Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretarz Gminy, budynek Urzędu, Rynek 4
NAZWA OSOBY PROWADZĄCE LOKALIZACJA
DOCRejestr instytucji kultury (31,50KB)
DOCKsięga rejestrowa instytucji kultury (68,50KB)
Jarosław Szewczyk I piętro,
pok. 8
Rejestr uchwał Rady Miejskiej przekazanych Burmistrzowi Korfantowa jako organowi wykonawczemu Jarosław Szewczyk I piętro,
pok. 8
Rejestr zarządzeń Burmistrza Korfantowa Jarosław Szewczyk I piętro,
pok. 8

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, budynek Urzędu, Rynek 4
NAZWA OSOBY PROWADZĄCE LOKALIZACJA
Rejestr kadrowy Bożena Wolak II piętro,
pok. 14
Archiwum zakładowe Bożena Wolak II piętro,
pok. 14
Rejestr interpelacji i wniosków radnych Ewelina Siwek parter,
pok. 2
Rejestr uchwał Rady Miejskiej Ewelina Siwek parter,
pok. 2
Rejestr aktów prawa miejscowego Ewelina Siwek parter,
pok. 2
Rejestr wniosków z zebrań wiejskich Ewelina Siwek parter,
pok. 2
Rejestr korespondencji specjalnej Renata Radom I piętro, pok. 8
Rejestr podań Renata Radom I piętro, pok. 8
Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej Dorota Sosulska parter, pok. 1
Rejestr osób objętych rejestracją Dorota Sosulska parter, pok. 1
Rejestr byłych mieszkańców Elżbieta Nowak, Patrycja Pejas  parter, pok. 5
Rejestr stałych mieszkańców Elżbieta Nowak, Patrycja Pejas parter, pok. 5
Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych Elżbieta Nowak, Patrycja Pejas parter, pok. 5
Rejestr zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony, akta zbiorowe) Elżbieta Nowak,Patrycja Pejas parter, pok. 5

  

Wydział Planowania Rozwoju, Budżetu i Finansów, budynek administracyjny Urzędu przy ul. Reymonta 4
NAZWA OSOBY PROWADZĄCE LOKALIZACJA
Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania (podatki rolny, leśny i od nieruchomości) Agnieszka Serduni, Anna Kubów I piętro, pok. 7
Rejestr podań i decyzji dotyczących wymiaru podatku Agnieszka Serduni, Anna Kubów I piętro, pok. 7
Wykaz podatku od posiadania psów Agnieszka Serduni, Anna Kubów I piętro, pok. 7
Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących bonów paliwowych Agnieszka Serduni, Anna Kubów I piętro, pok. 7
Kartoteka wymiaru podatku od środków transportu Bronisława Gajewska I piętro, pok. 7
Zbiory finansowo księgowe Ewa Dendewicz, Ewa Buńko, Eugenia Krzympiec I piętro, pok. 5,6
Rejestr płacowy pracowników szkół i przedszkoli Małgorzata Gudzikowska-Zalewska, Anna Wilczek I piętro, pok. 10
Rejestr płacowy pracowników urzędu Małgorzata Gudzikowska-Zalewska, Anna Wilczek I piętro, pok. 10 

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Rynek 4
NAZWA OSOBY PROWADZĄCE LOKALIZACJA
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ignacy Szeliga II piętro, pok. 11
Rejestr dodatków mieszkaniowych Ignacy Szeliga II piętro, pok. 11
Rejestr działalności gospodarczej Ignacy Szeliga II piętro, pok. 11
Rejestr gospodarstw agroturystycznych Ignacy Szeliga II piętro, pok. 11 

Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości, budynek Urzędu, Rynek 4
NAZWA OSOBY PROWADZĄCE LOKALIZACJA
Rejestr numeracji porządkowej nieruchomości i budynków Norbert Kuboń II piętro, pok. 9 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, budynek Urzędu, Rynek 4
NAZWA
OSOBY PROWADZĄCE
LOKALIZACJA
Rejestr kadrowy pracowników szkół i przedszkoli
Jolanta Grzegorzewicz
II piętro,
pok. 13
Rejestr wydanych zaświadczeń na stopień nauczyciela mianowanego
 
Jolanta Grzegorzewicz
II piętro,
pok. 13
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Jolanta Grzegorzewicz
II piętro,
pok. 13
Rejestr ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Jolanta Grzegorzewicz
II piętro,
pok. 13
Rejestr wniosków o przygotowanie zawodowe
Jolanta Grzegorzewicz
II piętro,
pok. 13
Rejestr wniosków o przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Jolanta Grzegorzewicz
II piętro,
pok. 13
Rejestr decyzji dotyczącej zwrotu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Jolanta Grzegorzewicz
II piętro,
pok. 13
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Jolanta Grzegorzewicz II piętro,
pok. 13
Rejestr placówek niepublicznych Jolanta Grzegorzewicz II piętro,
pok. 13
Rejestr decyzji dotyczących przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych
Karolina Luda
II piętro,
pok. 13
Rejestr stypendiów sportowych
Aneta Ceglarek
II piętro,
pok. 13
Rejestr decyzji dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Grzegorz Saga
II piętro,
pok. 13
Rejestr dłużników alimentacyjnych
Grzegorz Saga
II piętro,
pok. 13 

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
ul. Sienkiewicza 2/1b
NAZWA OSOBY PROWADZĄCE LOKALIZACJA
Zbiór osób z problemem alkoholowym Aneta Ceglarek -