Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10.5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 
Nazwa usługi
 
WYDAWANIE      ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - Rynek 4, 48-317 Korfantów
I I – gie piętro pok. nr 11
tel. 43 43 820, 4343821  wew. 43
pon. godz. od 7³º do 1700
wt. – czw. godz. od 7³º do 15³º
pt. godz. od 7³º do 1400
 
Sposób załatwienia spraw
o         Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzji
o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Wymagane dokumenty
o         podanie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
o         dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
o       pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym   wielorodzinnym
o         decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
o         dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
 
Opłaty

525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4.5% alkoholu oraz na piwo

525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
z wyjątkiem piwa

2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy o nr: 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001
Tytułem wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Czas załatwienia sprawy
do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Korfantowa.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Formularze do pobrania


 

informację wytworzył(a): Ignacy Szeliga
za treść odpowiada: Ignacy Szeliga