Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10.6. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 
Nazwa usługi
 
WYDAWANIE      ZEZWOLEŃ NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - Rynek 4, 48-317 Korfantów
I I – gie piętro pok. nr 11
tel. 43 43 820, 4343821  wew. 43
pon. godz. od 7³º do 1700
wt. – czw. godz. od 7³º do 15³º
pt. godz. od 7³º do 1400
Sposób załatwienia spraw
o         Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzji
o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Wymagane dokumenty
  •      podanie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych złożone przez podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej
  •        potwierdzenie wniesienia opłaty
  •        zgoda organizatora imprezy
  •        w przypadku posiadania zezwolenia na punkt stały które wydane zostało prze inny organ - potwierdzoną kserokopię zezwolenia oraz aktualne potwierdzenia wniesienia opłaty za korzystanie z tego zezwolenia
 
Opłaty
 
1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy o nr: 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001
tytułem wydania zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Czas załatwienia sprawy
do 30 dni od dnia złożenia wniosku
 
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 
Formularze do pobrania

 

informację wytworzył(a): Ignacy Szeliga
za treść odpowiada: Ignacy Szeliga