Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1.2 Rejestracja zgonu

KARTA USŁUGI NR 1.2.

Nazwa usługi

Rejestracja zgonu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30, piątek 7.30-14.00.

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty

  • karta zgonu (wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon)
  • dowód osobisty zmarłego
  • dowód osobisty zgłaszającego zgon do wglądu

Opłaty

bez opłat

Czas załatwienia sprawy

 w większości przypadków „od ręki przy zgłoszeniu”

Inne ważne informacje

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w terminie 3 dni od dnia zgonu (24 godziny w przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej):

- małżonek lub dzieci zmarłego

- najbliżsi krewni lub powinowaci

- osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon

- pełnomocnik rodziny

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu zgonu przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC. Odwołanie należy składać w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014.1741 ze zmianami