

Załączniki do uchwały:

TIFFMPZP-Puszyna-1-14122021.tiff (73,20MB)
TIFMPZP Puszyna 2 14.12.2021.tif (20,67MB)

JPEGMPZP Puszyna LEGENDA 15.12.2021.jpeg (302,05KB)

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. do Uchwały Nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna:

PDFIN.I.743.92.2021.KM RN Korfantów.pdf (144,01KB)

XIII.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna, uchwalony uchwałą Nr XLII/391/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r., poz. 1571.

Załączniki do uchwały:

TIFMPZP Puszyna 1 25.05.2022.tif (46,86MB)
TIFMPZP Puszyna 2 25.05.2022.tif (46,53MB)
JPEGMPZP Puszyna LEGENDA 25.05.2022.jpeg (406,02KB)
 

XIV.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miasta Korfantów , uchwalony uchwałą Nr XLII/392/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Korfantów, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r., poz. 1572.

Załączniki do Uchwały:

TIFMPZP_Korfantow.tif (19,67MB)
JPEGMPZP_Korfantow_legenda.jpeg (55,40KB)
 

XV. Plan zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego.

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie