Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Korfantów 28 czerwca 2010 r.
Burmistrz Korfantowa                                                  
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów
 
 
GEN.IV.7624-4/10
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm)
 
 
 
INFORMUJĘ
 
 
że 24 czerwca 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
Budowa ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śl. do ul. Słowackiego łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego oraz ciągu pieszo – jezdnego
ul. Fredry w Korfantowie
 
1.       Decyzja została wydana dla inwestora: Gminy Korfantów.
 
2.       Informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Rynek 4, pokój nr 10 (I piętro).
 
 
                                                                                  BURMISTRZ KORFANTOWA
                                                                                             
                                                                                              Zdzisław Martyna
 
 

PW/AZ
 

 
 
                                                                                                          
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 28-06-2010
 
 
 
 
 
 
 

 

Korfantów 16 lutego 2010 r.

Burmistrz Korfantowa                                                     
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów
 
GEN.IV.7624-14/09
 
OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm)
 
 
INFORMUJĘ
  
że 16 lutego 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
Przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O
ul. 3 Maja w Korfantowie oraz przebudowa linii napowietrznej n.n. na kablową ze złączami kablowymi ZK w.l.z. oraz linią oświetlenia drogowego w Korfantowie ul. 3 Maja – Prudnicka
 
1.       Decyzja została wydana dla inwestora: Gminy Korfantów.
 
2.       Informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Rynek 4, pokój nr 10 (I piętro).
 
 
 
 

 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów
 
Załączniki:
 
 
                                                                                                          
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 16-02-2010
 
 
 
 
 
 
 
Korfantów 20 lipca 2012 r.
Burmistrz Korfantowa                                                  
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów
 
 
GEN.IV.6220.1.2012.PW
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm)
 
 
 
INFORMUJĘ

o postępowaniu adnisnitracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali gospodarczo-magazynowej służącej do przygotowania karmy dla zwierząt futerkowych oraz magzynowania produktów w Przydrożu Małym.

PDFObwieszczenie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa.pdf

PDFOgłoszenie - Kanalizacja.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-04-2007
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  06-04-2007 12:42
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  16-10-2018 09:09
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 4389
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl