Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1.4 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

KARTA USŁUGI NR 1.4

Nazwa usługi

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4 lub każdy inny wybrany Urząd Stanu Cywilnego w Polsce.

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30, piątek 7.30-14.00

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego z akt stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

  • podanie o wydanie odpisu
  • dowód osobisty do wglądu

Opłaty

opłata skarbowa w kasie Urzędu lub wpłata na rachunek bankowy Urzędu nr 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001, 22 zł odpis skrócony i międzynarodowy, 33 zł odpis zupełny

Czas załatwienia sprawy

Do 7 dni jeżeli akt znajduje się w tutejszym USC, do 10 dni jeżeli akt, z którego ma być wydany odpis został sporządzony w innym urzędzie.

Inne ważne informacje

    Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego można złożyć w dowolnym USC.

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741).

Formularze do pobrania

podanie o wydanie odpisu  skróconego/ zupełnego/ wielojęzycznego aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)