Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

1.2 Rejestracja zgonu

KARTA USŁUGI NR 1.2.

Nazwa usługi

Rejestracja zgonu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30, piątek 7.30-14.00.

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty

 • karta zgonu (wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon)
 • dowód osobisty zmarłego
 • dowód osobisty zgłaszającego zgon do wglądu

Opłaty

bez opłat

Czas załatwienia sprawy

 w większości przypadków „od ręki przy zgłoszeniu”

Inne ważne informacje

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w terminie 3 dni od dnia zgonu (24 godziny w przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej):

- małżonek lub dzieci zmarłego

- najbliżsi krewni lub powinowaci

- osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon

- pełnomocnik rodziny

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu zgonu przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC. Odwołanie należy składać w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014.1741 ze zmianami

 

Metryczka
 • opublikowano:
  26-07-2005 14:05
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  02-07-2015 10:00
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 5134
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl