Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Korfantów

BUDŻET NA 2024 ROK

PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Dł-17-2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (111,90KB)
PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Du-17-3.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (112,45KB)

PDFOpinia komisji Budżetowej dot. projektu wpf i uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (533,66KB)

PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Dp-17-4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (112,93KB)
PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Pb-17-7.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (146,22KB)
PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Pw-17-5.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (97,99KB)
 

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2024r.-sig-sig.pdf (1,20MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037-sig-sig.pdf (348,62KB)
PDFIntegralna część załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037-sig-sig.pdf (3,18MB)
PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037-sig-sig.pdf (289,90KB)
 

BUDŻET NA 2023 ROK

PDFOpinia_znak_sprawy_NA.I-4213-S-17-6.2024_Składu_Orzekającego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowe.pdf (128,80KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2023r.-sig-sig.pdf (2,04MB)
PDFSprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok-sig-sig.pdf (335,30KB)
PDFInformacja o stanie mienia Gminy Korfantów za 2023-sig-sig.pdf (288,03KB)
 

PDFRb-27S za IV kw. 2023r.pdf (810,02KB)
PDFRb-28S za IV kw. 2023r.pdf (1,28MB)
PDFRb-30S za IV kw. 2023r.pdf (262,04KB)
PDFRb-N za IV kw. 2023r.pdf (257,99KB)
PDFRb-NDS za IV kw. 2023r.pdf (164,51KB)
PDFRb-PDP za IV kw. 2023r.pdf (146,51KB)
PDFRb-ST za IV kw. 2023r.pdf (111,72KB)
PDFRb-UZ za IV kw. 2023r.pdf (98,58KB)
PDFRb-Z za IV kw. 2023r.pdf (103,12KB)
 

PDFRb-27S za III kw. 2023r.pdf (803,14KB)
PDFRb-28S za III kw. 2023r.pdf (1,24MB)
PDFRb-30S za III kw. 2023r.pdf (259,43KB)
PDFRb-N za III kw. 2023r.pdf (257,37KB)
PDFRb-NDS za III kw. 2023r.pdf (164,24KB)
PDFRb-Z za III kw. 2023r.pdf (101,44KB)
 

PDFRb-27S za II kw. 2023r.pdf (754,08KB)
PDFRb-28S za II kw. 2023r.pdf (1,19MB)
PDFRb-30S za II kw. 2023r.pdf (259,82KB)
PDFRb-N za II kw. 2023r.pdf (257,50KB)
PDFRb-NDS za II kw. 2023r.pdf (164,09KB)
PDFRb-Z za II kw. 2023r.pdf (101,53KB)
 

PDFRb-28S za I kw. 2023r.pdf (1,15MB)
PDFRb-30S za I kw. 2023r.pdf (258,58KB)
PDFRb-N za I kw. 2023r.pdf (257,83KB)
PDFRb-NDS za I kw. 2023r.pdf (163,89KB)
PDFRb-Z za I kw. 2023r.pdf (101,21KB)
PDFRb-27S za I kw. 2023r.pdf (700,91KB)

PDFUchwała 608 2022 Korfantów-sig.pdf (272,69KB)
PDFUchwała 609 2022 Korfantów-sig.pdf (269,23KB)

DOCXOpinia komisji gospodarczej dot. projektu budzetu na 2023 rok.docx (16,93KB)

Uchwały RIO w Opolu:
PDFUchwała 357 2022 Korfantów-sig.pdf (284,27KB)
PDFUchwała 358 2022 Korfantów-sig.pdf (285,04KB)
PDFUchwała 361 2022 Korfantów-sig.pdf (276,17KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na rok 2023-sig-sig.pdf (1,17MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037-sig-sig.pdf (366,81KB)
PDFIntegralna część załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej-sig-sig.pdf (3,18MB)
PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej-sig-sig.pdf (282,42KB)
 

