Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzyna podawcza

W celu złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Korfantowie drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP;
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 8 przy ul. Rynek 4 w Korfantowie na następujących nośnikach danych:
  - Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  - Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
  ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:  /mx1486lqdi/skrytka

Metryczka
 • wytworzono:
  17-02-2011
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  17-02-2011 09:40
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  19-01-2015 10:22
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 5103
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl