Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty informacyjne

W związku z zaleceniami Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku oraz nowelizacją ustawy - Prawo ochrony środowiska wprowadzoną ustawą z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 360) na organy administracji publicznej wszystkich szczebli nałożono obowiązek umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie.
W związku z powyższym Urząd Miejski w Korfantowie przystępuje do publikowania w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl kart informacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie miasta i gminy Korfantów.
Wykaz kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110 poz. 1058).
Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie są publikowane zgodnie z art. 19 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902).


Karta typu A:
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


Karta typu B:
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne


Karta typu C:
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów


Karta typu D:
Polityki, strategie, plany lub programy


Karta typu E:
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów


Karta typu F:
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii


Karta typu G:
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska Karta typu H:
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia


Karta typu I:
Inne dokumentyWyszukiwanie kart w Wykazie ...informację wytworzył(a): Piotr Wójcik
za treść odpowiada: Piotr Wójcik
data wytworzenia: 14.02.2007