BUDŻET NA 2022 ROK

PDFUchwała w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2022 r.-sig.pdf (317,01KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2022r.-sig-sig.pdf (2,38MB)
PDFSprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok-sig-sig.pdf (480,62KB)
PDFInformacja o stanie mienia Gminy Korfantów za 2022r.-sig-sig.pdf (401,29KB)

PDFRb-27S za IV kw. 2022r.pdf (828,07KB)
PDFRb-28S za IV kw. 2022r.pdf (1,26MB)
PDFRb-30S za IV kw. 2022r.pdf (262,63KB)
PDFRb-N za IV kw. 2022r.pdf (258,64KB)
PDFRb-NDS za IV kw. 2022r.pdf (160,70KB)
PDFRb-PDP za IV kw. 2022r.pdf (145,86KB)
PDFRb-ST za IV kw. 2022r.pdf (111,21KB)
PDFRb-UZ za IV kw. 2022r.pdf (98,22KB)
PDFRb-Z za IV kw. 2022r.pdf (102,83KB)
 

PDFRb-27S za III kw. 2022r.pdf (803,73KB)
PDFRb-28S za III kw. 2022r.pdf (1,22MB)
PDFRb-30S za III kw. 2022r.pdf (262,07KB)
PDFRb-N za III kw. 2022r.pdf (258,32KB)
PDFRb-NDS za III kw. 2022r.pdf (160,23KB)
PDFRb-Z za III kw. 2022r.pdf (101,39KB)
 

PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku-sig-sig.pdf (931,13KB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2022r.-sig-sig.pdf (1,23MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022r.-sig-sig.pdf (361,09KB)
PDFUchwała 270 2022 Korfantów-sig.pdf (305,31KB)
 

PDFRb-27S za II kw. 2022r..pdf (775,76KB)
PDFRb-28NWS za II kw. 2022r..pdf (169,28KB)
PDFRb-28S za II kw. 2022r..pdf (1,18MB)
PDFRb-30S za II kw. 2022r..pdf (262,42KB)
PDFRb-N za II kw. 2022r..pdf (257,78KB)
PDFRb-NDS za II kw. 2022r..pdf (160,58KB)
PDFRb-Z za II kw. 2022r..pdf (101,54KB)
 

PDFRb-27S za I kw. 2022r..pdf (710,91KB)
PDFRb-28NWS za I kw. 2022r..pdf (169,26KB)
PDFRb-28S za I kw. 2022r..pdf (1,13MB)
PDFRb-30S za I kw. 2022r..pdf (261,74KB)
PDFRb-N za I kw. 2022r..pdf (257,42KB)
PDFRb-NDS za I kw. 2022r..pdf (160,36KB)
PDFRb-Z za I kw. 2022r..pdf (101,70KB)
 

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu:
PDFUchwała 636 2021 Korfantów-sig.pdf (298,37KB)
PDFUchwała 670 2021 Korfantów-sig.pdf (300,15KB)

Uchwała Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFOpinia Komisji Gospodarczej, Finansowej i Ochrony Środowiska dot. projektu budżetu na 2022 rok.pdf (111,43KB)

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:
PDFUchwała 403 2021 Korfantów-sig.pdf (288,07KB)
PDFUchwała 404 2021 Korfantów-sig.pdf (287,91KB)
PDFUchwała 405 2021 Korfantów-sig.pdf (280,66KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na rok 2022.pdf (930,71KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.pdf (326,01KB)
PDFWieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2033.pdf (3,06MB)
PDFZał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć.pdf (255,54KB)

BUDŻET NA 2021 ROK

PDFSprawozdanie finansowe gminy Korfantów na 31.12.2021 rok.pdf (5,62MB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021r.-sig-sig.pdf (2,54MB)
PDFSprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok-sig-sig.pdf (551,22KB)
PDFInformacja o stanie mienia Gminy Korfantów za 2021r.-sig-sig.pdf (392,11KB)
 

