Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

1.6 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

KARTA USŁUGI NR 1.6.

Nazwa usługi

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30, piątek 7.30-14.00

Sposób załatwienia sprawy

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego (czynność materialno –techniczna)

 

Wymagane dokumenty

 • podanie (umotywowany wniosek) o sprostowanie lub uzupełnienie aktu skierowany do Kierownika USC przechowywującego przedmiotowy akt
 • odpis zupełny (oryginał) aktu wcześniejszego będącego podstawą sprostowania lub uzupełnienia wadliwego lub nie posiadającego wszystkich danych aktu (akt wcześniejszy to np. w stosunku do aktu małżeństwa akt urodzenia lub w stosunku do aktu urodzenia akt małżeństwa rodziców)
 • dowód osobisty do wglądu

Opłaty

opłata skarbowa – 39 zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po sprostowaniu lub uzupełnieniu -  w kasie  Urzędu  lub wpłata  na rachunek  bankowy Urzędu nr 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001

Czas załatwienia sprawy

 Od 7 do 30 dni

Inne ważne informacje

 • Jeżeli czynność sprostowania lub uzupełnienia aktu dokonywana będzie z inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego - osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze sprostowania lub uzupełnienia jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie. W przypadku sprostowania lub uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, powiadomiony zostanie o złożeniu wniosku drugi małżonek.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej w w/w sprawach przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego  za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741).

Formularze do pobrania

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Metryczka
 • opublikowano:
  26-07-2005 14:08
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  02-07-2015 09:36
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 5448
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl