Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

KARTA USŁUGI NR 1.6.

Nazwa usługi

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30, piątek 7.30-14.00

Sposób załatwienia sprawy

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego (czynność materialno –techniczna)

 

Wymagane dokumenty

  • podanie (umotywowany wniosek) o sprostowanie lub uzupełnienie aktu skierowany do Kierownika USC przechowywującego przedmiotowy akt
  • dowód osobisty do wglądu

Opłaty

opłata skarbowa – 39 zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po sprostowaniu lub uzupełnieniu -  w kasie  Urzędu  lub wpłata  na rachunek  bankowy Urzędu nr 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001

Czas załatwienia sprawy

 Od 7 do 30 dni

Inne ważne informacje

  • Jeżeli czynność sprostowania lub uzupełnienia aktu dokonywana będzie z inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego - osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze sprostowania lub uzupełnienia jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie. W przypadku sprostowania lub uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, powiadomiony zostanie o złożeniu wniosku drugi małżonek.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej w w/w sprawach przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego  za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741).

Formularze do pobrania

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.