PDFRb-27S za IV kw. 2021r..pdf (843,83KB)
PDFRb-28S za IV kw. 2021r..pdf (1,24MB)
PDFRb-30S za IV kw. 2021r..pdf (204,26KB)
PDFRb-N za IV kw. 2021r..pdf (258,80KB)
PDFRb-NDS za IV kw. 2021r..pdf (160,25KB)
PDFRb-PDP za IV kw. 2021r..pdf (149,23KB)
PDFRb-ST za IV kw. 2021r..pdf (113,88KB)
PDFRb-UZ za IV kw. 2021r..pdf (98,27KB)
PDFRb-Z za IV kw. 2021r..pdf (103,24KB)
 

PDFRb-27S za III kw. 2021r..pdf (822,23KB)
PDFRb-28S za III kw. 2021r..pdf (1,22MB)
PDFRb-30S za III kw. 2021r..pdf (205,38KB)
PDFRb-N za III kw. 2021r..pdf (258,47KB)
PDFRb-NDS za III kw. 2021r..pdf (160,23KB)
PDFRb-Z za III kw. 2021r..pdf (101,65KB)
 

PDFRb-27S za II kwartał 2021r..pdf (784,78KB)
PDFRb-28NWS za II kwartał 2021r..pdf (174,26KB)
PDFRb-28S za II kwartał 2021r..pdf (1,17MB)
PDFRb-30S za II kwartał 2021r..pdf (205,41KB)
PDFRb-N za II kwartał 2021r..pdf (257,16KB)
PDFRb-NDS za II kwartał 2021r..pdf (159,82KB)
PDFRb-Z za II kwartał 2021r..pdf (101,36KB)
 

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021r..pdf (1 004,50KB)
PDFInformacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (597,01KB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r..pdf (322,72KB)
 

PDFRb-27S za I kwartał 2021r..pdf (693,66KB)
PDFRb-28NWS za I kwartał 2021r..pdf (173,80KB)
PDFRb-28S za I kwartał 2021r..pdf (1,12MB)
PDFRb-30S za I kwartał 2021r..pdf (204,86KB)
PDFRb-N za I kwartał 2021r..pdf (257,16KB)
PDFRb-NDS za I kwartał 2021r..pdf (160,48KB)
PDFRb-Z za I kwartał 2021r..pdf (101,67KB)
 

PDFUchwała 635 2020 Korfantów-sig.pdf (267,32KB)
PDFUchwała 636 2020 Korfantów-sig.pdf (269,34KB)
 

PDFOpinia Komisji Rozwoju Gospodarczego dot. projektu budżetu i wpf na 2021 rok.pdf (99,76KB)

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:
PDFUchwała 394 2020 Korfantów-sig.pdf (285,21KB)
PDFUchwała 395 2020 Korfantów-sig.pdf (278,63KB)
PDFUchwała 396 2020 Korfantów-sig.pdf (276,75KB)
 

PDFProjekt budżetu na 2021r..pdf (20,64MB)
PDFProjekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.pdf (5,67MB)
 

BUDŻET NA 2020 ROK

PDFUchwała 160 2021 Korfantów-sig.pdf (231,56KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2020 r.pdf (287,86KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2020r..pdf (2,13MB)
PDFInformacja o stanie mienia za 2020.pdf (434,18KB)
PDFSprawozdanie instytucji kultury.pdf (562,88KB)

PDFRb-27S IV kwartał 2020r. - korekta nr 1.pdf (826,30KB)
PDFRb-PDP IV kwartał 2020r. - korekta nr 1.pdf (154,12KB)
PDFRb-UZ IV kwartał 2020r. - korekta nr 1.pdf (248,51KB)

PDFRb-27S IV kwartał 2020r..pdf (826,35KB)
PDFRb-28S IV kwartał 2020r..pdf (1,17MB)
PDFRb-30S IV kwartał 2020r..pdf (204,58KB)
PDFRb-N IV kwartał 2020r..pdf (262,95KB)
PDFRb-NDS IV kwartał 2020r..pdf (160,19KB)
PDFRb-PDP IV kwartał 2020r..pdf (152,93KB)
PDFRb-ST IV kwartał 2020r..pdf (114,42KB)
PDFRb-UZ IV kwartał 2020r..pdf (248,78KB)
PDFRb-Z IV kwartał 2020r..pdf (104,03KB)

