Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Miejska w Korfantowie

Radni Rady Miejskiej w Korfantowie - kadencja 2024-2029:

 1. Bochyński Dawid
 2. Brodkorb Natalia
 3. Duś Ryszard ryszard.dus@korfantow.pl
 4. Dziedzic Dariusz 
 5. Gacek Piotr 
 6. Janik Anna 
 7. Kamińska Barbara 
 8. Kmiecik Danuta 
 9. Łankowska Renata 
 10. Nasienniak Stanisław 
 11. Olsza Anna 
 12. Przyklenk Dominika 
 13. Richter Joanna
 14. Zawadzki Damian 
 15. Żabiński Mariusz          

Organ wykonawczy:
Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Duś

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Damian Zawadzki i Stanisław Nasienniak

Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie

Podstawa prawna działania:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z 2024 r. 609.
Statut Gminy Korfantów . Uchwała  Nr XLV/ 408/2018 z dnia 17 października 2018 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwKorfantowie/document/513704/Uchwa%C5%82a-XLV_408_2018

Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.korfantow.pl.

Obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej  (na stronie internetowej gminy www.bip.korfantow.pl  oraz  w Biurze Rady Miejskiej)

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.korfantow.pl i na stronie internetowej gminy oraz   w Biurze Rady Miejskiej.

Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Ponadto zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, stąd też każdy obywatel ma prawo do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji, uczestnictwo w sesji  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DOCXKlauzula informacyjna RODO – transmisja obrad Rady Miejskiej.docx (15,21KB)