Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1.5 Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów

KARTA USŁUGI NR 1.5.

Nazwa usługi

Wpisywanie (transkrypcja) zagranicznych aktów

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7³º do 15³º, piątek 7.30-14.00.

Sposób załatwienia sprawy

Czynność materialno-techniczna

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego
  • oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
  • tłumaczenie w/w aktu dokonane przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku przedłożenia międzynarodowego odpisu aktu stanu cywilnego)

Opłaty

opłata skarbowa – 50 zł - w kasie  Urzędu  lub wpłata  na rachunek  bankowy Urzędu nr 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001 za wydanie odpisu zupełnego aktu po wpisaniu

Czas załatwienia sprawy

od 7 do 30 dni

Inne ważne informacje

Wniosek można złożyć do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe, jeżeli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Oświadczenia w sprawie nazwiska  przy transkrypcji dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa:

Jeżeli wniosek dotyczy przeniesienia (transkrypcji) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa,  małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, nic straconego: oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej w w/w sprawie przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741).

Formularze do pobrania

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w Polsce.