 

PDFRb-27S III kw. 2020r..pdf (809,71KB)
PDFRb-28S III kw. 2020r..pdf (1,17MB)
PDFRb-N III kw. 2020r..pdf (263,61KB)
PDFRb-30S III kw. 2020r..pdf (204,94KB)
PDFRb-NDS III kw. 2020r..pdf (160,83KB)
PDFRb-Z III kw. 2020r..pdf (101,23KB)
 

PDFRb-27S II kwartał 2020r..pdf (760,90KB)
PDFRb-28S II kwartał 2020r..pdf (1,13MB)
PDFRb-30S II kwartał 2020r..pdf (204,46KB)
PDFRb-N II kwartał 2020r..pdf (262,80KB)
PDFRb-NDS II kwartał 2020r..pdf (160,26KB)
PDFRb-Z II kwartał 2020r..pdf (101,17KB)
 

PDFRb-27S I kwartał 2020r..pdf (685,98KB)
PDFRb-28S I kwartał 2020r..pdf (1,09MB)
PDFRb-30S I kwartał 2020r..pdf (203,80KB)
PDFRb-N I kwartał 2020r..pdf (263,26KB)
PDFRb-NDS I kwartał 2020r..pdf (160,23KB)
PDFRb-Z I kwartał 2020r..pdf (101,22KB)
 

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf (518,22KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Korfantów.pdf (791,92KB)
 

PPTXProjekt budżetu na 2020r..pptx (625,77KB)
PDFOpinia-RIO-1.pdf (143,18KB)
PDFOpinia-RIO-2.pdf (84,43KB)
PDFOpinia-RIO-3.pdf (159,40KB)

PDFAutopoprawka do uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf (64,82KB)
PDFAutopoprawka do WPF.pdf (36,72KB)

PDFProjekt budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok.pdf (15,10MB)
 

BUDŻET NA 2019 ROK

PDFUchwała w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok.pdf (300,87KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2019r.pdf (809,08KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2019 rok.doc.pdf (2,94MB)
PDFSprawozdanie instytucji kultury za 2019 rok.doc.pdf (645,61KB)
PDFInformacja o stanie mienia.doc.pdf (407,96KB)

PDFRb-27S IV kwartał 2019r..pdf (849,37KB)
PDFRb-28S IV kwartał 2019r..pdf (1,25MB)
PDFRb-30S IV kwartał 2019r..pdf (202,68KB)
PDFRb-N IV kwartał 2019r..pdf (263,34KB)
PDFRb-NDS IV kwartał 2019r..pdf (199,57KB)
PDFRb-PDP IV kwartał 2019r..pdf (152,67KB)
PDFRb-ST IV kwartał 2019r..pdf (114,29KB)
PDFRb-UZ IV kwartał 2019r..pdf (248,72KB)
PDFRb-Z IV kwartał 2019r..pdf (104,32KB)
 

PDFRb-27S III kw. 2019r..pdf (984,44KB)
PDFRb-28S III kw. 2019r..pdf (1,42MB)
PDFRb-30S III. kw. 2019r..pdf (289,91KB)
PDFRb-N III kw. 2019r..pdf (349,95KB)
PDFRb-NDS III kw. 2019r..pdf (285,47KB)
PDFRb-Z III kw. 2019r..pdf (90,69KB)
 

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.pdf (129,79KB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2019 r.pdf (12,86MB)
PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.pdf (4,48MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.pdf (696,93KB)
 

PDFRb-27S II kw. 2019r..pdf (934,51KB)
PDFRb-28NWS II kw. 2019r..pdf (345,54KB)
PDFRb-28S II kw. 2019r..pdf (1,43MB)
PDFRb-30S II kw. 2019r..pdf (289,49KB)
PDFRb-N II kw. 2019r..pdf (348,34KB)
PDFRb-NDS II kw. 2019r..pdf (285,25KB)
PDFRb-Z II kw. 2019r..pdf (90,75KB)
 

