Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12.1 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

KARTA USŁUGI NR 12.1

Nazwa usługi

ZAWIADOMIENIE O  IMPREZIE ARTYSTYCZNEJ LUB  ROZRYWKOWEJ

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

parter, pok. nr 1

tel. 4343820, 4343821

pn. godz. od 730 do 1700

wt. – czw. godz. od 730 do 1530

pt. godz. od 730 do 1400

 

Sposób załatwienia spraw

  • Burmistrz Korfantowa wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub niespełnione zostały wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem).
  • Niewydanie przez organ ww. decyzji w ustawowym terminie oznacza uznanie imprezy za dopuszczalną. 

 

Wymagane dokumenty

 Opłaty

  • brak

 Czas załatwienia sprawy

  • Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 3 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Korfantowa.

 

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami).