Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Miejska w Korfantowie

Radni Rady Miejskiej w Korfantowie - kadencja 2018-2023:

 1. Duś Ryszard ryszard.dus@korfantow.pl
 2. Dziedzic Dariusz
 3. Gacek Piotr
 4. Janik Anna
 5. Kamińska Barbara
 6. Kmiecik Danuta
 7. Kulig Grażyna
 8. Łankowska Renata
 9. Maślanka Urszula
 10. Miszczak Janina
 11. Nasienniak Stanisław
 12. Olsza Stanisław
 13. Przyklenk Dominika
 14. Zawadzki Damian
 15. Żabiński Mariusz            

Organ wykonawczy:
Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Duś

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Damian Zawadzki i Stanisław Nasienniak

Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie

Podstawa prawna działania:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z 2018 r. 994 z późn. zm.
Statut Gminy Korfantów . Uchwała  Nr XLV/ 408/2018 z dnia 17 października 2018 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów : https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwKorfantowie/document/513704/Uchwa%C5%82a-XLV_408_2018

Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.korfantow.pl.

Obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej  (na stronie internetowej gminy www.bip.korfantow.pl  oraz  w Biurze Rady Miejskiej)

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.korfantow.pl)  i na stronie internetowej gminy oraz   w Biurze Rady Miejskiej.

Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Ponadto zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, stąd też każdy obywatel ma prawo do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji, uczestnictwo w sesji  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DOCXKlauzula informacyjna RODO – transmisja obrad Rady Miejskiej.docx (15,21KB)