PDFRb-N na I kw. 2019r..pdf (349,42KB)
PDFRb-NDS na I kw. 2019r..pdf (285,50KB)
PDFRb-Z na I kw. 2019r..pdf (90,34KB)
PDFRb-27S na I kw. 2019r..pdf (833,61KB)
PDFRb-28NWS na I kw. 2019r..pdf (345,86KB)
PDFRb-28S na I kw. 2019r..pdf (1,37MB)
PDFRb-30S na I kw. 2019r..pdf (290,07KB)

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Korfantów na 2019 rok.pdf (55,10KB)
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Korfantów.pdf (63,54KB)
 

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2019r..pdf (48,90KB)
PDFOpinia RIO o projekcie budżetu na 2019r..pdf (70,91KB)
PDFOpinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (71,91KB)
 

PDFProjekt budżetu na rok 2019.pdf (2,91MB)
PDFProjekt wpf-u na lata 2019-2029.pdf (772,60KB)
 

BUDŻET NA 2018 ROK

PDFOpinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2018 rok.pdf (110,73KB)

Raport o stanie Gminy Korfantów za 2018 rok

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf (34,76MB)
 

PDFRb-27S na IV kw. 2018r..pdf (931,68KB)
PDFRb-28S na IV kw. 2018r..pdf (1,38MB)
PDFRb-30S na IV. kw. 2018r..pdf (289,11KB)
PDFRb-N na IV kw. 2018r..pdf (349,10KB)
PDFRb-NDS na IV kw. 2018r..pdf (285,95KB)
PDFRb-ST na 2018r..pdf (200,29KB)
PDFRb-UZ na IV kw. 2018r..pdf (333,99KB)
PDFRb-Z na IV kw. 2018r..pdf (93,97KB)
 

PDFRb-27S III kw. 2018r..pdf (902,31KB)
PDFRb-28S III kw. 2018r..pdf (1,38MB)
PDFRb-30S III kw. 2018r..pdf (291,38KB)
PDFRb-N III kw. 2018r..pdf (349,44KB)
PDFRb-NDS III kw. 2018r..pdf (285,50KB)
PDFRb-Z III kw. 2018r..pdf (90,19KB)
 

PDFRb-27S II kw. 2018r..pdf (871,78KB)
PDFRb-28NWS II kw. 2018r..pdf (349,74KB)
PDFRb-28S II kw. 2018r..pdf (1,32MB)
PDFRb-30S II kw. 2018r..pdf (290,99KB)
PDFRb-N II kw. 2018r..pdf (349,06KB)
PDFRb-NDS II kw. 2018r..pdf (285,49KB)
PDFRb-Z II kw. 2018r..pdf (90,65KB)
 

PDFRb-27S I kw. 2018r..pdf (777,98KB)
PDFRb-28NWS I kw. 2018r..pdf (349,71KB)
PDFRb-28S I kw. 2018r..pdf (1,27MB)
PDFRb-30S I kw. 2018r..pdf (290,44KB)
PDFRb-N I kw. 2018r..pdf (349,06KB)
PDFRb-NDS I kw. 2018r..pdf (285,52KB)
PDFRb-Z I kw. 2018r..pdf (90,74KB)
 

PDFOpinia o mozliwości sfinansowania deficytu.pdf (54,54KB)
PDFOpinia o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (46,76KB)

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie budżetu na 2018r..pdf (58,90KB)
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018r..pdf (71,78KB)
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (64,09KB)
 

DOCProjekt budżetu na 2018r..doc (922,00KB)
DOCProjekt wpf na 2018-2029.doc (65,50KB)
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (100,77KB)
PDFWykaz przedsięwzięć.pdf (114,09KB)
 

BUDŻET NA 2017 ROK

DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2017 rok.doc (2,54MB)
DOCInformacja o stanie mienia za 2017.doc (78,50KB)
DOCSprawozdanie instytucji kultury za 2017 rok.doc (247,50KB)
 

PDFRb-27S IV kw. 2017r..pdf (862,71KB)
PDFRb-28S IV kw. 2017r..pdf (1,29MB)
PDFRb-30S IV kw. 2017r..pdf (291,06KB)
PDFRb-N IV kw. 2017r..pdf (348,43KB)
PDFRb-NDS IV kw. 2017r..pdf (260,26KB)
PDFRb-PDP IV kw. 2017r..pdf (235,95KB)
PDFRb-ST IV kw. 2017r..pdf (200,41KB)
PDFRb-UZ IV kw. 2017r..pdf (334,08KB)
PDFRb-Z IV kw. 2017r..pdf (95,07KB)

DOCInformacja - budżet I pół.2017r..doc (926,00KB)
DOCInformacja MGOKSiR- budżet I pół.2017r..doc (64,50KB)
DOCInformacja WPF- I pół.2017r..doc (300,50KB)
 

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - I kw. 2017r..pdf (260,64KB)
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - II kw. 2017r..pdf (260,56KB)
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - III kw. 2017r..pdf (260,34KB)
 

PDFOpinie RIO.pdf (176,80KB)

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2017 rok.pdf (92,65KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2017 rok.pdf (112,06KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korfantów.pdf (98,02KB)
 

DOCProjekt budżetu na 2017r..doc (909,50KB)
DOCProjekt WPF na 2017-2029.doc (62,00KB)
 

BUDŻET NA 2016 ROK

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.pdf (135,18KB)
 

DOCInformacja o stanie mienia za 2016 rok.doc (78,50KB)
DOCSprawozdanie instytucji kultury za 2016 rok.doc (136,50KB)
DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2016 rok.doc (2,84MB)
 

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - I kw. 2016r..pdf (260,28KB)
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - II kw. 2016r..pdf (260,09KB)
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - III kw. 2016r..pdf (260,79KB)
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - IV kw. 2016r..pdf (260,74KB)
 

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (52,98KB)
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (48,29KB)
PDFOpinie RIO.pdf (363,52KB)
DOCProjekt budżetu na 2016r..doc (836,00KB)
DOCProjekt wpf na 2016-2029.doc (61,50KB)
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (103,56KB)
XLSWykaz przedsięwzięć do WPF.xls (52,00KB)


BUDŻET NA 2015 ROK

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2015 rok.pdf (692,32KB)
PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2015 rok.pdf (164,28KB)
PDFOpinia RIO o udzieleniu absolutorium Butmistrzowi Korfantowa z wykonania budżetu za 2015 rok.pdf (122,65KB) 

DOCSprawozdanie roczne.doc (2,93MB)
DOCInformacja o stanie mienia.doc (73,00KB)
DOCMGOKSiR.doc (194,00KB)

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - I kw. 2015r..pdf (259,64KB)
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - II kw. 2015r..pdf (260,18KB)
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - III. kw. 2015r..pdf (260,38KB)
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Korfantów - IV kw. 2015r..pdf (260,52KB)


Uchwała nr III/9/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFOpinia RIO o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu 2015.pdf (47,17KB)
Uchwała nr III/10/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok
PDFopinie RIO i KOM. Budżetowej dotyczące projektu budżetu na 2015 rok.pdf (197,04KB)
DOCProjekt budżetu na 2015 rok (1,04MB)
DOCProjekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Korfantów na lata 2015-2029 (62,00KB)
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa (97,29KB)
XLSWykaz przedsięwzięć do WPF (36,00KB)
PDFOpinia RIO - projekt budzetu.pdf (64,42KB)
PDFOpinia RIO - projekt wpf.pdf (62,26KB)


BUDŻET NA 2014 ROK

PDFOPINIE RIO- WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK.pdf (228,42KB)
DOCInformacja o stanie mienia.doc (85,00KB)
DOCSprawozdanie roczne - MGOKSiR.doc (224,00KB)
DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów.doc (2,66MB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - IVkwartał 2014r..pdf (208,63KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - III kwartał 2014r. (208,68KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - II kwartał 2014r. (208,93KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - I kwartał 2014r. (208,86KB)

PDFOpinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu Gminy Korfantów na 2014 rok (39,09KB)

PDFOpinie RIO o projekcie budżetu na 2014r.pdf (223,18KB)

Uchwały dot. zmian w budżecie


BUDŻET NA 2013 ROK

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2013 rok

PDFOpinia RIO w sprawie absolutorium za 2013 rok (83,99KB)

PDFRb-NDS IV kw. 2013r..pdf (185,24KB)

PDFRb-NDS.pdf (185,02KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - III kwartał 2013r..pdf (184,60KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - II kwartał 2013r..pdf (183,57KB)

PDFOpinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r.pdf (140,41KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów - I kwartał 2013r.pdf (184,32KB)

PDFOpinia RIO o planowanej kwocie długu w WPF.pdf (232,14KB)

PDFXXIX_209_2012.pdf (1,20MB)

PDFOpinia RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf (76,08KB)

PDFOpinia RIO o WPF.pdf (93,76KB)


BUDŻET NA 2012 ROK

 

 

DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2012 rok.doc (2,56MB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2012r.pdf (84,78KB)

PDFOpinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu.pdf (1,45MB)

PDFOpinia RIO w sprawie sfinansowania deficytu.pdf (1,33MB)

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korfantów.pdf (131,15KB)

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2012r.pdf (140,33KB)

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012r.pdf (109,72KB)

DOCXVI_113_2011.doc (966,00KB)


BUDŻET NA 2011 ROK

DOCSprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.doc (2,33MB)

DOCInformacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok.doc (31,50KB)

DOCInformacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2011 roku.doc (31,50KB)

DOCInformacja o wykonaniu budżetu - II kw. 2011r..doc (31,50KB)

PDFUchwała Nr 20 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korfantów.pdf (142,68KB)

PDFUchwała Nr 21 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Korfantów na 2011 rok.pdf (136,83KB)

PDFUchwała nr 522 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2011 rok.pdf (135,44KB)

PDFUchwała nr 523 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2011 rok.pdf (156,75KB)

PDFUchwała nr 524 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korfantów.pdf (143,91KB)

DOCBudżet Gminy Korfantów na 2011 rok.doc (826,50KB)

DOCInformacja o wykonaniu budżetu.doc (31,50KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zawarta w poszczególnych załącznikach
Data wytworzenia: Zawarta w poszczególnych załącznikach

 

 

 

BUDŻET NA 2010 ROK

DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok.doc (2,41MB)


Plan budżetowy na 2003 rok określa uchwała nr RTFUchwała nr II/22/2002 w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2003 rok. (192,00KB).
Plan budżetowy na 2004 rok określa uchwała nr RTFUchwała XVI/124/04 w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2004 rok. (213,99KB).
Plan budżetowy na 2005 rok określa uchwała nr DOCUchwała XXVIII/180/04 w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2005 rok. (267,00KB).
Plan budżetowy na 2006 rok określa uchwała nr DOCXL_256_2005.doc (553,00KB).
Plan budżetowy na 2007 rok określa uchwała nr DOCIII_11_2006.doc (617,00KB).
Plan budżetowy na 2008 rok określa uchwała nr DOCUchwała nr XVIII/107/07 w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok. (579,50KB)
Plan budżetowy na 2009 rok określa uchwała nr DOCUchwała Nr XXXII/196/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok. (628,50KB)
Plan budżetowy na 2010 rok określa uchwała nr DOCUchwała Nr XLVII/271/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok. (841,50KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Oleksów
Data wytworzenia: Zawarta w poszczególnych załącznikach

 

 

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.pdf (118,33KB)

PDFOpinia RIO o udzieleniu absolutorium.pdf (76,64KB)